Tijd  5 uur 57 minuten

Coördinaten 888

Geüpload 10 september 2019

Uitgevoerd mei 2019

 • Score

   
 • Informatie

   
 • Gemakkelijk te volgen

   
 • Omgeving

   
-
-
-1 m
-64 m
0
3,4
6,7
13,43 km

205 maal bekeken, 8 maal gedownload

nabij Alcalá de Guadaira, Andalucía (España)

** English text below **

In Alcalá de Guadaira, een voorstad van Sevilla, wandelden we langs de Rio Guadaira, de rode draad van deze wandeling. Reeds in de Moorse Periode (711 - 1492) werden langs deze rivier watermolens gebouwd, die de bakkers van Sevilla van meel moesten voorzien. Alcalá de Guadaíra werd bekend als Alcalá de los Panaderos, de stad van het brood.

Onze wandeling begint aan Hotel Oromana, waar normaliter wel parkeerplaats is en waar we op ruim tweederde van de wandeling op het terras van het hotel zullen kunnen verpozen.

Het hotel ligt op een zanderige heuvel langs de rivier in een dennenbos, de Pinares de Oromana. In 1929 werden hotel en park aangelegd ter gelegendheid van de wereldtentoonstelling. Het bos bestaat uit ver van mekaar staande parasol-dennen en er is vrijwel geen ondergroei, zodat het een alles behalve dicht bos is.

We volgen aan Hotel Oromana de zanderige boswegel in noordwestelijke richting en komen aan de Ermita de San Roque, een kluis uit de 16de eeuwse die destijds flink wat groter was. Achter het kerkje dalen we de heuvel af, naar de Avenida de Portugal, die we naar rechts volgen. We laten de Romeinse Brug rechts liggen en blijven op de linkeroever. Even voorbij het rondpunt nemen we het paadje naar rechts, dat een parkachtig gebied in loopt.

Over goed begaanbare paden wandelen we langs enkele sport- en speelvelden door een parkachtige omgeving. Mooi recreatiegebied voor de bewoners van het nabije stadje. Het parkgebied loopt tot aan de verkeersweg A8033 (Dos Hermanos - Alcala), waar we onder de Puente del Dragon (Drakenbrug) wandelen.

De Drakenbrug is in gebruik sinds 2007, het ontwerp is geïnspireerd door Antonio Gaudí en ze is versierd met kleurige stukjes tegel. Het was de eerste figuratieve brug in Spanje: een draak die de heuvel met het kasteel van Alcala verlaat en de Guadaíra-rivier oversteekt.

Voorbij de drakenbrug komen we in een wat wilder gebied dat langs de beboste oever van de rivier loopt. Aangename paadjes door het bos, de rivier hier en daar zichtbaar door de begroeiing. Wat verderop wordt het pad veel smaller en lopen we langs de rand van landbouwgebied. Weldra zien we in de verte de snelweg SE-40 die over de Rio Guadaira loopt.

Ongeveer een kilometer voor de snelwegbrug komen we aan de ruïnes van de Molino Pelay Correa, waar we de rivier veilig kunnen oversteken. Aan de overkant van de rivier loopt de 17km lange "Puerta Verde", een weg voor niet-gemotoriseerd verkeer tussen Alcalá de Guadaira en de Pablo Olavide University van Sevilla. Wij verkiezen echter de kleinere grindweg die nabij de rivieroever terug naar Alcala loopt.

Na anderhalve kilometer sluit die aan op de Puerta Verde en wandelden we weer onder de Drakenbrug door. Langs de rotswand onder het kasteel kwamen we in de Calle San Fernando die ons na enkele honderden meters terug aan de De Carlos III brug met zijn 7 stenen bogen brengt. In de volksmond heet de brug nog steeds Romeinse Brug en om de verwarring wat completer te maken, wordt ze ook nog Puente Jesus Nazareno genoemd.

We steken over via het voetgangersgedeelte en komen zo terug op de Avenida de Portugal. De eerste lus van de wandeling zit erop en we keren 150m terug naar het punt, waar we op de heenweg van de Ermita de San Roque omlaag kwamen. Daar kiezen we voor het pad dat links omlaag voorbij de overblijfselen van de Molino Tapada loopt en dan rechtsaf weer de beboste rivieroever volgt.

Ruim 500m verder steken we de rivier over aan de Molino El Algarrobo. Scherp rechtsaf blijven we het pad langs de rivier volgen die hier een 90 graden bocht maakt. Vlak voor het sportveld 'Polideportivo de San Juan' rechtsaf over een passerel weer naar de andere oever.

