HugoMia

Coördinaten 298

Geüpload 28 december 2019

Uitgevoerd december 2019

-
-
9 m
-2 m
0
2,4
4,8
9,63 km

10 maal bekeken, 1 maal gedownload

in de buurt Hulst, Zeeland (Nederland)

Waypoint

Als de vos de passie preekt

Als de vos de passie preekt

Auteur: Vossen in Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Beleg van Hulst

Het Beleg van Hulst in 1645 was het laatste grote beleg in de Tachtigjarige Oorlog, waarbij de zwaar versterkte stad Hulst werd veroverd door stadhouder Frederik Hendrik van Oranje van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Oorspronkelijk beschikte de Spaanse gouverneur Jacques de Haynin du Cornet slechts over 600 manschappen, doch hij kreeg juist op tijd nog enkele regimenten ter versterking binnen de stad. Het Spaanse leger bestond uit 2500 man voetvolk en 250 ruiters. De staatsen vielen aan met 12.500 man voetvolk, 2500 ruiters en 20 kanonnen.

Het doel van de veldslag was aanvankelijk om op te rukken naar Antwerpen en deze stad te veroveren. Onderweg zou ook de vesting Hulst worden ingenomen, zodat de Republiek der Verenigde Nederlanden de Schelde zou beheersen. Hulst zou in handen van de Republiek vallen, maar Antwerpen werd nimmer veroverd.


Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Bierbrouwerij De Halve Maan

De naam van de brouwerij verwijst naar een specifiek onderdeel van de verdedigingswerken van een vestingstad. Een "halve maan" is een driehoekig eilandje, gelegen buiten de vestingwal, waarop een kannon en extra manschappen gezet werden wanneer de vijand de stad naderde. De oorspronkelijke brouwerij lag vlakbij zo'n halve maan, vandaar de naam. De nieuwe brouwerij is ondergebracht in een 19de eeuwse graanpakhuis. Het aangrenzende oude stationsgebouw van de treinmaatschappij Terneuzen - Mechelen doet nu dienst als brasserie/proeflokaal waar je alle bieren van de Halve Maan rustig kan degusteren in dit mooie historisch kader. Bij mooi weer is het goed vertoeven op het terras (vroegere perron) met speeltuin en petanque-baantjes en zicht op de eigenlijke brouwerij. BierBeleven-tip: Koop een "Grof Geschut" (een 8% donker bier) en wandel op de vestingwal rond de historische binnenstad. Tussen de stadsmolen en het Galgebolwerk kan je beneden in de vestinggracht een eilandje zien, dat is de laatste overgebleven halve maan van Hulst. Drink daar je "Grof Geschut" en denk aan de kannoniers die destijds de moed hadden om buiten de vestingwal vanop de halve maan de vijand probeerden tegen te houden. voor meer tips over bier beleven, bezoek onze website www.bierbeleven.be (coming soon)

Auteur: BierBeleven
Meer informatie
Waypoint

Buitenvest

Het wateroppervlak van "Buitenvest" is gelegen in Hulst.

Auteur: Lannoo
Meer informatie
Waypoint

De Stadsmolen

De Stadsmolen is een korenmolen aan de Nieuweweg in Hulst. Het is een ronde bakstenen stellingmolen uit 1792, gedekt met eikenhout en met een vlucht van 24,42 meter, en was in bedrijf tot 1930. Aanvankelijk maakte de molen als walmolen deel uit van de vesting, was staatseigendom en werd toen "'s Lands Molen" genoemd. Daarna raakte de molen in verval. In 1954 kocht de gemeente de molen, en deze werd in 1956 weer helemaal gerestaureerd. Tijdens die restauratie kreeg hij de huidige naam. Het is een van de weinige molens met een houten hoepelvang.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

