-
-
55 m
46 m
0
1,2
2,3
4,62 km

0 maal bekeken, 0 maal gedownload

in de buurt Dries, Wallonia (Belgique)

Van: Aanlofstraat, 3730 Hoeselt, Vlaanderen, België

Naar: Ter Herkenstraat, 3590 Diepenbeek, Vlaanderen, BelgiëRoutering: Wandel - mooiste

Waypoint

Langgestrekte hoeve

Langgestrekte hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, met ordonnantie: stal - woonhuis. Zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen).

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hoekboom - Oude knoteik

Op de plaats waar een losweg uitkomt op de Romershovenstraat staat in de hoek van een perceel een oude hoekboom. Het is een zomereik met een knothoogte van 3 meter. Deze snoeivorm illustreert nog een traditioneel beheer in functie van het produceren van brand-, constructie- en geriefhout en het gebruik in functie van loofvoedering.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Grenspaal

Grenspaal uit 1685 die de grens aangaf tussen de gemeenten Diepenbeek en Romerhoven. Historiek De grenspaal is één van de verschillende paalstenen die op de grenzen van de gemeente Hoeselt werden opgesteld, toen in 1683 de heerlijkheid Hoeselt, die vanaf 1619 in pand was gegeven aan de landcommanderij van Alden Biezen, opnieuw door de eigenaar, de Bisschoppelijke Tafel van Luik, werd overgenomen. Dat het op dit ogenblik belangrijk was de juiste limieten van de gemeente te kennen had waarschijnlijk te maken met het feit dat vanaf 1681 het stelsel van de belastingen op de ‘buitenbonders’ verplichtend werd gesteld. Tot dan betaalde iedere inwoner belastingen volgens het land dat hij in bezit had. Deze belastingen werden geheven volgens de gestemde tarieven van de gemeente waar de bezitter woonachtig was of zijn vruchten inschuurde. Dit gaf aanleiding tot misbruiken, doordat men zijn domicilie overbracht naar heerlijkheden met gunstiger belastingstarieven. Met het nieuwe stelsel diende betaald te worden aan de gemeente en volgens de tarieven van de gemeente waar de grond gelegen was. In het bijzijn van de prins-bisschoppelijke afgevaardigden en getuigen uit de verschillende aanpalende gemeenten worden in 1683 de juiste grenzen van Hoeselt vastgesteld. Gezien de verschillende betwistingen die dit met zich meebrengt duurt het tot 1684 vóór de verschillende grenspalen geleverd worden, en tot einde mei 1685 vóór de palen officieel gesteld worden. De grenspaal tussen Diepenbeek en Romershoven wordt geplaatst op 5 juni 1685: “Eenen paelsteen wordt geplant op den hoeck van de straet genaempt Het Leen, boven die wenninghe van Willem Wagemans, separerende de jurisdictie van Hoesselt, Diepenbeeck ende Rommershoven”. De hoek waarop de steen geplaatst is, was in drie gelijke delen verdeeld en behoorde respectievelijk toe aan ieder van de aangrenzende gemeenten. Het recht om dieren te weiden op de hele hoek bleef echter gemeenschappelijk aan de drie gemeenten. De grenspaal werd in 1975 opgegraven en later opnieuw onthuld. Beschrijving De kalkstenen grenspaal is gelegen op de grens van Romershoven en Diepenbeek. De paal draagt aan de zijde van Romershoven het wapenschild van prins-bisschop Maximilien-Henri de Bavière met het opschrift “S TE/ L B”, aan de achterzijde “[DIE]PENBEEC”, en op de zijkant “ROMER-HOV[EN]”.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Gesloten hoeve

Belangrijke gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekig erf.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Jongenbos

