Toon stijging

1859 maal bekeken, 14 maal gedownload

in de buurt Sluis, Zeeland (Nederland)

Dagje uit
Waypoint

Wallen van Retranchement

De gezellige kern Retranchement kan prat gaan op een rijk verleden. Prins Maurits stichtte het dorpje in de zeventiende eeuw, dat letterlijk 'verschansing' of 'bolwerk' betekent. De aarden wallen en het oude fort van Nassau moesten er toen de Spanjaarden buiten houden. Ook nu is de kern nog steeds springlevend. Voor de voorzitter van de dorpsraad Jurrien Kruidhof is de samenhorigheid van Retranchement de grootste troef. 'We staan hier allemaal voor elkaar klaar en onze verenigingen versterken ons gemeenschapsgevoel.
Auteur: barb00sa
Meer informatie
Waypoint

Drankshop De Honte

In deze slijterij heb je een ruime keuze aan bieren, bierglazen en biergeschenken. Ze hebben ongeveer 180 biersoorten in het assortiment. Je kan er ook de 2 eigen Cadzandse huisbieren kopen: de "Sluuswachter bruin" en de "Sluuswachter blond". (beide naar eigen recept gebrouwen door de Belgische Struise brouwers bij brouwerij Deca in het West-Vlaamse Vleteren). Drankshop De Honte is de ideale stop om een goede voorraad Belgische en Nederlandse bieren in te slaan. Ze hebben ook een ruime keuze aan likeuren, wijnen en frisdranken.
voor meer bier-tips : bezoek onze website www.bierbeleven.be (coming soon)
Auteur: BierBeleven
Meer informatie
Waypoint

Oostenrijkse grenspalen

Vijf via een stang met elkaar verbonden bijzondere grenspalen uit de 18e eeuw. De middelste is een jurisdictiepaal van de stad Sluis. De overige vier zijn “Oostenrijkse grenspalen” uit de jaren tachtig van de 18e eeuw, toen de Oostenrijkse keizer Jozef II ook de scepter zwaaide over de Zuidelijke Nederlanden. De palen dragen het landswapen van de leeuw met zwaard en zeven samengebonden pijlen (= zeven verenigde Nederlanden) en het Oostenrijkse wapen met de dubbele adelaar met keizerlijke kroon. Ze staan niet op hun oorspronkelijke plaats. Deze was vermoedelijk buiten Sluis, nabij Sint-Anna ter Muiden.
Auteur: Wandelnet
Meer informatie
Waypoint

Fietsknooppunt 50

Dit is knooppunt 50 in de regio De Kust.
Wens je de bijhorende kaart te bestellen, klik hier.
Ontdek je een probleem op het knooppuntennetwerk, meld dit hier.
Auteur: Fietsknooppuntennetwerk
Meer informatie
Waypoint

Retranchement Cadsandria

Na de herovering van Sluis in 1604 werd in opdracht van Maurits een nieuwe versterking langs het Zwin aangelegd: Retranchement Cadsandria. De term retranchement betekent zoiets als 'vesting die iets afsnijdt'. De vesting was bedoeld om aanvallers de toegang tot het Zwin te beletten en is gebouwd op de zuidelijke kust van het eiland Cadzand. Aan de noordkant werd fort Oranje gebouwd, aan de zuidkant fort Nassau. Tussen beide forten realiseerde men grachten, wallen en bastions. Restanten van fort Nassau, de wallen en drie bastions zijn nog goed te herkennen. Het noordelijke fort Oranje werd in 1682 door de zee weggeslagen. De LAW volgt een groot deel van de wallen. Op de wallen bevindt zich ook grenspaal 364. Deze staat feitelijk niet op de grens, omdat het indertijd, toen het Zwin nog open was, onmogelijk was de goede plaats te bepalen. Grenspaal 364 staat nu ook in de Willem-Leopoldpolder. In het wallengebied van Retranchement bevindt zich een boomkikkerkolonie. In het dorp staat een open standerdmolen, regelmatig in bedrijf.
Auteur: Wandelnet
Meer informatie
Waypoint

Oudheidkundige verzameling Belfort

Kunst en het beroemdste klokkenmannetje

Sluis werd gesticht op het einde van de 13 de eeuw en groeide binnen de kortste keren uit tot een grote en bloeiende havenstad. De Gouden Eeuw van Sluis was de tijd van de BourgondiÙrs, in de late middeleeuwen. Uit die tijd dateert het Sluisse belfort, een van de oudste en fraaiste gebouwen van de Zwinstreek.

