Tijd  2 uur 11 minuten

Coördinaten 977

Geüpload 20 juni 2017

Uitgevoerd mei 2017

-
-
272 m
156 m
0
1,0
1,9
3,8 km

171 maal bekeken, 5 maal gedownload

nabij Zaganiáris, South Aegean (Greece)

Cycladen eiland Andros, ca. 35km lang en 12 km breed, is relatief hoog waardoor het wat meer regen vangt en opvallend groen is. Geen luchthaven, dus minder toerisme op Andros: de ferry uit Rafina doet er 2u over. Op Andros worden oude voetpaden stilaan weer vrij gemaakt en bewegwijzerd, zodat het een van de betere wandelbestemmingen in Griekenland kan worden. Zie www.androsroutes.gr/nl

Cyclades island of Andros, 35km long and 12km wide. The island is relatively high, has consequently more rain and is therefore quite green. As there is no airport, there is less tourism: it is a 2 hour trip with the ferry from Rafina. On Andros, old footpaths are being cleared and signposted, making it one of the better hiking destinations in Greece. See www.androsroutes.gr

Een korte maar interessante wandeling vandaag: enkele honderden meters verder zuidelijk aan het kruispunt Stavrópeda, waar de weg naar Chóra en Ormos Korthíou splitst, staat aan de rechterkant de kapel Agia Triáda (Heilige Drievuldigheid). Hier begint het pad naar de archeologische site Zagora. Op een langs drie kanten vrijwel onbereikbaar plateau, hoog boven de kust, ontstond drieduizend jaar geleden een bloeiende nederzetting. Zes hectaren groot en met een 110 meter lange en ooit 7 meter hoge verdedigingsmuur.

A short but interesting walk today: a few hundred meters south of the intersection of Stavrópeda of the roads to Chóra and Ormos Korthíou, stands on the right the chapel of Agia Triáda (Holy Trinity). Here is the path to the archaeological site of Zagora. Three thousand years ago, a blooming settlement was formed on an almost unaccessible plateau, high above the coast. Six hectares large and with a 110 meter long and once 7 meter high defensive wall.

Zagora werd verlaten rond 7 voor Christus, vermoedelijk omdat de waterbevoorrading opdroogde. Geen aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, oorlogen of latere herbebouwing verstoorden daarna de site van Zagora. Natuurlijk blijft er niet veel meer over, de gebouwen zijn volledig ingestort en alleen hun omtrekken zijn nog zichtbaar. Maar alles wat daartussen bleef liggen, was drieduizend jaar onaangeroerd en geeft de archeologen een goed beeld van het leven in het oude Zagora.

Zagora was abandoned around 700 BCE. Probably because the water supply dried up. No earthquakes, volcanic eruptions, wars or subsequent settlements disturbed the site of over 6.7 hectares. Of course not much remains after 3,000 years: the buildings collapsed and only their layout remains. The ramining opbjects provides clear evidence of how life was lived at Zagora, which is rare among central Aegean Iron Age sites.

Voor het Zagora Archaeological Project werden er veertig jaar na de eerste onderzoekingen nieuwe opgravingen uitgevoerd in 2012, 2013 en 2014. Slechts 10% van de site werd onderzocht, waarbij de omtrekken van 55 stenen gebouwen blootgelegd werden.

Excavations for the Zagora Archaeological Project took place in 2012, 2013 and 2014 after the previous excavations at Zagora some 40 years before. Only 10% of the site is investigated, revealing 55 stone-built rooms.

Tegenover de kapel Agia Triáda kunnen we op de berm parkeren. Daar loopt ook nog een pad tussen muurtjes dwars over het eiland en langs het Panachrántou-klooster op 500m hoogte. Maar die tocht laten we graag aan anderen over. Wij beperken ons tot een korte wandeling naar Zagora. Aan het betonnen paadje dat tussen muurtjes naar de kapel loopt, wijst een bord naar de archeologische site van Zagorá. De rood-witte Androsroute markering "7" zal ons ook op de goede weg houden.

