Tijd  3 uren 13 minuten

Coördinaten 1796

Geüpload 2 juli 2015

Uitgevoerd juni 2015

-
-
30 m
6 m
0
2,2
4,5
8,94 km

1911 maal bekeken, 44 maal gedownload

in de buurt Pyrgos Saní, Central Macedonia (Greece)

An nice and easy walk through the woods which skirt the long and beautiful Sani-beach, with views across the wetlands of the Sani Bird Sanctuary. Sani-beach and the resorts are popular and very lively. At the roundabout on entering Sani, go right and look for a free (of charge) parking spot along the country road to the north of the resort.

Een mooie en gemakkelijke wandeling door de bossen langs het lange en mooie zandstrand van Sani, met uitzicht over de wetlands van het vogelreservaat. Sani Beach en de resorts zijn populair bij strandtoeristen en zeer druk. Aan het rondpunt bij het bereiken van Sani, ga je naar rechts en kan je een gratis parkeerplaatsje vinden langs de veldweg, noordelijk van het resort.

Start your walk in the direction of the large Sani Beach Hotel and just past the car park, turn right on the sandy track which winds in a northeasterly direction through the pinewoods. You almost immediately leave the busy resort. At first we still met a few walkers every now and then, but a bit further on - past the pumping station - we were completely on our own...

Begin de wandeling in de richting van het grote Sani Beach Hotel. Net voorbij het parkeerterrein, neem je de zanderige weg die in noordoostelijke richting door de naaldboomwouden slingert. Je bent vrijwel direct uit de drukte van het resort en hotel. Eerst kwamen we af en toe nog enkele wandelaars tegen, maar eens voorbij het pompstation hadden we de weg voor ons alleen.

The path meanders northwesterly to reach a large clearing at the beach. Skirt round the left edge of continue in a northerly direction for about a kilometre through the woods to arrive at the water pumping station, which is used to control the water in the wetlands. There is a picnic bench, so it is a good point for a break.

Het pad slingert noordwestelijk tot aan een open stuk nabij het strand, we gaan er links omheen en duiken terug de bossen in. Ruim een kilometer noordelijk bereiken we een gebouwtje: een pompstation dat het water in de wetlands regelt. Er is een rustbank met schaduwdakje, dus een goede plaats voor een pauze.

To continue we expected (according to our map and Google Earth) to find a path at the pumping station in northeastern direction along the marsh . But after a few hundred meters the terrain became so overgrown and impassable that we had to retrace our steps. We crossed the olive grove to reach the more passable farmtrack a bit more northerly.

Van aan het pompstation moest er - volgens onze kaart en Google Earth - een pad langs de oever van het moeras in noordoostelijk richting lopen. Maar na enkele honderden meters werd het terrein zo onbegaanbaar, dat we op onze stappen terugkeerden, een olijfgaard doorkruisten en een wat noordelijker gelegen en goed begaanbare veldwegel opzochten.

So I suggest you follow at the pumping station the track leading briefly north, then easterly, with woodland on the left and an olive grove on the right to reach the nice farm road we eventually used. (Do not follow the first track to the right of the bench, for that will be your way back).

Ik raad bijgevolg aan om aan het pompstation direct de wegel te nemen die even noordelijk gaat en dan naar het oosten afbuigt met bosland links en een olijfgaard rechts en aldus op de landbouwweg te komen die wij uiteindelijk volgden. (Neem NIET de eerste wegel rechts van de rustbank: langs daar kom je straks terug)

The farmroad leads with expansive views over the flooded valley to the right and descends to the road leading from the coast to the Agricultural Prison, which can
be seen on the hill to the west. A colony of turtles live in a small pond adjacent to
the gates of the agricultural prison. Turn right to visit the turtle pond.

De veldweg voert je met grootse uitzichten over de natte vallei rechts en daalt af naar de weg die van de kust naar de Landbouw Gevangenis voert, die je rechts op de heuvel in de verte ziet liggen. Nabij de achterpoort van de gevangenis leeft er in een meertje een kleine kolonie schildpadden. Als je wilt gaan kijken ga je naar rechts tot aan de achterpoort van de gevangenis.

Continue back towards the coast. The road swings left and over a bridge across a drainage channel is reached. Cross the bridge and take the path to the
left, leading onto a sandy track, which enters the woods beside the dunes. The route continues in a southerly direction back to the water pumping station.

Ga daarna terug in de richting van de kust. De weg draait naar links en loopt over een bruggetje over een afwateringskanaal. Neem daar het linkse pad, dat naast de duinen het bos in loopt. Deze weg brengt je in zuidelijke richting terug naar het pompstationnetje.

To return to Sani take the broad farm track which leads south. The woodlands to the right and the bird sanctuary in the wetlands to the left, passing farm buildings and lots of beehives along the way. In about 1 km we are back at our car near the Sani resort.

Om naar Sani terug te keren neem je de brede landbouw wegel die in zuidelijke richting loopt. Aan je rechterhand is het bosland, aan je linkerhand ligt het vogel
reservaat in de wetlands. Je komt voorbij enkele sjofele boerderijtjes en langs een hele resem bijenkorven. Na ongeveer een kilometer ben je weer aan de auto.

----------

Due to the sandy trails this hike wil be very difficult with a buggy or wheel chair.

Door de zanderige paden zal deze wandeling zeer moeilijk zijn met kinderwagen of rolstoel.

This route was once signposted with "Posseidon markers" (the trident or Greek letter 'psi') nailed to trees or painted in red on rocks, but unfortunately the signposting is not well maintained. They are still helpfull in the woodlands at the first part of this walk but for the remainder you do need a map and/or your gps for an easy completion of this trip. I used Open Street Map in my Garmin: useful but not perfect!

Ooit was deze route bewegwijzerd met "Posseidon-tekens" (de drietand of de griekse letter 'psi') op bordjes op de bomen genageld of op de rotsen geverfd. In de bossen tijdens het eerste deel van de wandeling komen de tekens goed van pas, verderop is de bewegwijzering slecht onderhouden en nog slechts een hulpmiddel voor zover je ze kunt vinden en heb je een kaart en/of de GPS-track nodig om de wandeling probleemloos te volgen. Ik had Open Street Map in mijn Garmin: deels goed bruikbaar, maar niet perfect.

01/06/2015
Brug

Bridge

Picknick

Pumpstation

Waypoint

Agricultural prison

Waypoint

Foto 1

Waypoint

Foto 2

Waypoint

Foto 3

Waypoint

Foto 4

Waypoint

Foto 5

Waypoint

Foto 5b

Waypoint

Foto 6

Waypoint

Foto 7

Waypoint

Foto 8

Waypoint

Foto 9

Waypoint

Foto 10

Waypoint

Foto 11

Waypoint

Foto 12

Waypoint

Foto 13

Waypoint

Foto 14

Waypoint

Foto 15

Waypoint

Foto 26

Waypoint

Foto 17

Waypoint

Foto 18

Waypoint

Foto 19

Waypoint

Foto 20

Doodlopende weg

Go back, there is no path!

Parkeren

Park at roadside

Opmerkingen