Toon stijging

864 maal bekeken, 4 maal gedownload

nabij Zandkant, Noord-Brabant (Nederland)

Meierij – Historisch gezien is de Meierij de rechtsopvolger van het gebied Taxandrië, wanneer dit gebied onder het bestuur van de hertogen van Brabant komt in de 12e eeuw. Om de eigen belangen veilig te stellen tegen met name de graven van Gelre en in mindere mate de graven van Holland, stichtten de hertogen van Brabant een ‘ring van steden’ in de Meierij. Hendrik I van Brabant verleende onder meer stadsrechten aan: 's-Hertogenbosch (ca. 1196), Oisterwijk (1213), Sint-Oedenrode en Eindhoven (beide in 1232). Ondanks die nieuwe steden leed het gebied zeer onder de diverse conflicten tussen Brabant en Gelre. Het gebied werd vaak geplunderd door de Gelderse leider Maarten van Rossum. De grootste bloeiperiode kende de Meierij in de 15e en het eerste kwart van de 16e eeuw. In deze periode kwamen veel monumentale gebouwen tot stand, zoals de laat-gotische Sint-Jan en de Latijnse School in 's-Hertogenbosch. Ook was in deze periode in 's-Hertogenbosch de beroemde schilder Jheronimus Bosch, beter bekend als Jeroen Bosch, actief. De Tachtigjarige Oorlog maakte een einde aan die bloeiperiode.De Meierij van 's-Hertogenbosch bestaat vooral uit vlakke tot licht golvende zandgronden in Peelland, de Kempen en de stroomgebieden van Aa en Dommel. In vroeger tijden waren deze gebieden niet al te zeer bevolkt. Vroeger bestonden de gebieden ook nog uit heide-landschappen, moerassen, veengebieden en boslandschappen, ook nu nog hetzij in mindere mate. Verder liggen er twee redelijk belangrijke rivieren in het gebied: de Aa en de Dommel; de grens werd gevormd door de Maas. Bij 's-Hertogenbosch komen de Aa en de Dommel tezamen in de Dieze, die uitmondt in de Maas. Op dit punt is de stad ontstaan.
Al in de Middeleeuwen was ’s-Hertogenbosch een belangrijk economisch en religieus centrum aan de noordgrens van het Hertogdom Brabant. Vanaf 1381 kwamen er pelgrims naar de kapittelkerk van Sint Jan de Evangelist, omdat er wonderen werden toegeschreven aan een Mariabeeld. In 1559 werd de kerk tot kathedraal verheven. Na de inneming van de stad door Frederik Hendrik werd de Sint Jan door de protestanten in gebruik genomen. Pas in 1810 kreeg de kerk weer een rooms-katholieke functie. Door ’s-Hertogenbosch lopen vele stroompjes, de Binnendieze. Vanwege gebrek aan staduitbreidingsmogelijkheden zijn hier huizen overheen gebouwd. Halverwege de 20ste eeuw was het de bedoeling het water te dempen vanwege stank- en knaagdierenoverlast. Vanwege het unieke karakter is 3630 meter, waarvan 1290 meter overdekt, nu toch gerestaureerd.
ANWB paddenstoel Nr 20255/001
ANWB paddenstoel Nr 21797
ANWB paddenstoel Nr 22239
Bijna nergens in ons land vind je ongerepte natuur zo dicht bij het eeuwenoude centrum als in Bossche Broek. Zo moeten de roemruchte moerassen rond ’s-Hertogenbosch in de zeventiende eeuw er dus uitgezien hebben, vol met water van de Dommel en de Dieze. Leeghwater bedacht in 1629 een manier om, door de aanleg van dijken, de omliggende woestenij leeg te pompen, waarna de stad weer op de Spanjaarden veroverd kon worden. Op de vestingmuren groeien zeldzame planten en korstmossen en in het gebied zelf vind je tientallen grassoorten. In het Bossche Broek liggen nog oude zandpaden, en een deel van de route loopt over de dijk langs de Dommel.
Met dit grote project wil ‘s-Hertogenbosch de vestingwerken niet alleen zichtbaar maken voor de inwoners van de stad, maar ook voor bezoekers en toeristen, zodat ze uitgroeien tot een cultuurhistorische en toeristische trekpleister. Voor meer informatie over dit project verwijzen we u naar de tentoonstelling bij het Informatiecentrum aan het Nachtegaallaantje 1.
Een historisch pand dat een nieuwe bestemming heeft gekregen is de vleeshal, waar nu het Breda’s Museum huist. Oorspronkelijk stamt het gebouw uit de 17e eeuw, maar een verbouwing in 1772 heeft het een geheel ander aanzien gegeven. Let op de gebeeldhouwde ramskoppen in de portaalomlijsting en St. Joris en de draak in de gevel.
Café - Restaurant
Al bijna honderd jaar komen Brabanders naar deze uitspanning aan de rand van de duinen. Het familiebedrijf is ontstaan als boerderijcafeetje. Specialiteit van De Rustende Jager is ‘de Brabantse Broeder’.
Fort Isabella is rond 1618 aangelegd, toen ’s-Hertogenbosch nog in Spaanse handen was. Het fort werd vernoemd naar aartshertogin Isabella Clara Eugenia, hertogin van Brabant en dochter van de Spaanse koning Philips II. In 1914 werd Fort Isabella als verdedigingswerk opgeheven en werden de wallen afgegraven en de gebouwen gesloopt. Alleen de toegangspoort, waar bovenop in 1703 een poortgebouwtje is geplaatst, bleef gespaard. Het geheel staat bekend als ’De Puist’. Het fort maakte later deel uit van de stelling om de stad en huisvestte een kazerne. Tegenwoordig is Fort Isabella in gebruik als opvangcentrum voor asielzoekers.