De mooiste kamer in het belfort is de raadzaal. Mooi, door de heraldische wapens aan het plafond, de schilderijen aan de muren en de kunstvoorwerpen in de vitrines. De kamer zit vol verhalen. Als de muren konden spreken, vertelden ze over het overdadige huwelijk van de Bourgondische hertog Filips de Goede dat hier plaatsvond. Of over de verloving van zijn zoon Karel de Stoute. Van iets later tijd zijn onder andere de schilderijen van Vlaamse meesters als Pieter Paul Rubens, Andries van Eervelt en Jacob van Loo. Iets jongere schilderijen laten oorlogshandelingen zien nabij Aardenburg en Sluis in 1672 en 1702.

De kunstvoorwerpen dateren uit de 15 de tot 18 de eeuw. Hiertoe behoren onder andere aardewerk, een prachtig versierde vierschaarhek, een rijk gedecoreerde drinkhoorn van het Sint-Kathalijnegilde, een kleurrijk gobelin en fraai gebeeldhouwde houtsculpturen.

In de toren die je kunt beklimmen, hoor je Jantje van Sluis, het beroemdste klokkenmannetje van onze streek. Op de toren heb je een prachtig zicht op de vestingwerken rondom de stad.

Adres
Oudheidkundige Verzameling Belfort Sluis
Groote Markt 1
NL-4524 CD Sluis
Telefoon: + 31 (0) 117 45 70 00 en 45 71 62
Fax: + 31 (0) 117 45 22 41
E-mail: awilleboordse@gemeentesluis.nl

Praktische gegevens
Open
Mei, juni, september en oktober: zondagen van 14.00-17.00 uur
Juli en augustus: dagelijks van 13.00-17.00 uur
Voor groepen op afspraak het hele jaar geopend
Toegangsprijzen
Volwassene: ? 2,00
Kind, 65+ en groepen (minimaal 10 personen): ? 1,00
Gezinskaart (maximaal 2 volwassenen + 4 kinderen): ? 4,50
Rondleidingen: Op aanvraag
Toegankelijk voor minder mobiele bezoekers: Gedeeltelijk
Auteur: Ontdek de Zwinregio
Meer informatie
Waypoint

Molen De Brak

Adres : Nieuwstraat 26 te Sluis
Eigenaar : De molen is in privébezit Molen De Brak B.V.
Bouwjaar : 1739
Type : Korenmolen, Stellingmolen
Auteur: molenaar
Meer informatie
Waypoint

Nieuwvliet

Dit is Nieuwvliet (Sluis)
Auteur: RouteYou
Meer informatie
Waypoint

Sint-Anna ter Muiden

Het oogt nu als een klein dorpje in het groen, maar de robuuste toren van de Hervormde Kerk verraadt dat dit plaatsje andere tijden heeft gekend. Dat is ook zo. Sint-Anna ter Muiden, ouder dan Sluis, was eens een levendige havenstad mét stadsrechten. De 14de eeuwse kerktoren diende ooit ook als vuurtoren. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen. De verzanding van het Zwin heeft aan de glorietijd van Sint-Anna ter Muiden een einde gemaakt. Gebleven is het driehoekige marktplein met schilderachtige huisjes en een dorpspomp uit 1789. Het geheel staat terecht op de monumentenlijst.
Auteur: Ontdek de Zwinregio
Meer informatie
Waypoint

Belfort van Sluis

De grootste blikvanger van Sluis is het stadhuis dat als enige in Nederland is voorzien van een belfort, een versterkte toren met vier hoektorentjes. Het stadhuis werd in 1390 als symbool van de stedelijke vrijheid gebouwd naar het voorbeeld van de belforten in Gent en Brugge. In 1944 liep het gebouw zware schade op waarna het in 1956 werd herbouwd. De raadzaal wordt afgesloten door een 18de-eeuws smeedijzeren hek dat afkomstig is uit het stadhuis van Middelburg. Langs de wanden hangen schilderijen en een wandkleed (1650). De toren (142 treden) biedt een weids uitzicht over het Zeeuws landschap.
Bron: Wikipedia
Auteur: Lode
Meer informatie
Waypoint

Cadzand-Bad

Cadzand (vroeger Cadesand) behoort tot de oudste nederzettingen van Zeeuws-Vlaanderen. Het lag op een eiland nabij het Zwin, en was met een "kade"(dijk) omgeven. Bij de stormvloeden in 1394 en 1398 (St. Elisabethsvloed) verdwenen grote delen van het "eiland van Cadzand" weer in zee en werden weer herdijkt.
Cadzand is een vroeg middeleeuws ringdorp, de huizen geconcentreerd rond de vroeg-gotische (Katholieke) kerk uit het begin van de veertiende eeuw. De kerk is meermalen gerestaureerd en in de de 17de eeuw in protestantse handen overgegaan. Het is een twee-beukige "hallenkerk" , waarin de overgang van Romaanse stijl naar gotiek nog zichtbaar is. De oorspronkelijke grote toren werd in 1677 afgebroken en vervangen door een houten "dakruiter". In 1930 werd de huidige sierlijke toren gebouwd door de gemeente Cadzand.
Auteur: barb00sa
Meer informatie
Waypoint

