-
-
12 m
0 m
0
5,3
11
21,22 km

7 maal bekeken, 0 maal gedownload

nabij Oosteindeken, Flanders (Belgique)

Prachtig natuurgebied tussen Stekene en Eksaarde
Burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Arduinen plint. Later parement van gele baksteen met grijze muurbanden. Licht getoogde vensters met arduinen lekdrempels op de benedenverdieping, doorgetrokken tot een kordonband op de bovenverdieping. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting met geprofileerd beloop en gestrekte waterlijst. Gevel beëindigd met getande kroonlijst op consoles. Rechts ernaast, onder hetzelfde schilddak en van gelijkwaardig volume: pakhuis in decoratieve baksteenbouw.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Zogenaamd "St.-Teresiacollege" met woonhuis, kapel en schoolgebouwen. Herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (nok parallel aan de straat, leien), uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint. Vooruitspringende geblokte hoekdammen en middentravee. Laatst genoemde enkel geblokt op de begane grond. Steekboogvensters, op de gelijkgrondse verdieping met verspringende dagkanten, lekdrempels en paneel op de borstwering; op de middenverdieping gevat in een geriemde omlijsting met oren en versierde borstweringen. Rechthoekige zoldervensters met afgeschuinde hoeken. Steekboogdeur in geprofileerde arduinen omlijsting met diamantkopsluitsteen. Geveleinde met gekorniste kroonlijst op tanden en klossen. Haaks tegen de linker zijgevel: moderne eenbeukige kapel uit het tweede tot derde kwart van de 20ste eeuw. Achter het woonhuis: schoolgebouwen in neogotische baksteenstijl met drie + een toegevoegde bouwlaag onder zadeldaken. Vensters (kruiskozijnen) per travee gevat in een gevel hoge nis (zogenaamd "Brugse travee") met blind maaswerk in de boogvelden.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
De Begraafplaats van Eksaarde is een gemeentelijke begraafplaats in het Belgische dorp Eksaarde, een deelgemeente van Lokeren. De begraafplaats ligt aan de Kasteeldreef op 300 m ten noordwesten van de Onze-Lieve-Vrouwhemelvaartkerk. De begraafplaats heeft een lange rechthoekige vorm en bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. Het oude gedeelte wordt omgeven door een bakstenen muur en in de linkerhoek staat een dienstgebouwtje. Aan de straatzijde is een laag bakstenen muurtje afgewerkt met traliewerk en een dubbel hek tussen twee zuilen als toegang. Het nieuwe gedeelte wordt omringd door een haag. Centraal op de begraafplaats staat een bakstenen kapel in gotische stijl onder een zadeldak. Binnenin staat een kruis met altaar.

Op de begraafplaats staat een gedenkteken voor zeven burgerslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog en er bevindt zich ook een perk met Britse gesneuvelden uit diezelfde oorlog.


Auteur: Wikipedia
Meer informatie
Eksaarde zou reeds in de 7de eeuw door Amandus van Gent gekerstend (4) zijn en werd in 1230 een afzonderlijke parochie. De huidige kerk dateert uit deze laatste periode. Daar Eksaarde als grensgemeente volop in de frontlinie lag tijdens de godsdienstoorlogen(2), was de doortocht van de Geuzen(1) verwoestend voor de romaanse kerk. Er werden dan ook heel wat herstellingen uitgevoerd in de loop van de 17de eeuw. Eksaarde-Dorp 9160 Eksaarde (Lokeren) Kerstening (4) Het startsein voor de kerstening of het christianiseren van onze gewesten was de bekering van de Frankische koning Clovis in de 5de eeuw waardoor het christendom tot staatsgodsdienst verheven werd. Om de heidense bevolking te bekeren werden er toegewijde missionarissen uitgezonden om her en der abdijen te stichten als burchten van het christendom. Deze acties werden pas vanaf de 7de -8ste eeuw succesvol. Een belangrijke missionaris voor Oost-Vlaanderen was Amandus. Hij stichtte in de 7de eeuw de machtige Gentse abdijen Sint-Pieters en Sint-Baafs. Van hieruit bekeerde hij Vlaanderen langs de Schelde. Na uw bezoek aan de kerk volgt u de Liniewegel (5) tot aan de Kruiskapel. Deze route is aangegeven met ruitvormige borden en gaat langs de achterzijde van de kerk de Kasteeldreef in. U kan ook de fietsroute naar de Kruiskapel nemen. De linie (5) De linie was een militaire verdedigingslijn gebouwd door de Fransen in 1701-1702. Zij hadden Vlaanderen ingenomen tijdens de Spaanse Successieoorlog. De Spaanse vorst, heerser over het huidige België, stierf kinderloos. Door slimme huwelijkspolitiek dreigde de erfenis naar Franse kroon te gaan. De machtige landen van het huidige Europa konden niet toestaan dat het oorlogszuchtige Franse rijk in die mate zou uitbreiden en steunden de Habsburgse dynastie of de Oostenrijkers in hun aanspraak op de erfenis. Het Franse rijk kon uiteindelijk niet op tegen de gebundelde krachten van zijn buurlanden.

