-
-
10 m
0 m
0
33
66
131,88 km

7 maal bekeken, 1 maal gedownload

nabij Tynaarlo, Drenthe (Nederland)

Waypoint

Rijksbeschermd gezicht Eelde / Paterswolde

Gezicht Eelde / Paterswolde is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht in Paterswolde in de Nederlandse provincie Drenthe. De procedure voor aanwijzing werd gestart op 15 februari 1995. Het gebied werd op 3 juni 1997 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 267 hectare.
Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Lemferdinge

Lemferdinge was de naam van een havezate en is de naam van een landgoed vlak bij de Drentse plaats Eelde. Het hart van het landgoed werd ooit gevormd door het Huis Lemferdinge. Dit gebouw heeft een lange geschiedenis: ooit stond er op deze plek al een groot landhuis, met een bijbehorende gracht, ophaalbrug en twee schathuizen.
In 1447 werd Lemferdinge voor het eerst in documenten genoemd. Hoelang Lemferdinge daarvoor al bestond is onbekend. Oorspronkelijk was Lemferdinge in het bezit van de familie Ter Borch uit Eelde. Door vererving kwam Lemferdinge in het bezit van leden van de familie Van Dulmen. Deze verkochten het in 1653 aan de ritmeester Joost van Welvelde. Deze probeerde tot drie keer toe, vanwege het bezit van het Huis Lemferdinge, dat hij als havezate aanmerkte, toegang tot de Drentse Ridderschap te verkrijgen. Dit verzoek werd door de Landdag afgewezen. In 1720 was Lemferdinge in het bezit gekomen van Samuel Nijsingh, die behalve Lemferdinge ook De Nijborg, De Braak en het Nijsinghhuis in deze omgeving bezat. Na het overlijden van zijn weduwe moest Lemferdinge vanwege de opgelopen schulden worden verkocht. De nieuwe eigenaar was Frederik Otto van Dörnberg Heiden, deze bezat al het recht van havezate, dat verplaatst was van het Mepschehuis te Eelde naar een keuterij. Door deze kunstgreep kon de nieuwe eigenaar in 1766 worden toegelaten tot de Ridderschap. Lang heeft Lemferdinge de status van havezate niet gehad, want in 1788 werd het recht alweer verlegd naar een erve te Paterswolde. Van Dörnberg deed het huis in 1790 weer van de hand. Tijdens de Franse tijd was het huis in het bezit van de luitenant-generaal Jean Baptiste Dumonceau, bevelhebber van het Bataafse leger in het noorden. De familie bewoonde het huis onregelmatig en vertrok in 1806, maar bleef nog wel eigenaar. In die periode had het huis te lijden onder het noodweer van 9 november 1800 en in de zomer van 1811. Toen het werd verkocht in 1811 was het in slechte staat. Het huis werd daarop afgebroken met uitzondering van het westelijke schathuis. Dit schathuis kreeg in de 19e eeuw de naam Lemferdinge, genoemd naar de voormalige havezate. Dit huis heeft diverse eigenaren gekend, waaronder de landeigenaar en paardenfokker Toon de Marees van Swinderen. In 1953 werd het huis na het overlijden van de laatste eigenaar, Gesina Bähler-Boerma, de weduwe van de vrijzinnige predikant en christen-anarchist Louis Adriën Bähler, verkocht aan de Vereniging Ons Dorpshuis, maar werd beheerd door de stichting Bähler-Boerma Lemferdinge, die het in 1983 in eigendom verkreeg. In 1994 kreeg het gebouw de status van rijksmonument en daarna werd het gerestaureerd. Het gebouw wordt onder meer gebruikt als trouwlocatie van de gemeente Tynaarlo. De bovenverdieping is in gebruik als expositieruimte. Sinds 2003 is het landgoed Lemferdinge onderdeel van de stichting Het Drentse Landschap. Rondom het huis bevindt zich een bijna drie hectare groot parkbos, enkele eeuwenoude tuinen, een oude waterput en een boomgaard uit de 19e eeuw.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Abdij van Aduard

