-
-
5 m
1 m
0
1,2
2,4
4,88 km

27 maal bekeken, 2 maal gedownload

nabij Lissewege, Flanders (Belgique)

Van 10 juli tot 27 september: 112 kunstenaars stellen hun beeldhouwwerken tentoon in de pittoreske centrum van Lissewege en op het domein van de voormalige Lisseweegse abdij Ter Doest.
De abdijschuur werd gebouwd rond 1275 en is het enige overgebleven abdijgebouw. Deze reuzeschuur is 56 m lang, 21 m breed en 17,50 m hoog. Twee rijen van elk 10 eiken pijlers dragen het unieke eiken dakgebinte. Tot voor 1711 was het dak bedekt met stro, nu met ongeveer 38.000 Boomse dakpannen. De abdijschuur werd van 2001 tot 2003 gerestaureerd door de Provincie West-Vlaamderen (toegang gratis).
Het kapelletje werd opgericht in 1687 in opdracht van Martin a Colle, toenmalig abt van Ter Doest. Hij werd het hoofd van de abdijen van Ter Doest en Ter Duynen die toen werden samengevoegd.
Het weidevogelreservaat Ter Doest heeft zijn oorsprong te danken aan de Cisterziënzers.

Hier werd klei gewonnen voor het bakken van baksteen bij de bouw van de abdij. De laaggelegen moerassige plek die zo ontstond, is bekend als 'Monnikenmoere'. De natuurlijke toestand wordt sterk beïnvloed door het Boudewijnkanaal, dat in 1899 werd aangelegd. Het brakke (=licht zoute) water van dit kanaal sijpelt door in deze lage, moerassige graslanden. Daardoor groeien in dit gebied verschillende zoutverdragende planten, waaronder zulte (zeeaster), zeekraal, zilte rus, zeebies en melkkruid. Het grasland is bijzonder geschikt als broedplaats voor weidevogels. Scholekster, kievit, grutto en de zeldzame tureluur broeden hier jaarlijks met meerdere koppels. Natuurreservaten startte hier in 1995 met de aankoop en het beheer van de eerste percelen.

Het reservaat is enkel toegankelijk bij geleide wandelingen. Info: Peter Tailllaert. Tel: 050/ 54 54 72
Het Lisseweegs vaartje is een oude waterweg tussen Brugge en de zee. Aanvankelijk was er tussen de zee en het dorp de "olievliet" en tussen Ter Doest en Brugge de "Lissewegeree". Deze twee waterlopen werden in het begin van de 13e eeuw door een gegraven kanaal met elkaar verbonden, dwars door de dorpsterp, die op sommige plaatsen 4 meter boven de zeespiegel uitsteekt! Het vaartje werd aanvankelijk gebruikt als aanvoersweg voor de Doornikse blauwsteen bij de bouw van de kerk en abdij. Later ook als handelsweg naar Brugge en naar de zee. In Zwankendamme - het vroegere Swaenendamme - was er een sas en een overdracht. Een datumsteen is er nog te zien Anno 1773. Er zijn drie stenen bruggetjes over het vaartje: de Tiendebrug, de Heulebrug en de Roelandsbrug. Tijdens de zomermaanden staan er duizenden bloemen langs de oevers zo'n 35 verschillende soorten.
De kerk van Lissewege Onze Lieve Vrouw Bezoeking werd gebouwd van 1225 tot 1275 en is een schoolvoorbeeld van de Scheldegotiek in de Nederlanden. Aanvankelijk werd er al voor 1225 gestart met de bouw van een Romaans kerkje of kapel in veldsteen, op de plaats waar nu de absis staat. Die veldsteen werd herbruikt in de buitenmuren van het koor. Volgens een legende zou het Romaanse kerkje gebouwd zijn op de plaats waar vissers uit Heist in een kreek een beeld vonden van Onze Lieve Vrouw, mogelijks een Nehallenia. Met de giften van de pelgrims zou de bouw van de huidige kerk bekostigd zijn. De Doornikse kalksteen werd aangevoerd per boot over de Schelde, de Gentse Lieve, De Reie om via het Lisseweegs Vaartje het dorp te bereiken. De bakstene -de Brugse moefen- werden ter plaatse gebakken uit de polderklei in verschillende veldovens.
Sinds 1987 prijkt op het marktplein 'Onder de Toren' het standbeeld van de legendarische broeder-ridder Willem van Saeftinghe. Deze bronzen creatie is het werk van de Westvlaming Jef Claerhout. De beeldengroep toont de reus Willem van Saeftinghe met aan zijn voeten de strijdende Vlaamse legers tegen de Franse riddertroepen, gescheiden door de 'Groeninghebeek'.

Commentaar