Het breder wordende pad voert door een aangenaam groen gebied naar de Molino de Oromano. Deze keer steken we de rivier niet over maar kiezen wat verder voor een trappenpaadje dat op de weg naar Hotel Oromana uitkomt. Het terras achter het hotel is een goede plaats om even te verpozen en iets te gebruiken.

We nemen de weg terug langs waar we gekomen zijn en dalen weer af naar de Camino de los Pintores, die we naar rechts langs de rivier blijven volgen. Aan de overkant zien we nog de Molino Benarosa en verderop langs de rivier bereiken we de Molino Aceña y Presa. Het wandelpad steekt hier de rivier over en keert langs de andere oever terug. Wij kiezen echter voor het kleine pad rechts-rechtdoor waarlangs we enkele honderden meters verder rechts omhoog kunnen naar een bredere voetpad dat we naar rechts volgen.

We zijn hier terug op de Camino de Oromano. Waar de weg na een kilometertje splitst, nemen we het pad linksaf, dat ons uiteindelijk terug op de verharde toegangsweg naar hotel Oromana brengt.

Het was een verrassend aangename, zeer gevarieerde en schaduwrijke wandeling met volop natuur en met de oude watermolens als historische elementen. Neem zeker bij warm weer wat drank mee, want er is geen horeca op de eerste 10 km van de route. We staken de rivier enkele keren over langs de oude dammen van watermolens, wat gemakkelijk en ongevaarlijk is. Maar bij hogere waterstand na een natte winter geraak je er misschien moeilijker droogvoets over... Ook de enkele smalle paadjes maken de route minder geschikt voor rol- en kinderwagens.

-------------

In Alcalá de Guadaira, a suburb of Seville, we hiked along the Rio Guadaira river, the common thread of this walk. In the Moorish Period (711 - 1492 AD) several mills were built along this river to provide the bakers of Seville with flour. Alcalá de Guadaíra became known as Alcalá de los Panaderos, the city of bread.

Our hike starts at Hotel Oromana (some parking places) and where we will pass at about two-thirds of the walk for a break on the terrace of the hotel.

The hotel is built in the Pinares de Oromana, a pine forest on on a sandy hill along the river. Hotel and park were laid out in 1929 for the occasion of the world exhibition in Seville. The forest consists of parasol pines far apart and there is virtually no undergrowth, so it is no dense forest at all.

Follow the sandy forest path in a north-westerly direction to the Ermita de San Roque, a 16th century hermitage. Behind the church descend the hill to the Avenida de Portugal and go to the right. Leave the Roman Bridge on the right and stay on the left bank of the river. Just past the roundabout is a path to the right, which enters a park-like area.

Walk along the well-maintained paths along some sports and playing fields in a park-like environment, a nice recreational area for the residents of the nearby town. The park area reaches up to the A8033 road (Dos Hermanos - Alcala), where we walk under the Puente del Dragon (Dragon Bridge).

The Dragon Bridge is in use since 2007. Its design was inspired by Antonio Gaudí and it is decorated with colorful pieces of tile. It was the first figurative bridge in Spain: a dragon leaving the hill with the castle of Alcala and crossing the Guadaíra river.

Past the Dragon Bridge is a somewhat wilder area along the forested bank of the river. Pleasant paths through the forest, the river sometimes visible through the vegetation. Further on the path becomes narrower and we walk along the edge of agricultural land. Soon you'll see the SE-40 motorway in the distance, crossing the Rio Guadaira.

About a kilometer before the highway bridge we can cross the river at the ruins of the Molino Pelay Correa. Across the river runs the 17km long "Puerta Verde", a road for non-motorized traffic between Alcalá de Guadaira and the Pablo Olavide University of Seville. However, we opted for the smaller gravel path back to Alcala on the riverbank.

After one and a half kilometers we joined the Puerta Verde and walked again under the Dragon Bridge. Along the rock wall below the castle we joined the Calle San Fernando, which after a few hundred meters brings us back to the Carlos III bridge with its 7 stone arches. Popularly the bridge is still called 'Roman Bridge' and to confuse a little more, it is also called 'Puente Jesus Nazareno'.

Cross the river via the pedestrian bridge, back to the Avenida de Portugal. The first loop of our hike is done: return 150m to the point where you came down the hill from the Ermita de San Roque. There is a path down to the left, passing the remains of the Molino Tapada, where you go to the right back to the wooded riverbank.

