-
-
82 m
24 m
0
3,1
6,3
12,58 km

14 maal bekeken, 2 maal gedownload

nabij Molenhoek, Limburg (Nederland)

Routebeschrijving
Loop bij de spoorwegovergang van het station in
de richting van het gele informatiebord met bruine
rand. Daar treft u algemene informatie aan over
geopaden.
Volg het voetpad dat begint links achter het
informatiebord bij de richtingaanwijzer
'Wandelroute Twee Schansen' en beklim verderop
de helling van de stuwheuvel via de trap. Sla boven
rechts af; ga door het klaphek en volg de gele
markering. Loop via een heideveld naar de
Heumense Schans. Hier bevindt zich een
informatiebord over deze schans.
Blijf het pad volgen en daal via een trap af in het
Korendal. Ga wederom door een klaphek en sla
links af. Blijf dit pad volgen; houd bij splitsingen
steeds links aan en loop verderop langs een
afrastering links van het pad langzaam stijgend
verder.
Het pad loopt nu over de bodem van het Korendal
met links en rechts de hellingen van dit relict uit
de ijstijden. Het Korendal is het eerste droogdal op
de route van dit geopad en is aangegeven met een
A op de reliëfkaart. Ontstaan in de voorlaatste
ijstijd, 240.000-130.000 jaar geleden en verder
uitgediept in de laatste ijstijd 115.000-10.000 jaar
geleden. Er liggen vele droogdalen in het
stuwwalgebied. Het Korendal is een voorbeeld van
een lang en groot droogdal waarvan het begin
verderop langs dit geopad ligt (zie reliëfkaart).
Sla bij de driesprong links af, de helling op. Het
zanderige pad gaat eerst omhoog, daalt dan af in
een zijdal van het Korendal (zie reliëfkaart) en stijgt
opnieuw.
Bovenaan bij de driesprong op het plateautje mooi
uitzicht over het gebied waar te zien is hoe het
reliëf van de stuwwal naar het westen toe overgaat
in het vlakke Maasdal. Links ligt het Korendal met
een zijdal dat zojuist doorkruist werd.
Ga op deze driesprong rechtsaf en hou vervolgens
links aan. Bij de viersprong in het bos gaat u
rechtsaf. Passeer de slagboom. Op de volgende
viersprong waar u links voor u kassen ziet, rechts
afslaan. Links van dit pad bevindt zich een weide,
rechts een bos. Sla even verder door het bos bij de
T-splitsing links af.
Rechts van dit pad ligt weer het diepe droogdal,
het Korendal, de bovenstroomse voortzetting van
het droogdal waar u al eerder doorheen gelopen
bent. Door de bebossing kan dit slecht zichtbaar
zijn.
Loop bij de driesprong rechtdoor tot aan de
viersprong; hier slaat u rechts af. Het pad gaat
omhoog en vervolgens weer naar beneden.
Op het diepste punt doorsnijdt de uiterste
bovenloop van het Korendal de route. Schuin links
bevindt zich de oorsprong van dit droogdal.
Vervolgens komt het pad uit in open terrein; de
vlakke bovenkant of het plateau van de stuwwal.
Vervolg het pad rechtdoor over het open veld tot
aan een viersprong aan de bosrand; hier slaat u
links af. Rechts bevindt zich een oude, inmiddels
begroeide zandgroeve.
Afbeelding 3: profielkaart van route Geopad NL-01
In een verticale wand van deze groeve zijn
schuingestelde aardlagen zichtbaar gemaakt. Meer
informatie hierover treft u aan op een
informatiebord en een grote foto van deze
verticale wand.
Passeer de slagboom. U vervolgt het pad door open
gebied naar een bosrand met een asfaltweg; hier
slaat u rechts af. Steek de drukke kruising over en
loop vervolgens rechtdoor.
Deze asfaltweg, de Bisseltsebaan, vormt de grens
tussen rechts de gemeente Mook en Middelaar, in
de provincie Limburg, en links de gemeente Berg
en Dal, in de provincie Gelderland. Op de drukke
kruising met de provinciale weg bevindt zich rechts
een oude waterput uit 1913. Deze is uitgegraven
tot een diepte van 57 meter. Dat geeft aan hoe
diep zich hier het grondwater bevindt. Op deze
kruising bevindt zich restaurant het Zwaantje.
De verharde weg gaat over in een onverharde weg.
