-
-
20 m
2 m
0
47
94
187,58 km

83 maal bekeken, 4 maal gedownload

in de buurt Noorderpark, Drenthe (Nederland)

Startlocatie: Motoport Assen.
Rondje Assen door mooi Drenthe, veel kleine, verkeersluwe en mooie stuurweggetjes. Veelal om de bebouwde kom heen. Soms kleine stukjes hobbelige weg (klinkers) maar goed te doen. Tip: Vering iets zachter instellen.
Veel mogelijkheden om te pauzeren. Tips hiervoor zijn o.a. Eexterhalte, SBB Boomkroonpad bezoekerscentrum, Schoonloo, SBB Dwingelderveld bezoekerscentrum, en eigenlijk nog heel veel meer.
Waypoint

Zeer geschikte fietsweg

Deze weg werd geselecteerd door de RouteYou-community als zeer geschikt om te fietsen (gebaseerd op het AskMe-vraagsysteem van RouteYou).

Auteur: Tim Baert
Meer informatie
Waypoint

Norg

Norg is een typisch esdorp en heeft net als vele andere esdorpen in Drenthe een lange geschiedenis. Al in het begin van de middeleeuwen duikt Nurch of Norche op in oorkondes. Het belangrijkste monument in Norg is de, in het midden van de 13e eeuw gebouwde, romanogotische Sint-Margaretakerk met een zadeldaktoren.

Auteur: Dromos
Meer informatie
Waypoint

VV Roden

VV Roden is een op 29 augustus 1929 opgerichte amateurvoetbalvereniging uit Roden, Drenthe, Nederland. De club telt circa 800 leden en speelt zijn thuiswedstrijden op het eigen sportpark.
Van 2006/07-2010/11 kwam het vijf seizoen met een standaardelftal uit in de zaterdagafdeling van het amateurvoetbal. De eerste twee seizoen behaalde dit team het klassekampioenschap, respectievelijk in de Zevende- en Zesde klasse.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Catharinakerk

De kerk werd gebouwd in de 13e eeuw en werd gewijd aan de heilige Catharina van Alexandrië. In het begin van de 15e eeuw werd het oude koor vervangen door een gotisch koor. Daarna werd aan het einde van de 15e eeuw de toren gebouwd. Bij de restauratie in de jaren dertig van de 20e eeuw werd het pleisterwerk aan de binnenzijde van de kerk verwijderd, waardoor de baksteenstructuur zichtbaar werd.
Volgens het testament van Maria Catharina Hoppinck uit 1776, werden 10.000 carolusguldens beschikbaar gesteld voor de bouw van een orgel. Het orgel werd gebouwd door Albertus Antoni Hinsz , een uit Duitsland afkomstige orgelbouwer. De orgelkas is gemaakt door A. Smid. Het verhaal van de schenking is beschreven op de wapens en tekstborden in de kerk.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Mensinge

Mensinge is een havezate bij Roden in de provincie Drenthe. Het huis, dat tot 1985 particulier bewoond was, is nu te bezichtigen als museum. Bij de havezate hoort een groot bos, het Mensingebos.
Doordat het huis lange tijd bewoond is geweest en de laatste decennia nagenoeg ongewijzigd is gebleven, geeft de inrichting een goed idee hoe men vroeger woonde. Het is alsof de bewoners even weg zijn. In de kelder staan nog de geweckte potten vlees.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Havezate Mensinghe

Het bestuur in de Staten van Drenthe bestond uit twee belanggroepen. Dat waren de Eigenerfden (grotere boeren die eigen grond bezaten) en de Ridderschap (edelen).
Het gaat hier om de Ridderschap en om wie er lid mochten zijn van die groep. Voor toelating tot de Ridderschap moest men van adel zijn, een havezate (= ridderhofstede) bezitten en er ook in wonen. De edelman moest zelf erkenning van zijn huis als havezate aanvragen.
Havezaten waren vrijgesteld van belastingbetaling en om die reden was het aantrekkelijk om aangemerkt te worden als eigenaar van een havezate. Echter hoe groter het aantal havezaten, hoe meer belasting er moest worden opgebracht door de rest van de bewoners. In de landsdagen van Drenthe werd dan ook met grote regelmaat gedebatteerd over de erkenning van een bezit tot havezate. In 1644 werd besloten geen huizen meer te verheffen tot havezate. In 1646 kwam een lijst van achttien erkende havezaten tot stand en al die havezaten kregen een zogenaamd recht van havezate (het recht om belasting te innen). Dat recht kon worden verplaatst naar andere huizen, bijvoorbeeld als een edelman een ander huis kocht. Zo zijn er in totaal 28 havezaten in Drenthe geweest, maar nooit meer dan 18 tegelijk. In 1795 werd het recht van havezate afgeschaft.