Auteur: Stichting Open Kerken
Meer informatie
De Kruiskapel werd in 1626 gebouwd als dank voor de vondst van twee miraculeuze kruisen in 1317. Een diepgelovige boer spitte toen twee kruisjes op uit een akker. Uit één kruis kwam een straal bloed. Toen de arme ziel de eigenaardige vondst naar huis droeg, begonnen alle klokken in de streek te luiden. Het ene kruis wordt bewaard in de kerk van Eksaarde, het andere, hoe kan het ook anders, in de Kruiskapel. Ze zijn symbolisch verbonden met een kruisweg.

Auteur: Eddy8
Meer informatie
De Liniewegel te Eksaarde is voor veel Lokeraars het mooiste wandel- en fietspad door onze open ruimte. In de vlakte ten zuiden van de Liniewegel heeft de ruilverkaveling Eksaarde diepe sporen nagelaten: oude knotwilgen en bomen zijn bijna overal verdwenen, wel zijn er nu enkele stroken jonge aanplantingen. Contactgegevens: -De Linie -9160 Eksaarde

Auteur: StapAf: Oost-Vlaanderen met de fiets en te voet
Meer informatie
De Kruiskapel is gebouwd in 1632 op de plaats waar volgens een legende in 1317 twee miraculeuze kruisbeelden gevonden werden. De gemetselde put nabij de kruiskapel geeft de exacte plaats aan waar een zekere Boudewijn met de Negen Ponden de kruisen opgroef. Opeens stoot zijn spade op een hard voorwerp: een kruis, en wanneer hij het uit de grond trekt, vloeit er bloed uit. Boudewijn vindt nog een tweede kruis, twee Romeinse schalen en een speer. Terwijl hij die mysterieuze voorwerpen naar huis brengt, beginnen spontaan alle klokken van de kerk van Eksaarde te luiden. De Kruiskapel en de kerk van Eksaarde zijn met elkaar verbonden door 14 kruiswegkapelletjes die dateren uit 1877. Kruiskapeldreef 9160 Eksaarde (Lokeren) Te bezoeken: Pasen-14 sept: zon.: 14-18u