Sla bij het Mariakapelletje linksaf en loop langs de
slagboom het naaldbos in. Bij de eerste viersprong
slaat u rechts af. Blijf nu enige tijd het pad met gele
paaltjes volgen tot aan een bankje rechts bij de
bosrand. Ga hier rechtdoor langs (rechts) een open
veld tot aan de viersprong met een hek voor het
weiland.
Vanaf deze viersprong is links het begin te zien van
een volgend groot droogdal, B op de reliëfkaart,
dat afwatert naar de binnenkant van de stuwwal
richting Groesbeek.
Sla op deze viersprong rechts af en blijf opnieuw
tussen de bosrand en het open gebied de gele
paaltjes volgen.
Volg bij de volgende viersprong niet de gele paaltjes
naar links, maar sla rechts af. Beklim bij deze afslag
eerst de verhoging (Keizerskop).
Vanaf deze plek kunt u de stuwwalligging bekijken
aan de hand van het informatiepaneel dat met een
reliëfkaart en een horizontekening de ligging van
de verschillende heuvels in het stuwwalcomplex
verduidelijkt. De open vlakte die zich voor u
uitstrekt, gaat naar links over in het in de ijstijd
gevormde tongbekken van Groesbeek waarin een
uitstulping (lob) van het landijs heeft gelegen. Deze
lob oefende zoveel druk uit op de omgeving dat
o.a. tot bij het huidige Mook het omliggende
bevroren landschap tot heuvels omhoog gedrukt
werd. Van links wat naar rechts gaande is aan de
horizon de voortzetting van de stuwwal op Duits
gebied te zien. Het einde van de W-vormige
stuwwal ligt aan de horizon daar waar de wal in de
platte Rijnvlakte overgaat. Daar ligt ook Kleve.
Vanaf Kleve naar rechts kijkende is ook het
uitstekende midden van de W-vorm te zien. Bij
helder weer is een stuk naar links, de Rijnvlakte
overstekend, de voortzetting van de stuwheuvel
aan de overkant te zien: Elten op Duits en
Montferland op Nederlands gebied.
Sla afdalend van de Keizerskop links af. Volg deze
weg, met links begroeide bosrand en rechts bos,
circa 250 meter tot u bij een viersprong komt. Loop
hier links het open veld in. Bij de T-splitsing gaat u
rechtsaf. Vervolg deze mulle zandweg over de rug
van de stuwwal circa 600 meter tot aan de Tsplitsing. Sla bij deze T-splitsing linksaf en neem de
holle weg tot het bankje bij de zwerfstenen.
We hebben hier een fraai uitzicht over het
Zevendal, op de reliëfkaart aangegeven als
droogdal C. Het is al tijdens de voorlaatste ijstijd
gevormd door het in de zomer van het ijsdek
afkomstige smeltwater dat zich hier over de
bevroren ondergrond een uitweg baande van het
binnengebied tussen stuwwal en ijsdek naar de
toenmalige Rijn-Maasvlakte. Een dergelijk dal
wordt ook wel “smeltwaterdal” genoemd
Een informatiebord bij de stenen geeft inzicht in
het ontstaan en de noordelijke of zuidelijke
herkomst van deze zwerfstenen. Een bordje op
iedere steen vermeldt de naam en ouderdom
ervan.
De landgletsjer voerde vanuit Scandinavië kleine
tot zeer grote stenen (zwerfstenen) mee naar deze
streken. De samenstelling van de stenen kan in
veel gevallen informatie verschaffen over de
herkomstplek in Scandinavië en zo inzicht geven in
de weg die de gletsjer in de ijstijd vanuit het hoge
noorden heeft afgelegd. Tijdens de ijstijd voerde de
Rijn/Maas vanuit het zuiden op dikke ijsplaten
echter ook grote steenblokken mee. De steensoort
van de zwerfstenen geeft een aanwijzing of ze door
het landijs uit het noorden dan wel door de rivier
uit het zuiden zijn aangevoerd. Zie ook de tekst op
het informatiebord.
Sla even voorbij het bankje bij een slagboom en
bordje 'Sint Jansberg' rechtsaf. Het pad loopt langs
het Zevendal. Volg het pad tot het eerste pad rechts
bij wederom een bankje en een informatiebord. Sla
hier rechtsaf. Houdt voorbij slagboom rechts aan.
Het grindpad komt uit op een asfaltweg. Sla
rechtsaf en ga vervolgens bij de slagboom en het
bordje 'Mookerheide' linksaf. Daal door het
droogdal dat met D is aangegeven op de reliëfkaart