Havezate Mensinghe dateert van 1381 en was aanvankelijk een leengoed van de bisschop van Utrecht. De havezate was tot 1985 bewoond en in particulier bezit en is nu een museum.
Havezate Mensinghe wordt omringd door grachten en weilanden.
Het landgoed is gelegen aan de rand van uitgestrekte bossen in Natuurreservaat Mensinghe dat voor het publiek toegankelijk is.

Auteur: Biker
Meer informatie
Waypoint

Bunne

Dit is Bunne (Tynaarlo)

Auteur: RouteYou Regios
Meer informatie
Waypoint

Donderen

Dit is Donderen (Tynaarlo)

Auteur: RouteYou Regios
Meer informatie
Waypoint

Zeijen

Dit is Zeijen (Tynaarlo)

Auteur: RouteYou Regios
Meer informatie
Waypoint

Balloo

Dit is Balloo (Aa en Hunze)

Auteur: RouteYou Regios
Meer informatie
Waypoint

Ooievaarsnest

Dat er nog steeds ooievaars in Nederland rondvliegen, is vooral te danken aan de enthousiaste vrijwilligers, die sinds 1969 werken aan de herintroductie van de soort. In dat jaar werd door Vogelbescherming Nederland ooievaarsdorp 'Het Liesveld' opgericht. Hier werden ooievaars in gevangenschap gehouden. Succesvolle broedparen werden uitgezet in één van de twaalf buitenstations, en de jongen die ze daar kregen werden volledig in vrijheid gelaten. Het uiteindelijke doel hiervan was het vormen van een zich in Nederland thuisvoelende populatie met alle kenmerken van de wilde soort. Inmiddels zijn er meer dan 400 vrijvliegende ooievaarsparen, maar nog niet allemaal zijn ze volledig verwilderd. Vrijwel al de jongen gaan in de nazomer op trek naar het zuiden. Daarmee is het ooievaarsprojekt een groot succes geworden

Auteur: Ser
Meer informatie
Waypoint

d17 en d18

De tweeling D17 en 18 zijn misschien wel de twee meest bekende hunebedden in het land. Twee vrij grote hunebedden vlak bij elkaar, uitstekend bereikbaar, onder de rook van Assen. Ze liggen vlak achter de fraaie middeleeuwse Rolder Kerk. Zet je auto neer op het parkeerterrein achter het kerkhof en betreedt het royale door duizenden toeristen platgetreden hunebedterrein. D17 is de meest noordelijke. D18 ligt 200 meter zuidelijker en het valt direct op dat die er heel wat netter bij ligt. D17 maakt een wat rommelige indruk. Het heeft 8 dekstenen, waarvan er echter nog maar één op z'n poten staat. De overige zijn geheel of gedeeltelijk van hun dragers afgegleden of liggen gefragmenteerd in het graf. Eén is finaal doormidden gebroken. De deksteen in het midden valt op door zijn enorme omvang. Verder zijn er nog 15 zij-, 2 sluit- en 2 poortzijstenen. De eik bij D17 staat er nog, maar daar is dan alles mee gezegd. Hij is door de bliksem uitgehold, de holte met teer ingesmeerd en met ijzeren pennen in vorm gehouden. Het is een wonder dat-ie nog leeft. De ingang van het terrein wordt gemarkeerd door een rij van 19 flinke zwerfkeien. Waren dit misschien ooit kransstenen?. Een wel zeer forse kei draagt de bronzen naamplaquette. Met twee informatie-zuiltjes, een picknicktafel, vuilnisbakken en zitbanken zijn de voorzieningen voor het publiek goed op peil. Het voortbestaan van beide hunebedden liep in 1847 groot gevaar toen de monumenten door het Rolder markebestuur in de uitverkoop werden gedaan met als reeële mogelijkheid dat ze zouden worden gesloopt. Dit leidde, eerst op provinciaal en daarna op landelijk niveau tot grote protesten, hetgeen uiteindelijk in 1872 na veel juridisch gekissebis resulteerde in de aankoop door het Rijk van beide hunebedden voor de somma van f. 150,- . Deze affaire bleek later van grote betekenis: het markeerde het publieke en bestuurlijke keerpunt ten gunste van het behoud van ons prehistorische erfgoed.

Auteur: Ser
Meer informatie
Waypoint

Rolde

Dit is Rolde (Aa en Hunze)

Auteur: RouteYou Regios
Meer informatie
Waypoint

Zwarte roodstaart

Zwarte roodstaarten zie je vooral in de buurt van gebouwen. Ze nestelen op dakbalken, in nisjes in muren of in schuren. Vanaf de nok zingen ze een hun aparte zang, dat begint met enkele fluittonen en rollende klanken, en eindigt na een pauze van enkele seconden met een vreemd knarsend ‘krrrsch-krrrsch-krrsch’: alsof je een paar kiezelstenen tegen elkaar wrijft.

Auteur: Natuurmagazine Roots
Meer informatie
Waypoint

Aa en Hunze

Dit is Aa en Hunze nabij Drenthe

Auteur: RouteYou Regios
Meer informatie
Waypoint

Autosplit 1 !!!