Auteur: Stichting Open Kerken
Meer informatie
Kapel der Miraculeuze kruisen, z.g. "Kruiskapel". In 1626 gebouwd op de plaats waar in 1317 twee kruisen gevonden werden waaraan bovenmenselijke krachten toegeschreven worden. Bedevaartkapel, rustig gelegen temidden der velden en omringd door rode beuken; voorplein met waterput en zandstenen kruis. Ruim bakstenen gebouw op zandstenen sokkel. Rechth. met driezijdige absis en vierkante sacristie tegen de schuine Z.zijde. Afdekking d.m.v. zadeldak (leien) met dakruitertje. Verankerde en gecementeerde voorpuntgevel op schouderstukken; bekronend ijzeren kruis. Tudorboogdeur met zandstenen hoekblokken en kwarthol beloop; erboven afgesleten wapenschild van de stichters Philip Lanchals en Florentina de Gruutere. Groot rondbogig, getralied venster met sierlijke roedenverdeling. Zijgevels elk met twee dergelijke vensters. Op de weg van de kerk tot aan de kapel (ca. 2 km) zijn veertien kruiswegkapelletjes geplaatst, in zandsteenbouw op arduinen sokkel en daterend van 1877. Namen van de schenkers op de sokkel: 1. E.H. F.J. Dauwe, pastoor te Eksaarde, 2. de Edele familie Van Pottelsberghe de la Potterie, 3. E.H. Emilius Verschraeghen, priester, 4. de wezen van J.F. van Pottelberge, 5. de achtbare heer Theodoor Tuyttens, Lokeren, 6. de wezen van J. B. Daelman, 7. de achtbare familie Thuysbaert, Lokeren, 8. de achtbare familie Van Mieghem, Eksaarde, 9. de wel edele Heer Graef De Pas-Vermeulen, Gent, 10. de achtbare Heer Doctoor Muyshondt, Eksaarde, 11. de edele Jufvrouw Barones Sido nie Dons -Loven - deghem, Gent, 12. de heer burgemeester Van Gremberghen-Waegenberghe, Eksaarde, 13. ter eere der zeven droefheden van de H. Maegd Maria, 14. Mad. Wwe. Vercauteren-De Clercq en dochter, Sint-Niklaas.

Auteur: Stichting Open Kerken
Meer informatie
De Fondatie van Boudelo is grotendeels gelegen ten zuiden van het Kanaal van Stekene in Sinaai en is een van de meest waardevolle natuur- en stiltegebieden van het Waasland. Vochtige ruimtes, hakhoutbossen, volgroeide gemende loofbossen, hooilanden, een hoogstammige boomgaard en fraaie poelen bepalen het landschap. Dankzij een gericht beheer krijgt de natuur hier opnieuw alle kansen. Volg de vredige provinciale Fondatie van Boudeloroute en ontdek de natuur vanop de eerste rij. Contactgegevens: -Fondatie van Boudelo -9112 Sinaai-Waas -Weimanstraat

Auteur: StapAf: Oost-Vlaanderen met de fiets en te voet
Meer informatie
Voormalige boerderij-herberg, volgens kaart van Ph. Vander Maelen (tweede kwart 19de eeuw) zogenaamd "Cabaret Meerschbloem", gebouwd aan de zuidelijke oever van de Moervaart in de nabijheid van een gietijzeren meerpaal met jaartal 1852. Heden zogenaamd "Meershoeve" met aan de straat gebouwd boerenhuis. Breedhuis van vier traveeën met links twee onderkelderde achterin springende traveeën, onder zadeldak (pannen), waarschijnlijk uit eerste helft 19de eeuw. Verankerde en gewitte bakstenen voorgevel voorzien van rechthoekige muuropeningen met houten latei en vernieuwde luiken.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
De brug dateert uit het interbellum en werd omstreeks 1945 hersteld en gedeeltelijk vervangen na oorlogsschade uit de Tweede Wereldoorlog. De brug werd in 2001 beschermd als monument.

De naam is afgeleid van het nabijgelegen Hof van Coudenborn, het buitenhof van de verdwenen cisterciënzerabdij Boudelo in Klein-Sinaai, deelgemeente vanStekene, waarvan momenteel nog slechts een ruïne overblijft.


Auteur: Wikipedia
Meer informatie
De Oostvaart als vaart en jaagpad of tragel vindt vermoedelijk haar oorsprong in de middeleeuwen. Moerbeke kende toen een klein netwerk van vaarten, waarvan enkel de Oostvaart behouden bleef. De kasseiweg langs de waterloop is nog één van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverhardingen, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
De site die bekend staat als het hof van Coudenborn maar in geschreven bronnen voorkomt als het hof De Fonteyne is een vroegere bezitting van de verdwenen cisterciënzerabdij Boudelo in Klein-Sinaai (Stekene). De ruïne van het hof omvat de resten van een kleine noordvleugel uit de 17de eeuw aan de straatzijde en, daarachter, een grote zuidvleugel die minstens uit de 16de eeuw dateert. Tussen de twee vleugels staat het overblijfsel van een vierkante traptoren. De ruïne wordt aan de straatzijde afgesloten door een lage bakstenen muur met de resten van een poort (hekpijler).