Fort Isabella is rond 1618 aangelegd, toen 's-Hertogenbosch nog in Spaanse handen was. Het fort werd vernoemd naar aartshertogin Isabella Clara Eugenia, dochter van de Spaanse koning Philips II. Alleen de toegangspoort, waar bovenop in 1703 een poortgebouwtje is geplaatst, bleef bij de sloop in 1914 gespaard. Het geheel staat bekend als ’De Puist’. Het fort maakte later deel uit van de stelling om de stad en huisvestte een kazerne. Tegenwoordig is Fort Isabella in gebruik als opvangcentrum voor asielzoekers.
Het fraaiste monument van Breda is ongetwijfeld de Grote of Lieve Vrouwekerk uit de 15e eeuw. Men heeft gebruik gemaakt van een lichte natuursteen, die zo typerend is voor de gotiek in het zuiden van Nederland en in Belgie. Een laat-gotisch kenmerk, de fijne tracering, is vooral in de toren goed zichtbaar, waar zij de verticaliteit van de architectuur nog eens benadrukt.
Het open landbouwgebied ten noorden van de Zandleij behoort ook tot het nationaal park. De graslanden worden op ecologische wijze door duinboeren beheerd (www.duinboeren.nl).
Den Hoendernest bij Distelberg was al in de 18e eeuw een herberg-boerderij aan de heerbaan Breda - Den Bosch. Zwaarbeladen voerlui konden zich door een jongen met een os naar Loon op Zand laten begeleiden. Gezien de staat van de weg was dit geen luxe. Ook de bruggen waren nogal eens ondeugdelijk. Tegenwoordig is landgoed De Hoendernest bekend van paardenevenementen.
Recreatieplas De Ijzeren Man is genoemd naar de graafmachine die hier vanaf 1887 zand afgroef. Nadat ’s-Hertogenbosch in 1874 zijn vestingstatus had verloren, kon ook buiten de vestingmuren worden gebouwd. Het uit de plas gewonnen zand werd gebruikt voor het bouwrijp maken van het Bossche spoorwegstation en omgeving. In 1938 werd de plas ingericht als gemeentelijke badinrichting.
Voor de aanleg van het station ‘'s-Hertogenbosch werd met een ’ijzeren man’ (een rondgaande ketting van graafbakken) zand gegraven uit wat nu bosplas De IJzeren Man is. Omdat de ketting net als een cirkel eindeloos lang was, werd deze een Jakobsladder genoemd, net als de eindeloos lange ladder die in aartsvader Jakobs droom tot in de hemel reikte (Gen. 28:12). Bij Weert komt u deze naam opnieuw tegen.
Het kasteel van Breda kwam omstreeks 1500 tot stand als residentie van de graven van Nassau. In later eeuwen is er nogal wat aan veranderd. Het complex kreeg zijn grootste uitbreiding toen zich in 1828 de KMA hier vestigde. Zie het bijzondere 19e-eeuwse huis voor de slotgracht niet over het hoofd.
Vier van de acht Lunetforten zijn nog prominent aanwezig. De Lunetten lagen in de vorm van een halve maan als een vooruitgeschoven post tussen laaggelegen polders. Ze moesten na 1839 bescherming bieden tegen een eventuele vijandelijke inval vanuit België, zie pagina ..
Voor een bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught volgt u de stippellijn op de kaart. In de Tweede Wereldoorlog werden de Lunetten en omgeving door de Duitsers in gebruik genomen als concentratiekamp, een donkere periode in de geschiedenis van Vught. Het was destijds het enige concentratiekamp buiten het Derde Rijk en ressorteerde rechtstreeks onder het SS-hoofdkwartier in Berlijn. De SS had behoefte aan ruimte voor het opsluiten van het toenemend aantal gevangenen en voor de vele joden, die gedeporteerd moesten worden. De omstandigheden in het kamp waren al snel miserabel. De gevangenen werden uitgehongerd en afgebeuld. In totaal hebben 31.000 mensen in Vught gevangen gezeten, waarvan er ruim 15.000 zijn gedeporteerd. Openingstijden di t/m vr van 10-17 uur, za/zo en feestdagen van 12-17 uur.
Bushalte nieuwkuijkseweg
Tussen station en centrum ligt het park Valkenberg (1), de vroegere tuin van het kasteel van Breda. Sinds 1812 is het een openbaar wandelpark, vormgegeven in de voor de 19e eeuw kenmerkende landschapsstijl. Bij de ingang staat een monument voor de graven van Nassau.
De Sint Janskathedraal is een gothische kruisbasiliek, met een zevenzijdig gesloten koor, een westtoren en een vieringtoren. De eerste vermelding van de kerk dateert uit 1222. Het gebouw lag toen nog buiten de stadsmuren. Van de bakstenen toren is het onderste deel onder de klokkenstoel een restant van een eerdere Romaanse kerk. De kapellen naast de toren werden in de 14e eeuw gebouwd.
De route gaat over de historische stadswallen, die door de eeuwen heen meermaals zijn beproefd, als vestingwerk en als waterkering. Als onderdeel van het ambitieuze plan ‘De Grote Stroom’ worden de wallen, poorten en muren de komende jaren gerestaureerd.

Commentaar