Het klooster van Aduard was een abdij in Aduard in de Nederlandse provincie Groningen. De St. Bernardusabdij werd gesticht in 1192 vanuit het klooster Klaarkamp in Rinsumageest. Het klooster hoorde tot de orde van de Cisterciënzers en was gewijd aan de heilige Bernard van Clairvaux. In zijn bloeitijd was het een der grootste abdijen in Europa. Het einde van het klooster werd ingeluid in 1580 toen het werd ingenomen door staatse troepen.
Op 11 september 1580 werd het klooster grotendeels verwoest, als vergelding voor het verzet tegen de incorporatie van het klooster bij het bisdom Groningen in 1575. De meeste gebouwen zijn kort daarna gesloopt. Met het puin werd onder andere de Kranepoort in Groningen gebouwd. Tegenwoordig rest enkel nog de ziekenzaal, nu de Nederlands-hervormde kerk kerk van Aduard, en een deel van het refugium in de stad Groningen.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Herberg Onder de Linden

Herberg Onder de Linden is een restaurant in het dorp Aduard in de Nederlandse provincie Groningen. Het is gevestigd in een rijksmonument uit 1735. Het restaurant werd tot voor kort gedreven door chef-kok Geerhard Slenema en zijn vrouw Petra. Sinds 1992 waren zij de bezitters van een Michelinster.
In oktober 2016 werd Onder de Linden overgenomen door kok Steven Klein Nijenhuis en zijn vrouw Tanja Klein Nijenhuis-Tuinstra. Zij zijn bijna vier jaar eigenaar geweest van restaurant In de Molen in Onderdendam waar ze na 11 maanden al een Michelinster in de wacht sleepten. Na een verbouwing is het restaurant in Aduard op 2 november 2016 open gegaan en heeft het echtpaar op de nieuwe locatie opnieuw een Michelinster toegekend gekregen.


Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Kerk Garnwerd

Garnwerd is ontstaan in de middeleeuwen. In de zeventiende eeuw speelde de plaats een belangrijke rol bij het scheepvaartverkeer van Groningen naar de Lauwerszee. Na aanleg van het Eemskanaal in 1876 kreeg Groningen een betere verbinding met zee en nam het belang van het dorp af. De kerk van Garnwerd is voor wandelaars een baken in het landschap. Het koor van de kerk is gebouwd in 1229 en het schip stamt uit 1393.

Auteur: Natuurmagazine Roots
Meer informatie
Waypoint

De Ster

De achtkante bovenkruier uit 1851 staat op een molenberg in de dorpskern van Winsum. Op deze locatie stond in 1628 al een standerdmolen. 'De Ster' is tot in de jaren 80 beroepsmatig in gebruik geweest en draait na een grote restauratie in de jaren 90 van de twintigste eeuw regelmatig op vrijwillige basis. Momenteel is de molen niet maalvaardig, maar de wieken gaan wel enkele malen per maand in de rondte. Eind 2008 zijn een aantal onderdelen van de molen vervangen en is de buitenroede van nieuwe zelfzwichtingskleppen voorzien. De molen is eigendom van de Molenstichting Winsum.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Hollands Welvaart

De pel- en korenmolen ‘Hollands Welvaart’ te Mensingeweer is gebouwd in 1855. De periode 1830-1880 was in West-Europa een tijd van hoogconjunctuur. Er kwamen wegen, stoomboten en spoorwegen, zodat de landbouwproducten konden worden geëxporteerd. De landbouwgewassen brachten veel geld op. Er waren veel molens nodig en er was veel bedrijvigheid in de dorpen. De welstand van de boeren vertaalde zich in grote, luxe, prestigieuze woonhuizen.