De Vier Ambachten Streekmuseum

Het Streekmuseum "De Vier Ambachten" is een streekmuseum aan Steenstraat 28 te Hulst, dat zich bevindt in de voormalige Refugie van de Abdij Ten Duinen, gebouwd in de 2e helft van de 16e eeuw. Het museum is vernoemd naar de vroegere kasselrij Vier Ambachten, tevens de naam van de stedelijke heemkundekring die dit museum beheert. De Heemkundekring "De Vier Ambachten" werd opgericht in 1927, naar aanleiding van een landbouwtentoonstelling die in dat jaar in Hulst werd gehouden. In 1929 werd een museum geopend in een oud klaslokaal. In 1953 bleek het klaslokaal al te klein te zijn. Uiteindelijk werd, in 1979, het voormalige refugiehuis betrokken, dat daartoe eerst een restauratie onderging. De collectie bestaat onder meer uit archeologische vondsten. De oudste zijn vuurstenen werktuigjes uit het Laat-paleolithicum en gevonden te Nieuw-Namen. Verder zijn er veel voorwerpen uit de 13e-18e eeuw, onder meer afkomstig van opgravingen op het terrein van het voormalige Minderbroedersklooster. Hiertoe behoren glissers, pelgrimsinsignes en dergelijke. Verder zijn er klederdrachten te zien: de Axelse klederdracht, de Hulster klederdracht en de Cadzandse klederdracht. Daarnaast zijn er voorwerpen die betrekking hebben op het gildewezen, op de relatie van Hulst met het epos Van den vos Reynaerde, op de militaire geschiedenis en de vestingwerken. Dan is er een klompenmakerij en een vlasserij ingericht: twee takken van nijverheid die hier in de omgeving werden bedreven. Daarnaast zijn er gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit vroeger jaren. Er is ook een collectie opgezette vogels en een kleine museum(kruiden-)tuin.

Auteur: pmoerman
Meer informatie
Waypoint

Eikenbos

Eikenbos behorend bij het voormalig klein semenarie van de paters Maristen.Auteur: a.burm
Meer informatie
Waypoint

Fort Moerschans

Fort Moerschans was een fort ten noordoosten van de Nederlandse stad Hulst. Het was een onderdeel van de Linie van Communicatie ten Oosten van Hulst en behoorde tot de Staats-Spaanse Linies.
Het fort en de linie werd door de Staatsen aangelegd kort na 1591 in opdracht van prins Maurits, die toen de stad Hulst in bezit had. In 1596 raakten de Staatsen de stad en de linie weer kwijt aan de Spaansgezinden; pas in 1645 werden het fort, de linie en de stad weer heroverd.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Gentse Poort

Aan de Gentse Poort kun je vertrekken voor een wallenwandeling, die je in zowat drie kwartier langs de stadswallen voert. Het monument van Reynaert de Vos kondigt al meteen aan dat deze stad een stevige claim doet gelden op de nalatenschap van de 'Vlaamse vos'.

Auteur: Lannoo
Meer informatie
Waypoint

Grote Markt

Maatjes eten in Hulst op de Grote Markt

Auteur: Vossen in Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hervormde kerk

De hervormden maakten, evenals de katholieken, tot 1930 gebruik van de Sint-Willibrorduskerk, die sinds 1806 als simultaankerk dienst deed. Daartoe was een muur in de kerk aangebracht en beide religies hadden elk hun eigen luidklok. Nadat de hervormden in 1930 de beschikking over een eigen kerkgebouw hadden gekregen, werd de Sint-Willibrorduskerk weer geheel aan de katholieken teruggegeven en enkele jaren later tot basiliek verheven.

De nieuwe hervormde kerk werd ontworpen door A.P. Wisse. Het is een bakstenen zaalkerk in expressionistische stijl, onder hoog zadeldak, met een naastgebouwde slanke toren die gedekt wordt door een zadeldak.


Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Het Cachot: VVV Hulst

Het Cachot vind je op de 1ste verdieping van de VVV in Hulst, in het zogenaamde ''s Landshuis'. Dit statige pand dateert uit de 17de eeuw. Tot diep in de 18de eeuw was dit de thuisbasis van de magistraat van het Hulster Ambacht. Die bestuurde het gebied tussen de Westerschelde, het land van Saeftinghe en de grens met het Land van Waas. De magistraat mocht wetten maken, belastingen heffen en rechtspreken over de eigen onderdanen. Hier vind je dan ook nog een heuse 18de-eeuwse gevangeniscel. Ga zeker kijken: Reynaert zelf komt hier digitaal tot leven! De vos wordt gecombineerd met een tentoonstelling over historische marteltuigen.

