Tijd  2 uur 44 minuten

Coördinaten 774

Geüpload 29 november 2019

Uitgevoerd mei 2019

-
-
814 m
633 m
0
2,1
4,2
8,34 km

49 maal bekeken, 2 maal gedownload

nabij Olías, Andalucía (España)

English text below.

Het Parque Natural Montes de Málaga ligt in Andalusia, ten noorden van de stad Málaga en wordt doorsneden door de rivier Guadalmedina. In de vijftiende eeuw moesten de mediterrane bossen wijken voor wijngaarden, amandelbomen en olijfbomen. De ontbossing resulteerde in erosie, de rivier slibde dicht en overstromingen zorgden voor veel overlast in Malaga.

Omdat de druiventeelt toch ten onder gegaan was door de druifluis geraakte het gebied in verval en besloot men in de jaren 1930 het probleem structureel aan te pakken door te herbebossen: op enkele tientallen jaren ontstond en fraai gevarieerd natuurreservaat van ongeveer 5000 hectare..

We rijden van Malaga langs de A7000 langs de oostgrens van het Nationaal Park richting Colmenar. Enkele kilometers voorbij de Fuente de la Reina (met cafeetje) links de half verharde maar goed berijdbare weg in naar het Ecomuseo Lagar Torrijos. Dit kleine museum, in een goed bewaard wijnhuis uit 1843, toont hoe vroeger op ambachtelijke manier wijn, olijfolie en brood werd gemaakt.

Nabij het Museo parkeren we op een ruime open plek in het bos. We wandelen langs het gebouwtje, dalen een houten trap af, steken het beekje Arroyo de Choperas over en wandelen voorbij een van banken en tafels voorziene picknick plaats.

Iets verderop is er een afgelegen camping met WC-gebouwtje. Daarna wordt het pad wat smaller en loopt verder langs het tussen de struiken verstopte beekje, dat we ook nog eens oversteken via een houten bruggetje.

Het smalle pad is nu een bredere grindweg geworden en vanaf hier zien en horen ons gezelschap voor bijna heel de wandeling: schapen. Mensen zijn we vrijwel niet tegen gekomen, maar schapen waren er bijna overal te zien, te horen of te ruiken.

Hier en daar zijn er nog sporen van de vergane glorie van de Montes. We bereiken de resten van de Lagar de Santillana, een belangrijk wijnhuis uit de 19de, eeuw en gaan honderd meter verder op een Y-splitsing scherp linksaf en bergop achter de ruïne door.

De bosweg, die volgens onze kaart 'Camino de la Africana' heet, stijgt kronkelend tot zo'n 700m boven de zee en we bereiken de Mirador Martinez Falero. Dat was de bosingenieur die in de jaren 1930 het herbebossingsproject van de Montes de Málaga ontwierp.

De bosweg loopt langzaam verder omhoog langs de flank van de beboste heuvel. Op ca. 800m hoogte bereiken we de Explanada de Las Contadoras, een open ruimte en splitsing van wegen, met in het midden de wegwijzers op een rotsblok, de Monolito de Contadoras.

We kiezen het onverharde en wat ruigere pad Camino de Linares dat achter een soort slagboom in zuidelijke richting loopt en achter het riviertje (beekje?) Arroyo de los Melgarejo scherp naar links bocht.

Het is een aangenaam pad door een minder dicht bebost gebied dat zo ongeveer langs de 800m hoogtelijn rond de Torrijos heuvel loopt. We wandelden er wel vaak tussen de schapen, die er in kleine groepjes rondtrekken en ons ofwel straal negerend voor de voeten liepen ofwel luid blatend op de vlucht sloegen.

Uiteindelijk zien we links, een beetje lager op de heuvel, een witgekalkt gebouwtje: de Mirador del Palomar. Een smal paadje voert ons tussen de schapen door naar het gebouwtje. Deze gerestaureerde duiventil hoorde bij de hoeve Lagar de los Torrijos (nu EcoMuseo), die we met een beetje moeite ook al tussen het groen ontwaren. Het paadje brengt ons enkele honderden meters verder dan ook terug naar de parking waar we de wandeling begonnen.

We deden deze wandeling in mei 2017 op een mooie zonnige dag. De Montes de Malaga bieden volgens mij voldoende schaduw om deze wandeling ook op een warme zomerdag te kunnen maken. Neem wel voldoende drank mee, want onderweg komt je geen horeca tegen. De paden zijn vrij goed begaanbaar, een buggy zou met weinig extra moeite ook wel meekunnen.

------------

The Parque Natural Montes de Málaga is located in Andalusia, north of Málaga. The Guadalmedina River flows through the area. In the fifteenth century the Mediterranean forests had to make way for vineyards, almond trees and olive trees. Deforestation resulted in erosion, the river silted up and flooding caused a lot of problems in Malaga.

As grape cultivation perished because of phylloxera, in the 1930s the flooding problem was structurally dealed with by reforesting: in a few decades a beautifully varied nature reserve of around 5000 hectares was created.