Well over 500m further on, cross the river at the Molino El Algarrobo. Turn sharp right and keep following the path along the river. Just before the sports field 'Polideportivo de San Juan', turn right over a footbridge to the other bank.

The widening path leads through a pleasant green area to the Molino de Oromano. Don't cross the river, but opt a little further for a stepped path that leads up to the road to Hotel Oromana. The terrace behind the hotel is a good place to relax and have a drink.

Go back down to the Camino de los Pintores, which you continue to follow to the right along the river. On the other side is the Molino Benarosa and further along the river the very nice Molino Aceña y Presa. The hiking trail crosses the river and returns along the other bank. However, we opt for the small path that goes straight on. A few hundred meters further on climb up to the right back on the Camino de Oromano. After a kilometer, at the fork turn to the left, back to the paved access road to hotel Oromana.

It was a surprisingly pleasant, very varied and shady walk with plenty of nature and with the old water mills as historical elements. Be sure to bring something to drink in warmer weather, because there is no catering on the first 10 km of the route. We crossed the river a few times along the old dams of water mills, which is easy and not dangerous. But if the water level is higher after a wet winter, you might find it harder to cross the river without getting your feet wet. The few narrow paths also makes this hike less suitable for wheelchairs and prams.

2019-05-16
Waypoint

Ruin

panoramisch

Hotel OROMANA

Hotel OROMANA
panoramisch

Camino del Calvario

Camino del Calvario
panoramisch

Camino del Calvario

Camino del Calvario
panoramisch

Ermita de San Roque

Ermita de San Roque
panoramisch

Puente Romana

De Carlos III brug met zijn 7 stenen bogen werd in de volksmond vanwege zijn oorsprong altijd al Romeinse Brug genoemd.
panoramisch

Parque

panoramisch

Puente del Dragon (A8033)

De Dragon Bridge uit 2007 ontworpen door JL Manzanares (geïnspireerd door Antonio Gaudí). Versierd met kleurige stukjes tegels. De brug wordt in de volksmond "bewaker van het kasteel" genoemd.
panoramisch

Molino Fortificado de El Realaje

Molino Fortificado de El Realaje
panoramisch

Molino Fortificado de El Realaje

Molino Fortificado de El Realaje
panoramisch

Rio Guadaira

Rio Guadaira, 110km lang ontspringt in de Sierra de Pozo Amargo en mondt uit in de Guadalquivir. Het woord 'Guad' komt van het Arabische 'wadi' (riviervallei)
panoramisch

Trail in the wood

Trail in the wood
panoramisch

Trail

panoramisch

Path

panoramisch

Molino Pelay Correa

Molino Pelay Correa
panoramisch

Molino Pelay Correa

Molino Pelay Correa
panoramisch

Dirt track

panoramisch

Dirt track

panoramisch

Ruine

panoramisch

Puerta Verde

Puerta Verde
panoramisch

path

panoramisch

Puerta verde

panoramisch

path

panoramisch

Calle San Fernando

Calle San Fernando
panoramisch

Puerto Romano

De Carlos III- brug - ook Puerto Romana genoemd - heeft 7 stenen bogen van Romeinse oorsprong (met tal van latere reconstructies).
panoramisch

Camino Del Bosque

Camino Del Bosque crossing: go left
panoramisch

Molino El Algarrobo

Molino Fortificado El Algarrobo
panoramisch

Camino Ed la Comba

Camino Ed la Comba
panoramisch

Pasarela San Juan

Next to the sportfields, cross the pasarela San Juan
panoramisch

Camino de Oromano

Camino de Oromano
panoramisch

Molino de Oromano

17th century Molino de Oromano
panoramisch

Camino de los Pintores

Camino de los Pintores
panoramisch

Hotel Oromano

Hotel Oromano
panoramisch

Camino de Oromano

Camino de Oromano
panoramisch

Camino de Oromano

Camino de Oromano
panoramisch

molino Aceña y presa

molino Aceña y presa
panoramisch

Rocky path up

Rocky path up
panoramisch

Path to Oromano

Path to Oromano
panoramisch

Crossing

At the crossing. We came from the right, take the path left on the way back
Waypoint

Molino Benarosa

Waypoint

molino Tapada

1 reactie

 • Vanpoeckl 13-sep-2019

  Mooi parcour, goed gedocumenteerd met mooie foto's.