af in het Startsedal.
Het Startsedal, E op de reliëfkaart, is een groot en
bijzonder fraai droogdal met op verschillende
plaatsen steile en hoge hellingen.
Bij de driesprong beneden in het dal slaat u rechts
af. Volg het pad door het klaphek en na verderop
weer een klaphek op kruising (zes-sprong) tegen te
zijn gekomen, neemt u het eerste pad links richting
Mookerheide.
Ga door het klaphek, wandel rechtdoor tot het hek
en volg daar het pad naar rechts tot het volgende
klaphek. U verlaat via dit klaphek het terrein van
de Mookerheide.
U ziet rechts een tijdbalk met een informatiebord.
Op deze tijdbalk zijn verschillende geologische
gebeurtenissen aangegeven en kunt u inzicht
krijgen in de enorme tijdsperiode die sedert het
ontstaan van de aarde, 4.6 miljard jaar geleden, is
verstreken. De afstand tot de kerktoren van Cuijk
is 2.700 m. Als we die afstand gebruiken als maat
voor de tijd sinds het ontstaan van de aarde, zo'n
4.600.000.000 jaar geleden, dan komt een afstand
van 1 millimeter op de tijdbalk overeen met een
periode van 1700 jaar.
Loop na het klaphek rechtdoor tussen enkele
paaltjes door. Ga direct na de paaltjes links op het
pad dat is aangegeven met een blauwe pijl. Neem
de eerste weg rechts naar beneden, eveneens met
een blauwe pijl gemarkeerd.
Vervolg uw weg steil naar beneden naar het
Herrendal dat als F staat aangegeven op de
reliëfkaart. Voorzichtig: dit is een steil door
regenwater uitgesleten pad!
Het Herrendal is evenals het Startsedal een groot
en bijzonder fraai droogdal met op verschillende
plaatsen steile en hoge hellingen. Beide dalen
lopen vanaf de stuwwal in de richting van het
Maasdal.
Sla beneden op het mulle zandpad rechts af en loop
langzaam stijgend omhoog door dit droogdal en
negeer hierbij de afslagen tot bij een woning. Ga
daar schuin links steil omhoog. Bovenaan gaat het
pad over in een asfaltweg. Wandel rechtdoor tot
aan de bosrand. Steek hier de drukke
verbindingsweg tussen Mook en Groesbeek over.
Ga langs de slagboom rechtdoor het bos in.
Sla het eerste pad links in bij het paaltje 'Ruiterpad'.
Loop vervolgens het eerste pad rechts in, in een
dalletje, en neem daarna direct schuin links het
smalle paadje. Volg niet het pad met de gele
paaltjes. Aan beide zijden van dit circa 300 meter
lange pad bevinden zich walletjes. Het pad komt uit
op een viersprong. Loop het pad helemaal uit langs
een boom die midden op de viersprong staat en ga
op de halfverharde weg waarop het pad uitkomt
rechtsaf (langs paaltje met hond); een lange
kaarsrechte weg.
Loop na ruim 100 meter het eerste pad links in
(weer langs het paaltje met de hond) en vervolg
deze weg ca. 500 meter alsmaar rechtdoor (loop bij
de drie viersprongen die u passeert dus steeds
rechtdoor). Het pad komt uit op een open terrein
met de Mooker Schans en een uitzichtsplatform.
Loop rechtdoor langs het platform en een
informatiepaneel.
Ga bij het informatiepaneel rechtsaf en na het
passeren van twee houten bruggetjes rechtdoor. Sla
bij de bosrand linksaf. Het dalende pad loopt en
komt een stuk verder uit op een T-splitsing. Sla hier
rechts af en ga na 200 meter bij een Y-splitsing
linksaf (geel/rode markering) omhoog en langs een
oude diepe zandafgraving, die inmiddels weer
begroeid is. Loop door tot de T-kruising en sla daar
linksaf. Het pad loopt nu weer door het eerste
droogdal van deze route, het Korendal. Via het
klaphek rechts volgt u de route over de Heumense
Schans; de route die u ook op de heenweg liep maar
nu in tegengestelde richting. Neem na het volgende
klaphek bij het bordje 'Twee Schansen route' de
trap naar beneden en volg het pad tot het station
Mook-Molenhoek.
Einde van Geopad NL-01
Geopad NL-01 begint bij het informatie paneel op het station Mook-Molenhoek bij het houtsnipper pad naar de Heumense Schans.