Auteur: Wandelnet
Meer informatie
Waypoint

Hollands Welvaart

De molen werd in 1855 door molenmaker Helenius ten Have in/aan het pand Eenrummerweg 5/hoek Molenweg te Mensingeweer gebouwd voor eigen gebruik. Al snel verkocht hij echter de molen en tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw is de molen professioneel in gebruik geweest. Na enkele restauraties dient de molen als koffie- en theeschenkerij, van Pasen tot en met oktober geopend . De molen ligt direct aan het Pieterpad, Het interieur van de molen is echter in de oorspronkelijke staat aanwezig en de molen is regelmatig op vrijwillige basis in bedrijf. Het monument was eigendom van de gemeente De Marne, sinds juni 2013 is de molen eigendom van Het Groninger Landschap. Naast de koffie- en theeschenkerij zijn er een galerie met wisselende tentoonstellingen , en een zolder met tweedehands spullen. Op 21 juni 2011 is de molen voor het eerst op speciaal verzoek gebruikt als trouwlocatie.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Sint-Laurentiuskerk

De kerk van Baflo is een van de oudste kerken in de provincie Groningen. De kerk met een vrijstaande toren op een verhoogd kerkhof bevindt zich aan de Kostersgang 8 in het dorp Baflo. Het gebouw wordt beheerd door de Protestantse Gemeente Baflo.
Waarschijnlijk is er een voorganger geweest van de huidige kerk die nog gesticht is door Liudger in de 8e eeuw. Baflo was een van de proosdijen in de Ommelanden, waarvan wordt aangenomen dat deze teruggaan op de kerkstichtingen van Liudger. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan de heilige Laurentius. Keizer Hendrik III schonk de kerk aan de bisschop van Münster.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Ongegund Brood

Aan de Warffumerweg is een huis met een dubbele gevelsteen, met daarop het volgende epigram: Kadt gy moedt het weten Ongegund brodt wordt veel gegeten Ul dit is een stuck daer ick op let Ick krieg dy noch wel bi den neck De tekst vertelt, dat de uil de muis heeft gevangen die de kat wou, waarop de kat hem meedeelt dat een uil voor hem ook een prooi is.

Auteur: Wandeloverzicht
Meer informatie
Waypoint

Hervormde kerk

De Hervormde kerk in Onderdendam is een kerkgebouw uit 1840 aan de Bedumerweg. De kerk is een rijksmonument. De architect was de nog jonge Willem Kornelis Dusseldorp (1816-1869). De kerk is een driezijdig gesloten zaalkerk met achtkantige dakruiter. De rondboogvensters worden ingekaderd door lisenen. De ingangsdeur is omlijst. Het mechanische torenuurwerk (nu elektrisch aangedreven) is vervaardigd door W.J. Koek te Midwolda. De kerk bevindt zich op een kerkhof met omheining. Sinds de kerkenfusie van 2004 behoort de hervormde gemeente van Onderdendam tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Auteur: Wandeloverzicht
Meer informatie
Waypoint

Gereformeerde Kerk Onderdendam

De Gereformeerde kerk van Onderdendam is een kerkgebouw ontworpen door architect Albert Wiersema uit 1932. Het staat aan de Bedumerweg en is gebouwd in de stijl van de Groninger variant van de Amsterdamse School. De kerk verving een te krap geworden gebouw waarin de gereformeerden te Onderdendam sinds 1914 hadden gekerkt. Sinds de kerkenfusie van 2004 gebruikt de Protestantse Kerk in Nederland de voormalige Hervormde kerk als godshuis. De Gereformeerde kerk is niet meer voor reguliere kerkdiensten in gebruik en is in september 2015 overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

Auteur: Wandeloverzicht
Meer informatie
Waypoint

Rijksbeschermd gezicht Middelstum

Gezicht Middelstum is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht in Middelstum in de Nederlandse provincie Groningen. De procedure voor aanwijzing werd gestart op 10 mei 2005. Het gebied werd op 20 november 2009 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 1,1 hectare.
Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Janskerk

De Janskerk in het Groninger dorp Huizinge is een romanogotisch bouwwerk uit de 13e eeuw. Met name de rondgesloten apsis, waarvan de gevel in smalle vlakken is verdeeld door lisenen, met rondboogfries en ronde nissen aan de bovenzijde en licht spitsbogige vensters met kraalprofiel daaronder, maakt de kerk tot een van de fraaiste voorbeelden van de romanogotiek in de Nederlandse provincie Groningen. De kerk is beschermd als rijksmonument.
De in verhouding lage toren is ongeleed. Het piramidevormige dak van de toren dateert uit 1868: Tot 1848 had de toren een zadeldak. Vervolgens werd er een dubbele koepel op gebouwd, zoals nu nog te zien bij de Mariakerk van Uithuizermeeden. Het geheel was echter onvoldoende afgewerkt, waardoor de regen het balkwerk deed verrotten en reeds 20 jaar na de bouw besloten werd om de huidige spits te plaatsen.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Rijksbeschermd gezicht Huizinge

