-
-
19 m
3 m
0
3,0
6,1
12,18 km

56 maal bekeken, 0 maal gedownload

nabij De Kroost, Utrecht (Nederland)

Mooi bos met kans om een ijsvogel bij natuurijsbaan de Bilt te spotten.

Bij de bushalte Biltse Hoek bevindt zich een parkeerterrein, waarachter een verharde weg ons rechts naar het in een voormalig koetshuis gevestigd bezoekerscentrum van Beerschoten leidt. Even voor dat centrum ligt ook een parkeerterrein. Na het Paviljoen Beerschoten te zijn gepasseerd zal de rode wandelroute 1 geruime tijd je gids zijn. Voor je zien we dan al vrijwel direct een bosgedeelte met veel rododendrons. De route laat je er al snel rechtsaf slaan. Dit houdt in dat je nu een laan gaat volgen waar rechts de heuvelachtige beeldentuin van Beerschoten is te zien. Even verderop wordt via een bruggetje het verdroogde sprengenstelsel van Beerschoten overkruisd. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
In het bos laat de markering je al gauw rechtsaf slaan. Je komt dan eerst terecht in een gebied met verspreide markante heuvels, waarvan de flanken nogal steil zijn. Een dergelijke geomorfologische gesteldheid ontstond wanneer het zand dat de wind verplaatste pleksgewijs door vegetatie werd opgevangen en vastgehouden. Doorlopend kom je geleidelijk terecht in een gebied waar zich veel meer zand ophoopte en de van plaats tot plaats nogal uiteenlopende mate waarin begroeiing de wind tegenwerkte zorgde voor een grillig reliëf. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Hierna adviseert de markering van route 1 schuin linksaf te slaan. De wandelroute gaat dan een oostnoordoostelijke koers varen. Daarbij kom je terecht in een vrij laag gelegen deel van het bosgebied, waar beuken goed blijken te groeien. Voor je lijkt een rond terpje je intussen de weg te willen versperren. De rode route loopt er echter links omheen. Het terpje blijkt het centrum van een zesstralige lanenster. Ook achter het terpje loopt route 1 oostnoordoostwaarts. Even later gaat ze links echter even zigzaggen. Je volgt dan eerst een door Amerikaanse eiken geflankeerd en belommerd smal pad. Daarbij zal het opvallen dat de twee rijen eiken die het pad markeren elkaar al opgroeiend trachten te ontwijken. Dit houdt verband met het feit dat Amerikaanse eiken veel ruimte vragen voor hun kronen en een grote behoefte hebben aan licht. Na ongeveer 125 meter het eikenlaantje te hebben gevolgd zigzagt route 1 rechts de korte beukenberceau van Beerschoten in. Ze brengt je dan naar de uitgedroogde ronde terreindepressie, die bekend is als de Goudvissenkom. Het is een voormalige visvijver, die het centrum vormt van een vierstralige lanenster. De markering laat je links een eindje langs de Goudvissenkom lopen. Daarbij passeren je al vrijwel direct een vrij lange dennenlaan. Even later wordt de terreindepressie links de rug toegekeerd. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Route 2 brengt je naar de rand van de golfbaan die in 1922 in het noorden van het Panbos werd aangelegd. Bij die rand adviseert de markering linksaf te slaan. Even later doorkruis je dan een gebiedje waar het zand lokaal soms nog wat stuift en ook de paden nogal mul zijn. Duidelijk is er te zien dat zich om de plekken waar verstuivingen mogelijk bleven veel zand ophoopte. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Even verderop kom je terecht in een gebied waar de wind veel minder zand verplaatste en al vrij lang geleden door de begroeiing buiten spel werd gezet. Op een vijfsprong kies je er op aandringen van de markering voor het pad dat je links voor je ziet. Niet lang daarna wordt kort na elkaar successievelijk links en tweemaal rechtsaf geslagen, wat vervolgens nog een keer wordt herhaald. De ambiance is dan een bos met enkele lage ruggen waar je rechts eerst ook een laag richelachtig walletje te zien krijgt. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Route 1 leidt je nu eerst naar de omgeving van een door vegetatie gemaskeerde terp, die een heuvel met zachtglooiende flanken bekroont. Bij de terp draait de route naar links, waarna een deel van het verdroogde sprengenstelsel wordt gekruisd. Je komt dan terecht in een bosgedeelte met kleinschaliger en wat grilliger reliëf. Daar slaat de rode route 1 al vrijwel direct rechtsaf en enkele honderden meters verderop linksaf. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
In het bosgedeelte dat je dan doorkruist bemerk je dat veel duinen door de wind lijken te zijn gestroomlijnd. Dit betekent dat tijdens de vorming van de duinen flinke aaneengesloten oppervlakten onbegroeid waren. In het bosgedeelte met de min of meer gestroomlijnde duinen knikt de bosweg waarop je loopt op een gegeven moment wat naar links. Even voorbij het punt waar dat het geval is wordt andermaal een tak van het verdroogde sprengenstelsel gepasseerd. De bosweg waarop je je bevindt loopt vervolgens ruim vierhonderd rechtdoor naar een scheve T-kruising, waarbij een noordnoordwestelijke koers wordt gevaren. Je doorkruist dan even een vrijwel vlak bosgedeelte, waar de wind mogelijk slechts weinig zand bracht en verplaatste. Zo’n honderd meter voor de scheve T-kruising waar de weg eindigt wordt je gevraagd rechtsaf te slaan. Route 1 trakteert dan op een monumentaal bosgedeelte waar enkele markante ruggen en heuvels esthetisch aantrekkelijke glooiende oppervlaktevormen presenteren. Dit betekent dat de wind die de kleine hoogten vormgaf nauwelijks door begroeiing werd gefrustreerd. Na je op een driesprong door de geschetste situatie te hebben laten inspireren sla je op advies van de markering linksaf. De route loopt dan via een deels flauwbochtige bosweg naar een zessprong. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Van daaruit volgt het geopad een eindje een door het Utrechts Landschap gemarkeerde wandelroute. Links passeer je dan na enige tijd de ommuurde tuin van het landgoed Tannenberg. Rechts maskeert de bosvegetatie intussen een kronkelend dijkachtig zandruggetje over de kruinen waarvan een smal voetpaadje loopt. Op een gegeven moment slaat de wandelroute van het Utrechts Landschap linksaf. Jij gaat dan echter rechtsaf om de verharde Duinweg op te zoeken. Bij deze weg staan diverse huizen uit het begin van de twintigste eeuw. Links zul je nu met enkele daarvan kennis maken. Je aandacht zal daarbij ongetwijfeld ook worden getrokken door de grote dakkapellen van het lage blokje Duinweg 31-33. Even verderop kruist het geopad andermaal het fietspad, dat op het tracé van de voormalige spoorlijn naar Zeist werd aangelegd. Je gaat daarna rechtdoor om nu het deel van de Baarnseweg af te lopen, dat nog niet werd bezocht. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Degenen die alleen het tracé van route 1 volgen moeten op de zessprong opnieuw linksaf slaan. Een andere ten dele flauwbochtige bosweg laat je dan kennismaken met een bosgedeelte waar de wind wat grilliger en kleinschaliger reliëf creëerde. Links van je passeer je dan een smalle zone waar nog lang zandverstuivingen mogelijk waren. Hieraan herinneren enkele kale plekjes en de betrekkelijke openheid van de zone. Aan de rand ervan kan op een bankje worden uitgerust. Na rechts drie paden te zijn gepasseerd kom je terecht op een kruispunt, waar de rode route 1 rechtsaf slaat. Een verderop vrij bochtig pad leidt je dan naar het reliëfarme westelijk deel van Beerschoten. Daar wordt je geconfronteerd met een enclave (voormalig) cultuurland, waarvan het oppervlak flauw naar het westen helt en 3 à 4 meter boven NAP is gelegen. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Je zult bemerken dat ook bij het kaarsrechte bospad dat je dan gaat volgen enkele kommetjes zijn gelegen. Het pad brengt je naar de naaste omgeving van de Amersfoortseweg, waar je op een T-kruising opnieuw linksaf slaat. De route volgt dan weer een flauwbochtige bosweg. Rechts ervan trachten zich enkele geulen in het bos te verbergen, terwijl vlakbij het pad een diepe kom een bomtrechter lijkt. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Bij de rand van de enclave slaat route 1 linksaf om je terug te brengen naar de plek waar ze begon. Dit gebeurt via de monumentale oude beukenplantage, waarop al in paragraaf 2 van deze routebeschrijving werd geattendeerd. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Aan het einde van de flauwbochtige zandweg wordt je opgewacht door een lange kaarsrechte ontsluiting van het Panbos. De blauwe route zal die ontsluiting in eerste instantie niet volgen. In plaats hiervan keert zij haar links de rug toe om nog even door een bosgedeelte te kunnen zwabberen dat door de natuur is opgeleukt met enkele klifjes en een laag ruggetje. Het zwabberen impliceert dat kort na elkaar twee keer rechts- en linksaf wordt geslagen. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Bij de tweede afslag naar links gaat de blauwe route alsnog een deel van de kaarsrechte ontsluiting volgen. Dit impliceert een weerzien van het bosgedeelte met verspreide markante heuvels. De blauwe route volgt de kaarsrechte bosweg slechts enkele honderden meters. Hierna volgt ze rechts een intiemer bospad dat je naar het parkeerterrein brengt, vanwaar uit de Panbosroute werd beschreven. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Je bent dan in de buurt gekomen van een fraai bosgedeelte met een stuifplateau. Het is dan ook verleidelijk daar nu even een uitstapje naar te maken. De hierna volgende paragraaf a zal je hierbij behulpzaam zijn. a. Voor je bezoek aan het stuifplateau ga je op de zessprong de weg volgen die je rechts voor je ziet. Je volgt de weg tot het tweede zijpad links. Dat zijpad loopt gedeeltelijk over het stuifplateau. Door het visa versa te belopen kun je een goed beeld krijgen van zijn geomorfologische hoedanigheid en de invloed daarvan op de visuele belevingswaarde van het bos. Na het zijpad in twee richtingen te hebben bewandeld ga je rechts weer terug naar de zessprong. De hele route van het uitstapje wordt dus visa versa afgelegd. Degenen die het uitstapje naar het stuifplateau maakten moeten voor het verder aflopen van route 1 op de zessprong de bosweg gaan volgen die ze rechts voor zich zien. Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
zanderig gebied Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
toegang tot zandvlakte Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
ooit stond het grondnivo dus 2 meter hoger Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
hoogstwaarschijnlijk een bomkrater Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
zon en teer groen Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
en er was grind Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
zandverstuiving Auteur: Geopark Heuvelrug Meer informatie
Dit betrekkelijk jonge bos (19e eeuw) dankt zijn naam aan de nabijgelegen boerderij 'De Pan', die in 1966 is gesloopt. De naam 'De Pan' wordt toegeschreven aan een komvormige uitholling van de bodem, een pan, waarin het water bleef staan vanwege een ondoorlaatbare laag in de ondergrond. De pan werd vroeger gebruikt om schapen te laten drinken. In het bos staan veel grove dennen, die in het noordelijke voedselarmere gebied worden afgewisseld door zandverstuivingen. Auteur: Wandelnet Meer informatie

Commentaar