Karakter route:
Afwisselend bos en open gebied.Wandeling over twee schansen en de Mookerheide. Fraaie uitzichten over de stuwwal en het Maasdal. We zien droogdalen, een steilwand, zwerfstenen en een tijdlijn.
Lengte: ca. 12 km
Min. hoogte: 25 m.
Max. hoogte:79 m.

Route info:
Volg vanaf het station het houtsnipperpad "Twee schansenroute". Bovenaan de trap rechtsaf slaan door klaphek.

Het Korendal in de winter

Het Korendal is het eerste droogdal op de route van dit geopad.Het is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, 300.000-130.000 jaar geleden en het is verder uitgediept in de laatste ijstijd 115.000-10.000 jaar geleden. Er liggen veel droogdalen in het stuwwal gebied en we zullen we zullen er nog verschillende tegenkomen op dit geopad. Het Korendal is een voorbeeld van een lang en groot droogdal. Verderop langs het geopad zullen het begin ervan zien.

Route info:
In het Korendal bij splitsingen steeds links aanhouden. Bij de driesprong aan het "eind" bij ruiterpad en bordje Mookerheidelinksaf slaan. Het zanderige pad volgen tot de 3-sprong bovenaan de helling.

Uitzicht over het Maasdal

Bij de driesprong op het plateautje bij het hek heeft u een panoramisch uitzicht over het gebied. We zien hoe het relief van de stuwwal naar het westen toe overgaat in het vlakke Maasdal. Bij helder weer is de in de verte achter de bomen, de Maas nog juist zichtbaar.

Route info:
Bij het plateautje rechtsaf slaan en dan links aanhouden. Bij de viersprong in het bos rechtsaf slaan. Op de volgende viersprong bij twee slagbomen rechtsaf slaan enlangs de weide wandelen. Bij de volgende T- splitsing linksaf slaan.

Het stuwwal plateau

Hier, even voor we een open vlakte op het stuwwal plateau bereiken, kruist het geopad de uiterste bovenloop van het Korendal. Het is door de bomen nu vaak nog slechts vaag herkenbaar. Iets verderop komt het pad in open terrein. Dit is de vlakke bovenkant van de stuwwal; het stuwwal plateau.

Steilwand met scheefgestelde lagen

De bodem van het stuwwalgebied bestond oorsponkelijk uit afzettingen met afwisselend lagen zand, kiezel en klei. In de ijstijd was deze bodem permanent bevroren (permafrost). Bij de opstuwing van de bodem door het opschuivende landijs werden, zowel aan het front als aan de flanken van de lobben van de landijs gletsjers, de aardlagen verbrokkeld en schuin omhoog gedrukt tot hoogten boven de 100 m. In de groeve hier ziet u deze scheefgestelde aardlagen.

Route info:
Op de kruising bij het informatiepaneel van de steilwand slaan we linksaf. Waar dit pad uitkomt op de asfaltweg rechtsaf slaan.