Auteur: Vossen in Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hulst

Hulst mag je gerust de meest Vlaamse stad van Nederland noemen. Logisch: tot diep in de 17de eeuw hoort Hulst bij het graafschap Vlaanderen. In 1596 behaalt aartshertog Albrecht hier een van zijn weinige militaire overwinningen. In hartje Tachtigjarige Oorlog herovert hij de stad op de protestantse opstandelingen. Onder de Aartshertogen worden ook de imposante vestingwerken aangelegd die je tot op de dag van vandaag kunt zien. Het mag niet baten: in 1648 wordt Hulst alsnog deel van de onafhankelijke Republiek der Nederlanden. Op de Grote Markt van Hulst zie je de indrukwekkende Sint-Willibrordusbasiliek. De kerk zelf dateert uit de 15de eeuw. Haar torenspits gaat echter verloren in de Tweede Wereldoorlog. Pas in de jaren '50 van de vorige eeuw krijgt de basiliek haar huidige bekroning. Hulst zelf is een beschermd stadsgezicht en is rijk aan bezienswaardigheden. In het historische hart van Hulst vind je tal van eet- en drinkgelegenheden. Ga zeker naar de VVV voor meer info! De VVV is ook je volgende stopplaats in het kader van VOSSEN.

Auteur: Vossen in Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hulst1

Hulst , Zeeuws en Oost-Vlaams: Ulst) is een vestingstad in de Nederlandse provincie Zeeland, en hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Hulst. De stad heeft inclusief Absdale 10.726 inwoners en is daarmee de zesde plaats van Zeeland, achter Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en Zierikzee.
Hulst profileert zich als de "meest Vlaamse stad" van Nederland. Vooral de Bourgondische levensstijl van de stad Hulst trekt veel Belgische toeristen. Het oorspronkelijke dialect van Hulst en de omliggende dorpen wijkt sterk af van de overige Zeeuwse dialecten en vertoont een sterke continuïteit met de dialecten in het noorden van het Waasland . Hulst ligt ca. 30 km van Antwerpen.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Keldermanspoort

De Keldermanspoort', ook Bollewerckpoorte of Dobbele Poort genoemd was de westelijke stadspoort in de Nederlandse stad Hulst. Ze ligt in de 3,5 km lange stadswal en was zowel landpoort als waterpoort. Bij de inval van de Gentenaars in 1491 werd het toen nog open poortbolwerk vernield. De sterkte werd na 1506 uitgebouwd en verstevigd maar tijdens de Tachtigjarige Oorlog maakten krijgshandelingen er weer een ruïne van. In 1618 werden de resten in het aardwerk van het nieuwe Brederodebolwerk opgenomen en sindsdien onzichtbaar. Na herontdekking vonden vanaf 1959 opgravingen en restauraties plaats onder leiding van P.J. Brand. De gerestaureerde poortresten staan geregistreerd als rijksmonument. Sinds 2005 staat bij de Keldermanspoort het bronzen standbeeld "Ravelijn" van de Belgische beeldhouwster Kathleen Verhegge en Ronald De Maet.

Ook de drie ander poorten van de stad Hulst zijn bewaard gebleven. Het zijn de Dubbele poort, de Gentsepoort en de Begijne- of Graauwse poort.


Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Molen Stadsmolen

The tourist attraction "Molen Stadsmolen" is located in Hulst.

Auteur: lekkebanden
Meer informatie
Waypoint

Reynaert College

De onderwijsinstelling "Reynaert College" is gelegen in Hulst.

Auteur: jeroenrottier
Meer informatie
Waypoint

Reynaert De Vos

Monument voor Reynaert De Vos

Auteur: Vossen in Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Rijksbeschermd gezicht Hulst

Gezicht Hulst is een van rijkswege beschermd stadsgezicht in Hulst in de Nederlandse provincie Zeeland. De procedure voor aanwijzing werd gestart op 28 augustus 1970. Het gebied werd op 28 augustus 1973 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 221,3 hectare.
Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Sint-Willibrordusbasiliek

De Sint-Willibrordusbasiliek is een basiliek gelegen in het centrum van de Oost-Zeeuws-Vlaamse vestingstad Hulst. Ze is toegewijd aan de missionaris Willibrordus.
In de kerk is het schilderij De barmhartige Samaritaan van de Gentenaar Jan Baptist Maes te zien. De taferelen van de kruisweg zijn geschilderd door Jan Jozef Deloose uit Sint-Niklaas. De lijsten zijn van de Gentse beeldhouwer P. Pauwels. Het kerkorgel werd door Louis Isoré uit Sint-Omaars tussen 1610 en 1612 gebouwd. Het is het enige nog bestaande orgelmeubel van vóór 1645. De firma Flentrop uit Zaandam restaureerde het en breidde het uit.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Station Hulst

Station Hulst was een station aan de spoorlijn Mechelen - Terneuzen. Het station van Hulst was geopend van 27 oktober 1871 tot 18 mei 1952.

Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Waypoint

Vlaamse Poort

Opmerkingen