Autosplit 1 !!!

0 m na 0 m ga rechtdoor via Steenhopenweg
1.09 km na 1.09 km ga rechtdoor via Papenvoort
2.23 km na 1.13 km sla linksaf via Papenvoort
3.53 km na 1.3 km ga rechtdoor via Jacob Trippad
4.06 km na 534 m ga rechtdoor via Rolderstraat
4.99 km na 931 m ga rechtdoor

Auteur: Hardloop.Events
Meer informatie
Waypoint

Boomkroonpad

De grote aaneengesloten bossen hier zijn oorspronkelijk aangelegd voor houtproductie (opvallend is de larix, bestemd voor duurzame houtproductie), maar er is inmiddels ook volop ruimte gecreëerd voor recreatie en dieren als ree en das. Wil je het bos eens vanuit een ander perspectief bekijken, bewandel dan het Boomkroonpad: hoog langs de toppen van de bomen. Adres: Steenhopenweg 4.

Auteur: Natuurmagazine Roots
Meer informatie
Waypoint

Noorderes

Op de Noorderes van Wijster werd tijdens een omvangrijke archeologische opgraving tussen 1958 en 1961 een groot welvarend Germaans dorp uit de Romeinse tijd opgegraven. Uit de opgravingen blijkt dat de nederzetting eind 2e eeuw is ontstaan en in de 4e eeuw was uitgegroeid tot een oppervlakte van zes hectare en toen enkele honderden inwoners telde.De nederzetting was door wegen in blokken verdeeld met elk een aantal boerderijen, bijbehorende putten, kuilhutten en spiekers. De nederzetting lag op een kruispunt van wegen, die in noordelijke richting leidden naar de kust-Friezen, in oostelijke richting naar andere gebieden van Saksenland en in zuidelijke richting onder meer naar de Romeinse garnizoenen aan de limes. De vondsten in de graven en de kuilhutten, die gebruikt werden voor allerlei vormen van nijverheid, tonen aan dat de nederzetting een belangrijke productie- en handelsplaats was. De brandgaten en slakken bewijzen dat er ijzer werd geproduceerd, gebaseerd op de verwerking van ijzeroer.

Auteur: Biker
Meer informatie
Waypoint

Wijster

Wijster is een esdorp of brinkdorp en telt ongeveer 1000 inwoners. De plaats is vooral bekend door de nabijgelegen vuilstortplaats en afvalverbrandingsoven. De berg die ontstaan boven de vuilstort vormt het hoogste punt in de provincie en wordt dan ook regelmatig aangedaan door wielrenners.

Auteur: Dromos
Meer informatie
Waypoint

Dobben

In Drenthe komen veel dobben (poelen zonder aan- en afvoer) voor. Natuurlijke dobben kunnen ontstaan zijn uit zogenaamde pingoruïnes of uit door de wind uitgeblazen laagten. De meeste vennetjes in Landgoed Westerhaar (tussen Spier en Wijster) zijn waarschijnlijk pingo-ruïnes, die zijn ontstaan als overblijfselen van ijslenzen uit de ijstijd. Een pingo is een bolvormige heuvel die ontstaat in een gebied met permafrost (permanent bevroren ondergrond en periodiek ontdooiende bovenlaag), waar door het uitzetten van bevroren / bevriezend grondwater een laag bevroren grond wordt opgetild. De kern van een pingo bestaat uit een lensvormig lichaam van zuiver ijs. Pingo's worden tot 90 meter hoog met een doorsnede van soms meer dan 2 kilometer en zijn meestal rond of ovaal van vorm.

Auteur: Biker
Meer informatie
Waypoint

Spier

Dit is Spier (Midden-Drenthe)

Auteur: RouteYou Regios
Meer informatie
Waypoint

Dwingeloo

Dit is Dwingeloo (Westerveld)

Auteur: RouteYou Regios
Meer informatie
Waypoint

Planetron

Even buiten Dwingeloo, aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld, vindt u Planetron Cinedome. Een bijzondere attractie, alleen al door de vormgeving van het gebouw. Op een groot koepelvormig projectiescherm van 350 m², het grootste projectiescherm van Noord Nederland, worden duizelingwekkende voorstellingen getoond. Tijdens de rondomfilm-voorstellingen krijgt u de indruk zelf op reis te zijn. De projectie op het gigantisch grote scherm in combinatie met een muziekinstallatie die u onderdompelt in een zee van geluid geeft u de sensatie verplaatst te worden naar andere werelden!

Auteur: Dromos
Meer informatie
Waypoint

Hijken

Dit is Hijken (Midden-Drenthe)

Auteur: RouteYou Regios
Meer informatie
Waypoint

Westerbork Herinneringscentrum

Gevangenen stopten briefjes in de trein voor de achterkomenden die van Westerbork naar Auschwitz gebracht werden. Er zijn een aantal van die briefjes bewaard gebleven.

Auteur: Dromos
Meer informatie

Opmerkingen