Het Jongenbos ligt ten noordoosten van het centrum van Vliermaalroot, in het noordelijk gedeelte van Vochtig-Haspengouw. Tot 1865 maakte het deel uit van de gemeente Vliermaal. Het suffix -root zou wijzen op het aanvankelijk bosrijke karakter van de destijds noordelijke uithoek van Vliermaal. Loonse lenen in die omgeving waren onder andere het Jongenbosch (reeds vermeld in de 14de eeuw) en het Wermerbosch. Aan de overkant van de Winterbeek - in Diepenbeek - ligt een smalle strook die eveneens tot het goed Jongenbos behoorde. Het reliëf van de omgeving is nagenoeg vlak.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Solitaire knoteik als hoekboom

Langs een fietspad dat werd aangelegd op een oud wegtracé, ligt een met bramen begroeid perceeltje. In de perceelsstructuur zien we nog een relict van de vroeger in deze streek veelvuldig voorkomende wallen.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hoeve met losse bestanddelen

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw. Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, aan de straatzijde afgesloten door twee hekken en een haag.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hoeve met losse bestanddelen

Hoeve met losstaande bestanddelen, naar verluidt daterend van 1882 (verweerd jaartal op de schouw). Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, wat achteruit gelegen ten opzichte van de straat.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hoeve

Hoeve met losstaande bestanddelen, grosso modo daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw, met gebouwen gegroepeerd rondom het rechthoekig geplaveid erf, door een poortje van de straat afgesloten.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hoeve met losse bestanddelen

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw. Gebouwen in stijl- en regelwerk met lichtblauwgekalkte lemen vullingen, gegroepeerd rondom het rechthoekig erf, dat door een hek van de straat is afgesloten; gepikte plinten op zeer lage bakstenen stoelen, en zadeldaken met Vlaamse pannen.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Vakwerkhoeve

Semi-gesloten vakwerkhoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw. Historiek De langgestrekte hoeve verschijnt in 1896 op de mutatieschetsen. Volgens overlevering zou de hoeve dateren van circa 1874-1875. Ten laatste in 1915 is de hoeve verlengd met circa twee meter en is er een kleine bijbouw (bakhuis?) gezet, een eindje van de hoeve verwijderd. Deze bijbouw bleek in 1937 verbouwd of vervangen. Ook verscheen er een lange en smalle aanbouw dwars tegen de hoeve, een klein losstaand gebouw tegen de straat, en een groter losstaand gebouw parallel met de hoeve. Deze drie losstaande gebouwen waren in 1956 met elkaar verbonden. Beschrijving Het aan de straat gelegen complex wordt omringd door weiland en bestaat uit een woonhuis ten noorden van het erf en dienstgebouwen ten zuidwesten. Een waterput ligt aan de erfzijde van het westelijk dienstgebouw. Het woonhuis telt acht traveeën (met zeven zichtbare ankerbalkgebinten), waarvan de eerste travee versteend is en de overige in stijl- en regelwerk met lemen vullingen. De woning is één bouwlaag hoog, onder zadeldak (Vlaamse pannen). De muuropeningen zijn oorspronkelijk. De voorgevel bevat van links naar rechts een klein getoogd venster (in bakstenen travee), twee beluikte houten kozijnen en twee deuren, waarnaast het haaks aangebouwde volume. De achtergevel bevat twee kleine rechthoekige vensters, een klein bolkozijn en een klein getoogd venster (in bakstenen travee). De aanbouw, dwars tegen de hoeve, is opgetrokken in betonblokken. De L-vormige dienstgebouwen, waaronder stallen, zijn deels in vakwerk, met lemen en bakstenen vullingen, onder een zadeldak met Vlaamse pannen. PAUWELS D. & SCHLUSMANS F. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Turnhout, 432.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Hoeve

Hoeve met losstaande bestanddelen, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, uit de 19de eeuw. Woonhuis van drie traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) en twee aangebouwde traveeën onder lessenaarsdak tegen de linkerzijgevel. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, het aangebouwde gedeelte en de rechterzijgevel zijn versteend. Gepikte plint op lage bakstenen stoel. Gepikte stijlen (zeven) en tussenstijlschoor in de tweede travee tegen de tweede ankerbalk. In de voorgevel drie kleine, beluikte vensters en een rechthoekige deur. Een groter, beluikt venster in de achtergevel. Pannen beschieting der rechterzijgevel.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