Waterput

De asfaltweg waarop we nu lopen, de Bisseltsebaan, vormt de grens tussen rechts, de gemeente Mook & Middelaar in de provincie Limburg en links, de gemeente Groesbeek in de provincie Gelderland. Op de kruising met de provinciale weg bevindt zich rechts een oude waterput uit 1913, uitgegraven tot 57 m diepte. Hieraan zien we hoe diep zich hier het grondwater bevindt als gevolg van de opstuwing van het landschap door het landijs.

Route info:
Bij de waterput de weg oversteken.

Als u de geowandeling wilt onderbreken voor een bezoek aan een horeca voorziening, dan vindt u hier restaurant "Het Zwaantje".

Doorlopen tot Maria kapelletje aan de linkerkant van de weg.

W-vormige stuwwal

Ook vanaf dit punt hebben we een panoramisch uitzicht over het stuwwal gebied. Van links naar rechts kijkend is de de voortzetting van de stuwwal op Duits gebied te zien. We kijken, over het midden van de W, naar het einde van de stuwwal aan de horizon bij Kleve. Daar gaat de stuwwal over in de Rijnvlakte. Bij helder weer is een stuk verder naar links, aan de overkant van de Rijnvlakte, de voortzetting van de stuwwal te zien met Elten op Duits- en Montferland op Nederlands gebied.

Route info:
Op de T-splitsing rechtsaf slaan en de (vaak mulle) zandweg volgen over ca. 600m tot een T-splitsing.

Zwerfstenen

Hier, bovenaan het Zevendal, ligt een aantal zwerfstenen. Het ijsdek voerde vanuit Scandinavie kleine tot zeer grote stenen (zwerfstenen) mee naar deze streken. De samenstelling van de stenen kan in veel gevallen informatie verschaffen over de herkomstplek in Scandinavie en zo inzicht geven in de weg die de gletsjer in de ijstijd vanuit het noorden heeft afgelegd.

Tijdens de ijstijd voerden de Rijn/Maas vanuit het zuiden, op dikke ijsplaten, echter ook grote steenblokken mee. De steensoort van de zwerfstenen geeft een aanwijzing of ze door het landijs uit het noorden, dan wel door de rivieren uit het zuiden zijn aangevoerd.

Zie ook het informatiebord voor uitleg.

Route info:
Even voorbij de stenen rechts afslaan;
volg het pad met slagboom en bordje "Sint Jansberg".

Het Zevendal

Het Zevendal is tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, gevormd door van het ijsdek afkomstig smeltwater dat zich hier over de bevroren ondergrond een uitweg baande van het binnengebied tussen stuwwal en ijsdek naar de toenmalige Rijn-Maas vlakte. Wandelend langs het Zevendal ziet u links in het bosgebied op verschillende plaatsen zij-droogdalen die uitmonden in het Zevendal.

Geologische tijdbalk

Rechts ziet u een tijdbalk met een informatiebord. Met deze geologische tijdbalk laten we, in gedachten, de aarde ontstaan bij de kerktorens van Cuijk die u 2.700 m verderop in de verte ziet. De afstand tot de torens verbeeldt dus een tijdspanne van 4.600.000.000 (4 miljard 600 miljoen) jaren. Op deze schaal verschijnen de laatste ijstijden en de mens pas op de laatste centimeters van de tijdbalk.

Route info:
Vanaf de tijdbalk tussen de paaltjes door lopen en linksaf slaan, het pad aangegeven met een blauw pijltje. Dan het eerste pad rechts, weer aangegeven met een blauw pijltje nemen. Dit pad daalt stijl af in het Herrendal. Onderaan het pad in het Herrendal rechts afslaan.

De Mookerschans

Dit open terrein met uitzichtplatform is de Mookerschans. Evenals de Heumense schans, is het een historisch verdedigings werk. Vanaf de uitkijktoren hebben we een prachtig uitzicht over de schans en de steile helling naar het westen en het brede Maasdal. In de verte zijn nog juist de kerktorens van Cuijk, die we ook bij de tijdbalk zagen, zichtbaar

Route info:
We vervolgen het pad langs het informatie paneel en over twee houten bruggetjes. Bij de bosrand slaan we linksaf en dalen af tot een T-splitsing. Daar rechts afslaan en na ca. 200 m bij een Y-splitsing linksaf gaan tot een T-kruising. Hier links afslaan. We zijn weer in het Korendal.