Gezicht Huizinge is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht in Huizinge in de Nederlandse provincie Groningen. De procedure voor aanwijzing werd gestart op 20 april 1988. Het gebied werd op 4 oktober 1991 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 9 hectare.
Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Rijksbeschermd gezicht Westeremden

Gezicht Westeremden is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht in Westeremden in de Nederlandse provincie Groningen. De procedure voor aanwijzing werd gestart op 18 mei 1988. Het gebied werd op 28 maart 1991 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 21,8 hectare.
Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Andreaskerk

De Andreaskerk is een 13e-eeuwse romanogotische eenbeukige kerk met recht gesloten koor en dakruiter op de ongeveer 5,5 meter hoge vroegmiddeleeuwse wierde van het dorp Westeremden in de Nederlandse provincie Groningen. De kerk is zoals de naam al aangeeft gewijd aan de apostel Andreas. De kerk meet 28,4 meter bij 10,0 meter in het schip en 10,4 in het koor.
De huidige kerk werd gebouwd ter vervanging van een in 1238 door onbekende oorzaak deels of geheel afgebrande voorganger; volgens sommigen zou het schip namelijk de brand grotendeels kunnen hebben overleefd omdat het koor van latere datum lijkt te zijn. In 1259 werd de kerk ingewijd, hetgeen lijkt te verwijzen naar een beperkte herbouw. Het huidige kerkgebouw is het restant van wat ooit een romanogotische kruiskerk is geweest, maar waarvan de dwarsarmen vermoedelijk reeds in de 15e eeuw werden afgebroken: Van de zuidelijke dwarsarm resteert nog een deel van de spitsbogige scheiboog in de buitengevel. In de zuidmuur bevinden zich ter hoogte de vroegere dwarsarmen twee dichtgemetselde vensters, die mogelijk hagioscopen vormden. In de noordmuur zijn dichtgemetselde lijsten te zien van oorspronkelijke romaanse vensters. De kerk kreeg bij deze verbouwing grotere vensters in de noord- en zuidmuur.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Jacobuskerk

De Jacobuskerk van Zeerijp is een middeleeuwse kruiskerk met een vrijstaande klokkentoren. In de kerk zijn romanogotische en vroeggotische elementen terug te vinden. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan de apostel Jakobus de Meerdere. In de kerk is sinds 2006 een Archeologisch Informatiepunt gehuisvest. Het Jacobspad voert langs de kerk.
De kerk staat op een groot kerkhof en is nog deels omgracht. Een deel van de gracht werd gedempt bij de restauratie in de jaren 1960. De ingang naar het kerkhof en de kerk wordt gevormd door een tussen 1793 en 1795 geplaatst smeedijzeren hek met geblokte penanten, dat mogelijk afkomstig is van de gesloopte borg Haykema. Op het kerkhof staat een baarhuisje uit 1893. Voor zover bekend stond hier ook het laatste knekelhuis van Groningen, dat in 1838 werd afgebroken.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Ekenstein