Vakwerkhoeve met losse bestanddelen Voswinning

De hoeve met losstaande bestanddelen, genaamd Voswinning, is gelegen in de Crijtringstraat, ten zuiden van de autosnelweg Antwerpen-Maastricht. Het complex omvat een woonhuis, stal en dwarsschuur en werd in de jaren 1990 gerestaureerd. Historiek Naar verluidt zou de hoeve op de Crijtringstraat reeds in 1670 bestaan hebben. In 1756 was een zekere Bormans Arnold als grootgrondbezitter eigenaar van de hoeve. Het hoevecomplex werd waarschijnlijk rond 1850 eigendom van de familie Vos, landbouwer te Hasselt. In de volksmond werd de hoeve sindsdien 'Vos Winning' genoemd. De hoeve werd al aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1777) als een gesloten complex met oostelijke aanhorigheid, gelegen in het gehucht Kreyt (huidig Crijt). Zowel op het primitief kadasterplan, als in de Atlas van de Buurtwegen werd het complex ingetekend als een hoeve met losstaande bestanddelen. Deze lagen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf en bestonden ten noorden uit een langwerpig woonhuis, ten oosten uit een (dwars)schuur met bredere aanbouw, ten zuidoosten uit een bakhuis en ten westen uit een stal met schuin ernaast gelegen aanhorigheid. Ten laatste in 1851 en in 1855 verdwenen respectievelijk de aanbouw tegen de (dwars)schuur en de schuin tegenover de stal gelegen aanhorigheid. De opeenvolgende mutatieschetsen van 1870, 1879 en 1952 registreerden geen volumetrische wijzigingen aan de hoevecomponenten. Dit is pas het geval met de mutatieschets van 1993, die een aanbouw tegen de stal en een 'steegje' tussen het woonhuis en de (dwars)schuur documenteerde. Tevens werd het bakhuis, dat reeds in de jaren 1970 in slechte toestand verkeerde en verdween, niet meer ingetekend. Deze situatie werd onveranderd weergegeven op het kadasterplan op het moment van bescherming. Beschrijving Het hoevecomplex met losse bestanddelen is geschikt rondom een rechthoekig erf en bestaat uit een woonhuis ten noorden, een vrij hoge stal ten westen, en een (dwars)schuur ten oosten. Deze laatste twee componenten worden door een recente muur in imitatievakwerk met elkaar verbonden. De hoeve werd door de huidige eigenaars na een aantal jaren van leegstand gerestaureerd in de jaren 1990. Ook voordien ondergingen de hoevecomponenten reeds meerdere restauraties, waarbij onder meer de oorspronkelijke lemen vullingen grotendeels vervangen werden door gecementeerde bakstenen vullingen, wandplaatschoren en regels ingevoegd werden in de voorgevel van het woonhuis, de muuropeningen lichtjes gewijzigd werden, en de achtergevel van het woonhuis opgemetst en versteend werd. Het woonhuis ten noorden van het erf is haaks ten opzichte van de Crijtringstraat gelegen en telt zeven traveeën op een bakstenen stoel onder een mank zadeldak (Vlaamse pannen) met uitstekende daklijstbalken. In de laatste twee traveeën bevindt zich een onderkelderd hooghuis (graanspijker?) onder een hoger zadeldak met Vlaamse pannen op een verhoogde bakstenen stoel. In de oostgevel (rechterzijgevel) van het hooghuis is de oorspronkelijke sokkel uit mergelsteen bewaard, alsook in de kelder. Ook de sokkel van de linkerzijgevel (straatzijde) van het woonhuis bestond oorspronkelijk - naar verluidt - uit mergelsteen, maar werd vroeger reeds vervangen door een bakstenen stoel. De vakwerkstructuur van de erfzijdegevel omvat negen gepikte stijlen, wandplaatschoren in de eerste, tweede, vierde en vijfde travee, en verschillende regels. De wandplaatschoren en regels maken geen deel uit van de oorspronkelijke constructie maar werden later toegevoegd. De muuropeningen bestaan van links naai rechts uit drie beluikte