Panorama vanaf de Keizerskop

Vanaf de bank hebt u hier een prachtig uitzicht over een groot deel van het stuwwal gebied. De open vlakte voor u gaat links over in het, in de ijstijd gevormde, tongbekken van Groesbeek waarin een uitstulping (lob) van het landijs heeft gelegen. Het informatiepaneel geeft uitleg over het ontstaan van het stuwwal gebied en de verschillende heuveltoppen die van hier te zien zijn.

Route info:
Neem op de Keizerskop de trap naar beneden en ga linksaf. Het pad, met links een begroeide bosrand en rechts bos, volgen en na ongeveer 250 m op een viersprong linksaf slaan naar het open veld.

Landijs front

Een polair landijsfront dat in het Saalien, 300.000-150.000 jaar geleden, vanuit Scandinavie het gebied waar nu de stuwwal ligt bereikte, moet van hier naar links kijkend te zien zijn geweest als als een enorme ijsmuur.

Route info:
Het pad volgen tot de kruising met een holle weg naar links.

De Heumense Schans

Cultuurhistorie.
De Heumense Schans is een voormalig verdedigingswerk, evenals de Mookse Schans die we verderop in deze wandeling zullen zien.

Route info:
Vervolg het pad en daal via de trap af in het Korendal.

Maria kapelletje

Route info:
Hier linksaf slaan. Het pad achter de slagboom volgen tot de eerste viersprong. Daar rechtsaf slaan . en het pad met gele paaltjes blijven volgen tot een bankje bij de bosrand. Langs weiland rechtdoor lopen tot een 4-sprong met rechts een hek. Hier rechts afslaan.

Het Herrendal

Na een steile afdaling van de Mooker heide zijn we rechtsafgeslagen in een diep droogdal. Dit is het Herrendal, een lang en breed droogdal dat evenals het Startse dal afwaterde op de Maas/Rijn.

Route info:
We wandelen door dit dal en gaan aan het einde ervan links omhoog. We volgen de asfaltweg(H. van Nassaulaan) en steken na enige tijd de Groesbeekse weg over, langs de slagboom rechtdoor.


Route info:
Op de splitsing met de holle weg, juist voor de paal met straatnamen, linksaf slaan en de holle weg nemen.
Route info:
Na het oversteken van de Groesbeekseweg het eerste pad links nemen. Daarna het eerste pad rechts (dalletje) en dan direct schuin links (dus NIET het pad met gele paaltjes). Op de viersprong tweede weg rechts nemen (lange kaarsrechte weg) en dan na ca. 100 m het eerste pad links steeds rechtdoor tot de Mookerschans.

Route info:
Op viersprong rechtsaf slaan.


Route info:
Bij het bankje en het informatiebord rechtsaf slaan. Voorbij de slagboom rechts aanhouden en het grindpad volgen tot de asfaltweg. Op de asfaltweg rechtsafslaan en even verder bij de slagboom en het bordje "Mookerheide" linksaf slaan en links aanhoudend afdalen in het Startsedal.

Startsedal

Het Startsedal is een groot en bijzonder fraai droogdal met op verschillende plaatsen steile en hoge hellingen.

Route info:
Bij de 3-sprong in het Startsedal rechtsafslaan. Het pad volgen door het klaphek en een eindje verder weer een klaphek.
Route info:
Op de 6 sprong linksaf slaan naar het klaphek bij de heide. Het klaphek passeren en rechtdoor lopen tot het hek. Daar het pad naar rechts volgen tot het volgende klaphek. Via dit klaphek het omheinde Mookerheide terrein verlaten.
Route info:
Op de heenweg na het klaphek linksaf slaan.

Op de terugweg hier rechtsaf slaan door het klaphek en dezelfde route over de Heumense Schans volgen als op de heenweg. Na de Heumense Schans door het klaphek bij bordje "Twee Schansenroute de trap links naar beneden nemen en het pad volgen tot station Mook-Molenhoek.

Commentaar