We drove from Malaga along the A7000 at the eastern border of the National Park towards Colmenar. A few kilometers past the Fuente de la Reina (with café) on the left, the half-paved but well-maintained road leads to the Ecomuseo Lagar Torrijos. This small museum, in a well-preserved winery from 1843, shows how wine, olive oil and bread were made using traditional methods.

Near the Museo we park on a large clearing in the forest. Walk past the building, descend a wooden stair, cross the Arroyo de Choperas river and walk next to a PicNic place (with benches and tables). A little further is a secluded campsite with a WC building. The path then narrows and continues along and over the river via a wooden bridge.

The narrow path is now a wider gravel road and from here on we started to see and hear our companions for most of the route: sheep. We hardly ever met people, but sheep were seen, heard or smelled almost everywhere.

Here and there are traces of the past glory of the Montes, for example the remains of the Lagar de Santillana, in the 19th century an important winery but now a ruin. Continue for 100m. At the Y-junction sharp left and uphill behind the ruin.

The road, according to our map the 'Camino de la Africana', is winding to about 700m above sealevel and we reach the Mirador Martinez Falero, the forest engineer who designed the reforestation project of the Montes de Málaga in the 1930s.

The track slowly goes uphill along the flank of the forested hill. At an altitude of around 800m we reach the Explanada de Las Contadoras, an open space and road junction, with the signposts on a rock, the Monolito de Contadoras. We choose the smaller and rougher trail 'Camino de Linares' in a southerly direction. After crossing the Arroyo de los Melgarejo river it sharply bends to the left.

It is a pleasant path through a less densely wooded area that runs roughly along the 800m altitude line around the Torrijos hill. We often walked among sheep, who roam around in small groups and either ignored us or fled loudly bleating.

Eventually there is a small whitewashed building on the left down the hill: the Mirador del Palomar. A narrow path leads us through a flock of sheep to the building, a restored dovecote belonging to the farm Lagar de los Torrijos (now Ecomuseo). The path brings us a few hundred meters further down hill back to the parking where we started the walk.

We did this walk in May 2017 on a nice sunny day. I think the Montes de Malaga offer enough shade to be able to take this walk even on a hot summer day. Carry enough to drink, as you will not find any catering on the way. The trails are not heavy going, with little extra effort you could take a buggy.
Rivier

Arroyo de los Melgarejos

Rivier

Arroyo de Los Melgarejos

Provisioning

Bar Fuente de la Reina

Bar Fuente de la Reina Málaga, Andalucía, ESP
Brug

Bridge Arroyo de Choperas

Waypoint

Camino de la Africana

Waypoint

Camino de Linares

camping

Camping area

Kruispunt

Explanada de Las Contadoras

panoramisch

Parking Lagar de Torrijos

panoramisch

EcoMuseo Lagar de Torrijos

Dit deel van de Montes de Málaga was vroeger beroemd om zijn wijnen. El Lagar de Torrijos uit 1843 is een typisch wijnhuis uit de Montes de Malaga. Het gebouw is nog tamelijk origineel bewaard, het museo toont het ambachtelijke wijnmaken, broodovens en een oliemolen. Open donderdag, vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen van 10 tot 16u.
panoramisch

Area Recreativa

panoramisch

WC building

panoramisch

Path

panoramisch

Wooden Bridge

panoramisch

Flock of sheep

panoramisch

path

panoramisch

path near Casa Santillana

panoramisch

Ruine Casa Santillana

Lagar de Santillana was ooit een van de belangrijkste woningen in de Montes. Pas als je de ruïne zou betreden, het gebouw is erg vervallen.
panoramisch

Path to the left

panoramisch

Mirador Martinez Falero

Martinez Falero Viewpoint, zo genoemd naar Montes-ingenieur José Martínez-Falero y Arregui, onders wiens leiding het natuurpark in 1930 gesticht werd.
panoramisch

Montes de Malaga

panoramisch

Monolito de Contadoras

panoramisch

Camino de Linares

panoramisch

Camino de Linares

panoramisch

Camino de Linares

panoramisch

Camino de Linares

panoramisch

Camino de Linares

panoramisch

Camino de Linares

panoramisch

Flock of sheep

panoramisch

Path to Mirador Palomar

panoramisch

Mirador Palomar

De Mirador ligt naast een onlangs gerestaureerde duiventil, vandaar de naam. De Lagar de Torrijos ligt vlakbij, bereikbaar langs een een korte, redelijk steile weg die op enkele meters voor de Lagar begint,
Kruispunt

Go right

Kruispunt

Go to the left

Rom

Lagar de Santillana

Lagar de Santillana Málaga, Andalucía, ESP
parkeren

Lagar de Torrijos Parking

panoramisch

Mirador Martínez-Falero

Mirador Martínez-Falero Málaga, Andalucía, ESP
panoramisch

Mirador Palomar

Mirador Palomar Málaga, Andalucía, ESP
Museum

Museo-Lagar Torrijos

Waypoint

Stairs down

Commentaar