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Om het strikte regime in de Boudelo-abdij in Klein-Sinaai draaglijker te maken, kregen de geestelijken de toelating om bier te brouwen. Hun brouwsel was heilig, dus toen ze in de 16e eeuw naar Gent en tijdens de Franse Revolutie naar Groningen vluchtten, verhuisde het recept mee. Pas in 1932 werd het verloren gewaande archief teruggevonden, op de zolder van brouwerij Oranjeboom in Rotterdam. Het recept vermeldde de kloostertuinkruiden die het bier zijn herkenbare smaak gaven en vormde de basis voor de gesmaakte Boudelo-lancering in 2002.

Auteur: StapAf: Oost-Vlaanderen met de fiets en te voet
Meer informatie
Wist je dat er een bedevaartsoord bestaat speciaal voor fietsers? Benieuwd aan welke grot wielerhelden als Eddy Merckx, Fabian Cancellara, Niels Albert en Philippe Gilbert hun truitjes schonken? Hier is de plek: de Grot van Onze-Lieve-Vrouw van de Fietsers. Daar rond ontstond een uniek gegeven voor België: de jaarlijkse zegening van de fietsers. Heel wat wielrenners schonken een truitje aan de kapel. Ondertussen is de kerk uitgegroeid tot een waar museum met meer dan 100 truitjes van onder andere Eddy Merckx, Fabian Cancellara, Francesco Moser, Johan Museeuw, Tony Martin, Hennie Kuiper Niels Albert en Philippe Gilbert. De grot is uniek in België.

Auteur: Dromos
Meer informatie
Welkom bij Patrick en Tony ! Café De Oude Route is gelegen op nog geen 100 meter van de spoorzate tussen Stekene en Moerbeke. De ideale plaats om even te stoppen tijdens een fiets of wandeltocht in de buurt ! Er is ruime parking voorzien voor fietsen ! Je kan gezellig binnen komen zitten of genieten van ons groot buitenterras ! Je kan een spelletje op de biljart spelen. Ook de kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel of op de trampoline ! Café De Oude Route is open op: Woensdag: 14:00 - 22:00 Donderdag: 14:00 22:00 Vrijdag: 14:00 - 02:00 Zaterdag: 09:30 - 02:00 Zondag: 09:30 - 22:00 Café De Oude Route is te vinden te Koebrugstraat 7, 9190 Klein-Sinaai. Wilt u reserveren voor een groep of willen jullie bij ons pauzeren tijdens de fiets of wandeltocht met meer dan 20 mensen ? Laat ons dan zeker iets weten via 09/330 37 61 zodat jullie vlot kunnen geholpen worden ! U kan ons ook een mailtje sturen via [email protected] !

Auteur: Paul Vriesacker
Meer informatie
Op het grondgebied van Klein-Sinaai stond vroeger de invloedrijke cisterciënzerabdij van Boudelo. In 1636 bouwden de monniken van Boudelo er een eerste kerkje. Dit kerkje werd verkocht tijdens de Franse Revolutie en uiteindelijk gesloopt in 1822. Men besluit dan om een nieuwe kerk te bouwen in het dorpscentrum, de huidige Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk. Deze neogotische kerk dateert uit 1853 en werd ontworpen door architect De Somme. De neogotische altaren en rococo predikstoel (Lodewijk XV) samen met een classicistische kerkmeesterbank vormen een merkwaardig interieur. Verder zie je er een schilderij ‘Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt' (1856) en beelden van Onze-Lieve-Vrouw en de Sint-Cornelis. De ommuurde begraafplaats rondom de kerk word nog steeds gebruikt. Langs de straatzijde in het muurtje van het kerkhof bevindt zich een eerste van zeven kapelletjes van een bedevaartrondgang (O.-Vrouw van Zeven Weeën). Naast de kerk ligt de Grot van Onze-Lieve-Vrouw van de Fietsers. Daar rond ontstond een uniek gegeven voor België: de jaarlijkse zegening van de fietsers.Heel wat wielrenners schonken een truitje aan de kapel. Ondertussen is de kerk uitgegroeid tot een waar museum met meer dan 100 truitjes van onder andere Eddy Merckx, Fabian Cancellara, Francesco Moser, Johan Museeuw, Tony Martin, Hennie Kuiper Niels Albert en Philippe Gilbert. De grot is uniek in België.