Nieuwvliet

Adres : Molenweg 5 te Nieuwvliet
Eigenaar : Stichting Molen Nieuwvliet
Bouwjaar : 1850
Laatste restauratie : 1979/1980
Type : Korenmolen, Grondzeiler
Auteur: molenaar
Meer informatie
Waypoint

Radartoren

De radartoren met morkante rode kop op de dijk maakt deel uit van de Walradarketen. De torens rijn In maart 1992 aan weemijden van de Westerschelde in gebruik genomen. De schepen worden vanaf de monding bij Zeebrugge tot en met Antwerpen elektronisch geleid. Een aantal torens Is bemand. De radortoren bij de Zwarte Polder is onbemand. Net voorbij de radartoren bevindt zich links van ons het natuurreservaat
"De Verdronken Zwarte Polder". We blijven het fietspad volgen tot net voorbij het informatiebord over dit natuurreservaat.
We dalen we hier meteen het rijwielpad rechtsaf, steken vervolgens voorzichtig de Zeedijk over en gaan dan rechts het fietspad op, dat onderlangs de Adornisdijk ligt.
Auteur: Ontdek de Zwinregio
Meer informatie
Waypoint

De oude zeedijken

De oude zeedijken waarvan we de Graaf jansdijk aan het volgen zijn, o grenzen niet meer aan zee. Toch hebben tegen de glooiing van nagenoeg elke dijk eens de golven geklotst. Met de bevolkingstoename van de 14de-15de eeuw werd het evenwel noodzakelijk steeds meer gronden te winnen voor akkerbouw en veeteelt. De aanvankelijk vrij korte dijkstukken werden onderling verbonden tot een aaneengesloten waterkering.
Landinwaarts, achter de dijk, werden grote boerderijen gebouwd van waaniit enerzijds de ontginning van de ingedijkte polders werd aangevat en anderzijds de schorren aan de buitenzijde van de dijk door schapen beweid. In de loop der eeuwen hebben vele generaties kustbewoners zowat 2.500 vierkante kilometer vruchtbare grond aan de zee onttrokken.
Auteur: Ontdek de Zwinregio
Meer informatie
Waypoint

Zwingeul

We rijden hier door een voormalige Zwingeul. In het begin van de o 19de eeuw wilde Napoleon een directe verbinding naar de zee laten uitgraven. Hij liet het Napoleonkanaal graven, later de Damse Vaart genoemd. De werkzaamheden zijn nooit voltooid omdat Napoleon in 1815 de veldslag bij Woterloo verloor en naor Sint Helena werd verbannen.
Auteur: Ontdek de Zwinregio
Meer informatie
Waypoint

Hazegrasluis

Een weiland rondom de Hazegrassluis (begin 19de eeuw), in de hoek van de Burkeldijk en de Retranchementstraat is een visueel goed bewaarde kern van een grotere, omliggende site die teruggaat tot in de 16de eeuw en moet geplaatst worden in de door de eeuwen heen steeds wisselende grensverdediging.
Auteur: Ontdek de Zwinregio
Meer informatie
Waypoint

De Zwarte Polder

De Zwarte Polder is ontstaan uit de Zwarte Catgeui, die in verbinding stond met het Zwin. Na het dichtslibben van het Zworte Gat volgde een inpoldering. Het 55 hectare grote natuurgebied de Zwarte Polder is botanisch gezien een uniek gebied in Nederland. De bodem van de polder bestaot uit een afzetting van zand op oude cultuurgrond. Het terrein kent vrij grote hoogteverschillen en doordoor zijn er verschillende invloeden van het zeewater. Hierdoor ontstond een rijk gevarieerd milieu met vrijwel alle zoutplanten die in Nederland voorkomen. Het natuurreservaat de Verdronken Zwarte Polder is een studieobject voor ecologische-botanische onderzoek. Het terrein, dat nu beheerd wordt door de Stichting Het zeeuws Landschap, bestaat uit een duinenrij, slikken en schorren. Tot de zeldzaamste plantensoorten die hier voorkomen behoren Laksteeltje, Gesteelde Obione en Strandbiet en in het duingedeelte Blauwe zeedistel, Zeewinde en Zeeraket. Het is bovendien de broedplaats voor Kneu en Strandplevier en een rust-en foerageergebied voor de doortrekkende meeuwen en steltlopers.
Aan het einde hiervan slaan we linksaf. Hier kunt u afstappen voor een smakelijke stop bij Restaurant De Vijf Weeghen. Op de kruising gaat u direct rechtsaf. We komen nu op de St. Bavodijk. Dan nemen we de eerste straat rechts: de Molenweg. Aan de T-splitsing gaan we naar links de Mettenijedijk op. We bevinden ons in de dorpskern van Nieuwliet.
Auteur: Ontdek de Zwinregio
Meer informatie
Waypoint