Landgoed Ekenstein Ekenstein (1648) is een van de twee borgen die aan de weg langs het Damsterdiep werden gebouwd. De andere is de naast Ekenstein gelegen Rusthoven uit 1686. Beide borgen worden ook wel aangeduid als landhuis.  Ekenstein is gesticht door de arts en latere burgemeester van Groningen Johan Eeck (sr.) en zijn vrouw Johanna Bernards uit Farmsum. In 1772 werd de borg uitgebouwd en voorzien van een slotgracht. In 1827 werd het park in Engelse landschapsstijl - naar de romantische mode van die tijd met ronde vormen en slingerpaadjes - aangelegd door tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. De boerderij van het landgoed was gevestigd in het Schathoes. Een enigszins neogotisch uiterlijk heeft Ekenstein sinds 1870, met gebruikmaking van delen van afgebroken borgen. In de bibliotheek kwamen gebrandschilderde ramen uit verschillende Groninger kerken. In de eerste helft van de twintigste eeuw raakte de borg in verval, maar in 1946 werd Ekenstein aangekocht door de gemeente Appingedam. Het park werd opgeknapt en er kwamen een reigerreservaat en recreatieve voorzieningen, zoals een hertenkamp en een kinderboerderij. In 1957 werden de borg en het bijbehorende Schathoes, waarin een restaurant gevestigd werd, in gebruik genomen. Thans is Ekenstein een hotel, restaurant en conferentieoord. Een moderne uitbouw in heel andere stijl is aan de oorspronkelijke borg toegevoegd.

Auteur: HAAS
Meer informatie
Waypoint

Appingedam

Appingedam ) is een stad en gemeente in de provincie Groningen in het noorden van Nederland. Het aantal inwoners per 1 januari 2014 was 12.064.
De gemeente beslaat een oppervlakte van 24,62 km² . Een inwoner van Appingedam wordt een Damster of Appingedammer genoemd. In de Middeleeuwen sprak men wel van Damsaters, Latijn Dammenses, dat is 'dambewoners'.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Appingedam, hangende keukens

Hangende keukens Appingedam oogt tegenwoordig nog onmiskenbaar als een stadje. In het centrum zijn nog vele van oorsprong middeleeuwse panden te bewonderen. De beroemdste bezienswaardigheden zijn drie hangende keukens en de smalle bruggetjes boven het Damsterdiep .

Auteur: HAAS
Meer informatie
Waypoint

Sint-Nicolaaskerk

De Sint-Nicolaaskerk is een voormalig katholiek kerkgebouw aan de Solwerderstraat in Appingedam in de Nederlandse provincie Groningen.
De kerk werd gebouwd ter vervanging van het een eerdere kerk die in 1859 werd gebouwd en was ontworpen door pastoor Antonius Petrus Hendriks zelf. Hendriks had in 1858 advies ingewonnen bij Pierre Cuypers, maar was eigenzinnig in het feit dat hij het bouwwerk tegen alle waarschuwingen van zijn parochianen in 'deze steenmassa zonder onderhijing op slechten, aangeslipten grond' liet bouwen. Na enkele jaren ontstonden er dikke scheuren in de muren en vroeg Hendriks bij de aartsbisschop overplaatsing aan, waarbij hij aangaf: 'Om vele redenen zou ik niet gaarne in dezen Noorderhoek blijven'. Na 27 jaren van tevergeefse reparaties werd de toren in 1886 afgebroken en het gebouw in 1887 gesloopt.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Stadstuin 'De Eendracht'

Stadstuin "De Eendracht"

Auteur: Hardloop.Events
Meer informatie
Waypoint

Golfbaan

Golfbaan Voor de ware golfliefhebber ligt in de gemeente Slochteren een schitterende golfbaan. Golfbaan Duurswold ligt aan de zuidoever van het Schildmeer en bestaat uit 9 wedstrijdholes, driving range en 6 par 3- oefenholes. Baanarchitect Gerard Jol van Jol Golfdesign heeft een baan ontworpen met veel reliëfs, ruime greens en mooie waterpartijen. De ruim opgezette baan biedt een regelrechte uitdaging voor gevorderde golfers, maar ook beginnende golfers zullen veel plezier beleven aan deze baan. Een 18-holes baan wordt gerealiseerd, zodra er voldoende leden zijn.

Auteur: Hardloop.Events
Meer informatie
Waypoint

Internationale Politiepetten Collectie

De Internationale Politiepetten Collectie is een permanente tentoonstelling van een internationale collectie van politiepetten in het voormalige station Slochteren van het Woldjerspoor in Slochteren. De collectie is eigendom van de afdeling Groningen van de International Police Association.
Naast de bijna 1500 verschillende politiepetten uit meer dan 220 landen, zijn er onder andere ook diverse politie-uniformen, handboeien en politie-emblemen te bewonderen.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie

Commentaar