-
-
118 m
70 m
0
8,3
17
33,21 km

10 maal bekeken, 1 maal gedownload

nabij Muggenberg, Flanders (Belgique)

Mountainbikeroute Tumulus
Blauwe lus
Startplaats Eburons Dome
40 % off-road
Het kasteel van ’s Herenelderen was van de 13de eeuw tot in 1501 de residentie van de familie Hamal en daarna van de familie van Renesse. Het is omgeven door een park en een mooie vijver. Het werd in 1482 verwoest maar nadien terug opgebouwd. In 1662 werd het door brand getroffen. Volgens de overlevering zou Hertog Malbourough ooit in het kasteel gelogeerd hebben. De kasteelhoeve met twee hoektorens dateert van eind 17de eeuw. Het kasteel kan niet bezocht worden.

Meer informatie
De ridders van Mulken werden reeds vermeld in 1195. Ze woonden op hun leengoed met versterkte toren al dan niet omgeven door een omwalling. Van het originele goed blijft alleen de tienkantige donjon of meestertoren over. Het nabijgelegen huis stamt deels uit de 18de, deels uit de 19de eeuw. Zoals gebruikelijk in de feodaliteit kon de burcht alleen betreden worden langs een houten trap aan de buitenkant die naar de verdieping leidde. Bij gevaar werd deze trap weggekapt. Binnen kon men dan afdalen langs een stenen trap die, alhoewel sterk uitgesleten, nog steeds aanwezig is. Later werd een deuropening uitgekapt. Kanunnik van Herckenrode die het leengoed kocht op 19 april 1598 vond het gebouw in vervallen staat en liet het restaureren. Boven de deuropening van de stenen binnentrap staat zijn familiewapen met erboven de tekst: “Joannes Herckenroye me fieri curavit anno 1628” en eronder “Veni, vidi, flevi”. De goederen van de toenmalige heerlijkheid omvatten een burchttoren met woonhuis, hoeve met aanhorigheden, tuinen, vijvers, beemden, landerijen en wijngaarden. De beemden werden door de dorpelingen gemeenschappelijk gebruikt en de landbouwgrond werd in cijns afgestaan. Sommige bronnen vermelden dat van onder de toren gangen vertrekken naar de burcht van Kolmont en naar de stad Tongeren.

Meer informatie
Het kasteel van Rooi ligt in de vallei van de Fonteinbeek. Het herenhuis bestaat uit een hoofdgebouw, twee zijvleugels en een binnenkoer. De noordelijke vleugel bevat het enige overblijfsel van het primitieve kasteel nl. een drie meter hoge muur uit silex met hoekstenen in mergel. De rest van de trapgevel dateert uit de 16de eeuw. De noordelijke muur van de zijgevel dateert uit 1698. In het midden van de 17de eeuw werden het huidige hoofdgebouw en de zuidelijke zijgevel gebouwd. In de 18de eeuw was het kasteel volledig omgeven met vijvers. Nu rest nog alleen de vijver aan de westkant. Het tweede gedeelte, de kasteelhoeve, stond buiten de ringgracht en vormt een bijna gesloten vierkant met de binnenkoer. Boven de poort uit de 17de eeuw staat het wapenschild van de familie Wezeren–Elderen en de spreuk: Qa Dieu plaist est notre souhait. Rooi werd voor het eerst vermeld in een document van eind 13de eeuw. Een dochter van ridder Gillis van Mulken huwde in het begin van de 14de eeuw met de bezitter van het leengoed, Libert Butoir. Hun zoon Libert vergrootte in 1341 zijn erfgoederen door de aankoop van 56 roeden heidegrond en bouwde er het kasteel. Zijn schoondochter liet het na aan de gekende geschiedschrijver Jacques de Hemricourt (1333-1403). Van beroep was hij notaris en griffier bij het schepenhof te Luik. In de 16de eeuw werd er grond bijgekocht om visvijvers aan te leggen, dit als bijverdienste voor het financieel zwakke Rooi. Het kasteel is niet toegankelijk voor publiek.

Meer informatie
Tumuli zijn aarden heuvels begroeid met bomen en struikgewas. Deze heuvels worden in onze streek van oudsher ‘Tom’ genoemd. Die streekeigen benaming maakt duidelijk dat we hier voor een grafmonument (tombe) staan. Deze grafheuvels stammen uit de Romeinse tijd. Ze worden meestal tumulus genoemd. Het is in feite een uitgegraven graf, waarin de veraste resten van de gestorvene en overblijfselen van brandoffers werden bijgezet. Andere bijgeplaatste voorwerpen als aarden en bronzen vaatwerk, glas, juwelen, zalfflesjes en toiletbenodigdheden, zijn uitingen van het geloof in een hiernamaals dat de dagelijkse bezigheden van het leven en de eerbied voor de goden verder zet. Ook werktuigen en meubilair werden op de vloer van de grafkelder neergelegd. Tumuli liggen vooral langs of bij heirwegen en grote landbouwbedrijven. Het merendeel van de Haspengouwse tumuli dagtekent uit de 2de eeuw na Christus, de periode van de Pax Romana. In onze provincie treffen we zo’n 70-tal tumuli aan. Vele zijn verdwenen door plunderingen, begroeiingen, of om agrarische redenen afgegraven. Nu zijn ze beveiligd en voor het publiek cultuurtoeristisch ontsloten. De nog resterende tumuli zijn immers wettelijk beschermd als monument.

Meer informatie
De Motten: sportpark Kastanjewal Tongeren Parking Drankgelegenheid Douche (op aanvraag)

Meer informatie
De Blaarmolen is een Belgische watermolen op de Jeker. Het is een onderslagmolen. Hij fungeerde als korenmolen, maar de laatste decennia van zijn bestaan werd hij ingezet voor het malen van veevoederingrediënten. Onder het Ancien Régime was het een dwangmolen. De molen is vernoemd naar de buurtschap Blaar die zicht ten oosten va Tongeren bevindt. Het was een dorp dat deel uitmaakte van de Stadsvrijheid Tongeren, maar omstreeks 1800 bij de stad Tongeren werd gevoegd. De oudste vermelding stamt uit 1235, als molendinum de Blale. In de daarna volgende eeuwen werd de molen herhaaldelijk vermeld. In 1970 werd de Jeker gekanaliseerd, waarbij de bedding werd verplaatst, zodat de molen niet meer kan werken. De molenvijver bleef behouden. Sindsdien werd elektrisch gemalen. Sedert 1995 is de molen nog slechts als woonhuis in gebruik. In de huidige staat is de molen een langwerpig gebouw met de smalle zijde naar het water gekeerd. Deze zijde is uit zandsteen opgetrokken. In 1966 werd er een moderne molenaarswoning tegenaan gebouwd. De westelijke gevel dateert uit de 17ste eeuw, maar in de 18de en 19de eeuw vonden verbouwingen plaats. Het rad is van ijzer en werd in 1880 aangebracht.

Meer informatie

Commentaar