Auteur: Wizpr.guide
Meer informatie
60 jaar na de verwoesting van de abdij bouwden de monniken in 1636 een kerkje voor de bewoners van Klein-Sinaai. Na de Franse Revolutie (8) werd dit vertoon van verbondenheid met de abdij niet getolereerd. Het kerkje werd door de Franse overheersers verkocht en uiteindelijk in 1822 gesloopt. Na het vertrek van de Fransen werd er in 1835 een nieuwe kerk gebouwd in het centrum van het dorp. Aan de kerk start er een beeweg met 7 staties. Deze dateert uit 1872. Naast de kerk is de grot Onze Lieve Vrouw van de fietsers gelegen. Het is de Vlaamse variant van het Franse Notre-Dame des cyclistes in La Bastide d'Armagnac in de Landes en het Vlaamse centrum voor fietswijdingen. Jaarlijks vindt er een algemene fietswijding plaats aan het begin van het wielerseizoen maar je kan er je fiets ook laten wijden op afspraak. Naast de grot hangen enkele truien van wielrenners zoals Tom Steels, Johan Museeuw, Fabian Cancellara en de plaatselijke renner Kamiel Baert. Kasteelstraat 9190 Klein-Sinaai ( Stekene) Open Kerk: Juli-Aug.: vrij, zat en zon: 14u-17u Fietswijdingen op afspraak. Meer info op de site van de gemeente Klein-Sinaai 'Fietersgrot'. Men kan een afspraak maken voor een fietswijding bij Jacques Van Daele, Pannenhuisstraat 53, 9190 Stekene (tel:09/346.98.54) of via mail [email protected]" Franse Revolutie: Aan het eind van de 18de eeuw werd de Franse Republiek geboren: de koning werd afgezet en de macht van de adel en de Kerk werd hardhandig teruggedrongen. In deze periode werden de goederen van de Kerk aangeslagen en verkocht ten voordele van de staatskas. Kloosters en abdijen werden opgeheven en verboden. Ook in België, dat door Frankrijk werd ingelijfd, was deze regeling van kracht. Het was Napoleon die zich in 1801 opnieuw verzoende met de paus.

Auteur: Stichting Open Kerken
Meer informatie
Streekproduct: Boudelogebak en –bier Dat Klein-Sinaai trots is op hun rijke geschiedenis blijkt uit hun artisanale producten. Vanaf 2002 worden de boudelobieren gebrouwen. Er is een fruitige blonde triple en een bruine variant. Het boudelogebak is een rijke pastei bestaande uit verschillen lagen biscuitdeeg met kersen. Boudelogebak Verkrijgbaar: Bakkerij Veldeman Brugse Heirweg 70 9190 Klein-Sinaai ( Stekene) Boudelobieren Verkrijgbaar: - Brouwerij Boelens Kerkstraat 7 9111 Belsele (Sint-Niklaas) -Drankencentrale Koudenbrom Heirweg 44 9180 Moerbeke-Waas

Auteur: Stichting Open Kerken
Meer informatie
Rustig, modern kampeerverblijfpark gelegen in fiets- en wandelrijke omgeving, centraal tussen de kunststeden Antwerpen en Gent (30 km). Openluchtzwembad, speeltuin, sportvelden, wassalon, restaurant, supermarkt, vernieuwd sanitair, binnen & buiten petanquebanen, animatie... Verhuring stacaravans.

Auteur: tovpubliek
Meer informatie
De koebrug

Auteur: Les castors
Meer informatie
De koebrug

Auteur: Les castors
Meer informatie
De moderne brug vervangt de romantische ijzeren kantelbrug die in 1972 verhuisde naar Bokrijk.

Auteur: Eddy8
Meer informatie
Fondatie van Boudeloroute Liniedreef - 9112 Sinaai

Auteur: tovpubliek
Meer informatie

Commentaar