Molen te Zuidzande

Adres : Sluissedijk 7 te Zuidzande
Eigenaar: Mvr. E.S. de Hulster-Risseeuw
Bouwjaar : 1874
Laatste restauratie : 1981
Type : Beltmolen/korenmolen
Auteur: molenaar
Meer informatie
Waypoint

Boerenverdriet

hier was vroeger een schans, verdediginspost tegen de watergeuzen. het garnizoen berokkende de omwonenden veel last. Een andere uitleg is dat de grenspaal in de wegstond voor de hooiwagens van de land bouwers.
Auteur: Ontdek de Zwinregio
Meer informatie
Waypoint

Hazegrasfort

Nadat de Oostenrijkse Overheid onder Jozef II het Zwin veroverde op Nederland en de oude forten definitief ontmantelden, belemmerden de Nederlanders de afwatering van het grensgebied door de Passluis dicht te houden. De Oostenrijkse keizer gaf in 1784 de opdracht voor de bouw van de Hazegrassluis, een dubbele afwateringssluis van baksteen en kalksteen, waarvan de twee sluizen, elk met een breedte van 4,1 meter, door een tussenmuur werden gescheiden. Het geheel was gefundeerd op een houten raamwerk aangebracht in twee lagen en rustend op ingeheide palen. De Keizer besloot na een inspectiebezoek de sluis met een fort te beveiligen, het Hazegrasfort.
In 1785 maakt het Verdrag van Fontainebleau een einde aan de geschillen, waardoor de nieuwe stellingen hun functie meteen verliezen. Het fort zou in 1794 nog eens gebruikt worden door de Fransen in hun offensief tegen Zeeuws-Vlaanderen. Ook in de 19de eeuw blijkt de site rond de sluis van groot strategisch belang. De restanten van het fort worden in het kader van de onafhankelijkheidsstrijd van België omgebouwd en hersteld als Leopoldfort. Een verdrag uit 1839 regelt de geschillen tussen Nederland en België. Het fort wordt verkocht: de stenen gebouwen worden tot een hoeve omgebouwd.
In de Eerste en Tweede Wereldoorlog wordt de plek rond de Nieuwe Hazegrassluis opnieuw een hele belangrijke locatie. Ter hoogte van het oude Hazegrasfort worden talrijke betonnen bunkers opgetrokken. In de Eerste Wereldoorlog wordt op deze plek een gedeelte van de Hollandstellung gebouwd. Deze heeft als doel een geallieerde landing op de Belgische of Nederlandse kust tegen te gaan. Deze bunkerlinie is een prototype, zowel op bouwkundig vlak, omdat hier voor het eerst gewapend beton in de bunkerbouw werd toegepast, als op vlak van militair defensief denken, omdat alle basisprincipes van het Duitse verdedigingsconcept hierin zijn verwerkt.
Het bestaande steunpunt wordt in het kader van de uitbouw van de Atlantikwall vanaf 1941 verder bijgewerkt. De nieuwe bouwwerken omvatten twee geschutstellingen op een cirkelvormige onderbouw, een bijhorende munitiebunker en een ronde geschutstelling met een reeks manschapverblijven van baksteen en beton aangelegd op de driehoekige weide ten zuiden van de hoeve.
Auteur: Ontdek de Zwinregio
Meer informatie
Waypoint

Oude bunkers en oude sluis van de Nieuwe Hazgraspolder

aan onze linkerkant zien we no enkele oude bunkers en de oude sluis van de Nieuwe Hazegraspolder(1784).
Auteur: Ontdek de Zwinregio
Meer informatie
Waypoint

Westpoort Sluis

Oversteekplaats van de Damse Vaart voor fietsers en wandelaars.
Auteur: Lannoo
Meer informatie
Waypoint

VVV

Waypoint

Noordzeestrand Cadzand-Bad

Waypoint

Hotel De Rode Leeuw

Opmerkingen