vensters, een deuropening en een hoger gelegen, beluikt venster in de opkamer. De vensters werden tijdens de restauratie van de jaren 1990 voorzien van nieuwe ramen en luiken, waarbij de bestaande muuropeningen behouden bleven. De linkerzijgevels van het woon- en hooghuis hebben een pannen beschieting. De achtergevel van het woonhuis is versteend. De vrij hoge stal ten westen van het erf is parallel met de Crijtringstraat gelegen en telt drie traveeën onder een vernieuwd zadeldak. De oorspronkelijke lemen vullingen werden omwille van hun vervallen toestand door de huidige eigenaars vervangen door gecementeerde bakstenen vullingen. Hierbij werd de bestaande vakwerkstructuur behouden, waar regels ingevoegd werden. De muuropeningen werden aangepast in overeenstemming met de nieuwe functie als gastenverblijf en het dak kreeg een gedeeltelijke verlenging over het gecreëerde terrasje zonder erfgoedwaarde. Beide zijgevels werden voorzien van een pannen beschieting. De (dwars)schuur ten oosten van het erf omvat vier traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen. De oorspronkelijke lemen vullingen zijn grotendeels versteend en gecementeerd. De erfzijdegevel telt voor zover waarneembaar zes gepikte stijlen. De muuropeningen bestaan uit een schuurpoort met langs weerszijden een (stal)deurtje, en een vensteropening tussen regels. Vóór dit venster, dat vernieuwd en beluikt werd, bevindt zich een recente veranda zonder erfgoedwaarde. De achtergevel telt twee kleine, beluikte venstertjes en een lage deuropening. Beide zijgevels hebben een pannen beschieting. De (dwars)schuur wordt door een recent muurtje in imitatievakwerk met de (voormalige) stal verbonden. Interieur De schikking van het woonhuis op het moment van bescherming bestaat uit een inkomhal, die rechts toegang geeft tot de opkamer in het voormalige hooghuis (graanspijker?) en links tot de woonkamer in het vermoedelijk oorspronkelijke woongedeelte. Het luikje van de opkamer bleef behouden met toegang naar de kelder, terwijl de toegang naar de hoger gelegen opkamer recentelijk dichtgemaakt werd. In plaats daarvan is de opkamer (huidige keuken) toegankelijk via een trapje dat in het versteende gedeelte tegen de achtergevel geïnstalleerd werd. In de linkertopgevel van het hooghuis bleef een restant van het oorspronkelijke vitswerk bewaard. In het woongedeelte zelf is de centrale schouw behouden met een nieuwe haard. De oorspronkelijke indeling in enkele grotere vertrekken langs de zuidzijde en een reeks kleinere vertrekken langs de noordzijde werd reeds tijdens vroegere restauratiewerkzaamheden doorbroken. Zowel in het hooghuis als het woongedeelte werden de oorspronkelijke ankerbalken behouden. De troggewelven zijn niet authentiek. In de stal is de interne hoofdstructuur grotendeels behouden. Overeenkomstig met de nieuwe functie als gastenverblijf, werden enkele aanpassingen aangebracht, zoals bijvoorbeeld de installatie van een haard. In de schuur werden de oorspronkelijke ankerbalkgebinten behouden. De kepers werden vernieuwd en het dak zelf werd wind- en waterdicht gemaakt. De achtergevel werd recentelijk binnenin opgemetst ter versteviging. Het oorspronkelijke leemwerk werd in de mate van het mogelijke bewaard en eventueel verstevigd met plaatwerk.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Waypoint

knooppunt 126

Dit is een knooppunt van het Limburgse fietsroutenetwerk. Knooppunt 126 ligt ten noord-westen van het bedrijventerrein Hoeselt.
Voor de precieze locatie van alle knooppunten en het plannen van jouw route via het fietsroutenetwerk, klik hier.

Auteur: TRAJECT - Mobility Management
Meer informatie

Opmerkingen