Opposite the Chapel of Agia Triáda we can park on the berm. The path between walls at that side of the road crosses the island and passes along the Panachrántou monastery at 500m altitude. But we'll leave that tour to others. We limit ourselves to a short walk to Zagora. At the concrete path between walls leading to the chapel, a sign points to the archaeological site of Zagorá and the red and white Andros Route signpost "7" will also keep us on track.

Achter de kapel naar links, waar het beton algauw een gewoon pad tussen muren wordt. Even verder rechts houden, door een houten hek en licht omhoog tussen muren (met op de muur rechts een concertina scheermesdraad). Voorbij een stalletje beginnen we geleidelijk te dalen, gaan door een hek in betonijzer en buigen na 2 minuten links waar we al op de akropolis uitkijken. Door nog een hek, licht rechts tussen muren en daarna links een kleine inzinking omlaag waar we scherp rechts afdalen. Na een steil eindje op uitgesleten rotsen komen we bij ruïnes op een dwarspad. De meeste platte daken zijn ingestort, maar één van de eerste stenen hutten heeft nog een mooie steunpilaar in het midden, een zogenaamde "pézos".

Behind the chapel go left, where the concrete soon becomes an ordinary path between walls. Continue to the right, pass a wooden fence and go up between walls (with a concertina razor wire on the wall at your right). Beyond a stall we gradually start descending, pass another iron fence and after 2 minutes we are already looking at the acropolis. Pass another fence, go right between walls and then left, down a small slope where we descend sharply to the right. A steep rocky path brings us to ruins on a crossroad. Most flat rooftops have collapsed, but one of the first stone cabins has a nice pillar in the middle, a so-called "pézos".

We gaan verder links, geleidelijker afdalend, komen aan een trap en lopen dan recht naar de akropolis, tot we links van een alóni, een kleine ruïne en een kapelletje komen. Hier hebben we een mooi uitzicht op de akropolis van Zagorá en recht voor ons ligt het onbewoonde Giáros, links Sýros en rechts Kéa.

Continue to the left, descending gradually, climb a stairway and then walk straight to the acropolis until you reach an "alóni", a small ruin and a chapel. Here we have a nice view of the Zagorá Acropolis and straight ahead are the uninhabited island of Giáros, at the left Sýros and at the right Kéa.

Weer door een hek en geleidelijk enkele minuen dalen tot we op een driehoekige plek, waar we links omhoog gaan. Even verder stijgen we weer steil naar links en daarna licht dalend rechts. Tien minuten voorbij de laatste kapel dalen we steil rechts krijgen we uitzicht op de volledige akropolis, met links en rechts steile rotsen en afgronden. We dalen af tussen de muren, tot we door een kleine bres rechts naar de eerste muur van de akropolis kunnen lopen.

Pass another fence and gradually descend a few minutes until we reach a small triangular open end, where you turn to the left. A little further go steep to the left and then descend slightly to the right. Ten minutes passed the chapel descend to the right and get a view of the entire acropolis, with left and right steep rocks and landings. Descend between the walls until you walk through the opening in the first wall of the acropolis.

Een paadje slingert tussen de begroeiing naar de povere resten van een stad uit de Ijzertijd kunnen kijken. Drieduizend jaar geleden leefden hier tot 4000 inwoners. Zagora stuurde zelfs vier kolonies uit naar Chalkidikí. Vandaag zijn er enkele nog vage fundamenten zichtbaar. Even verder zuidwaarts komen we aan de duizelingwekkend steile afgrond naar zee. Terug naar de eerste muur vinden we naast de stenen materiaalhut van de archeologen even wat schaduw en beschutting tegen de stijve bries uit zee, voordat we terugkeren langs dezelfde weg waarlangs we gekomen zijn.

A path slingers between the vegetation to the poor remains of an Iron Age city. Three thousand years ago, there were up to 4000 inhabitants. Zagora even sent four colonies to Chalkidiki. Today, only some vague outlines of foundations are visible. Further south we reach the dizzying steep hill to the sea. Back to the first wall, we found some shadow and shelter from the stiff seabreeze next to the archaeologists' stone cabin, before returning along the same road that came by.

----
27-05-2017

Commentaar