-
-
11 m
0 m
0
5,3
11
21,11 km

4 maal bekeken, 1 maal gedownload

nabij Kalken, Flanders (Belgique)

Weiden en boomkwekerijen en veel natuur
Voormalig, herenhuis bij de thans verdwenen weefselfabriek ter hoogte van nummer 15. In de eerste helft van de 20ste eeuw eigendom van de familie Cremers; de bergplaats achteraan de tuin maakte dan ook tot 1949 deel uit van de voormalige brouwerij Cremers. Het primitief kadasterplan (1835) geeft bij de hoek met de Koffiestraat de brouwerij van brouwer Pierre Jan De Wilde weer (nog niet weergegeven op de Ferrariskaart van 1771-1778). Brouwer Eugene Cremers liet de brouwerij omstreeks 1851 en in 1888 uitbreiden; met de vergroting in 1888 werd er een langgerekt volume opgetrokken achter de bebouwing aan de Vromondstraat.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Binnenin bevinden zich heel wat kunstwerken. Het topstuk is het 17de eeuwse schilderij “De aanbidding der Wijzen”, toegeschreven aan Antwerpse schilder Gaspar De Crayer. Het bevindt zich boven het hoofdaltaar.   Boven het rechter zijaltaar hangt een indrukwekkend 17de-eeuws drieluik gewijd aan de patroonheilige van de kerk, Sint-Dionysius (ofwel Sint-Denijs) met in het midden “De onthoofding van de Heilige Dyonisius van Parijs.” Op het linker paneel zien we "De prediking van de H.Dionysius" en op het rechter paneel “H. Dionysius draagt zijn hoofd naar zijn begraafplaats.” Rechts onderaan is de vermoedelijke schenker, pastoor Jan van der Sijpe, afgebeeld.   Het zijaltaar aan de linkerkant is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw.  In de noordelijke dwarsbeuk bevindt zich ook een zijaltaar gewijd aan Sint-Anna, de moeder van Maria. Het schilderij boven het altaar beeldt (ca. 1611) ‘De opvoeding van Maria’ af. Het zijaltaar in het zuidelijk transept is gewijd aan Sint-Sebastiaan. We zien hem bovenaan geflankeerd door twee boogschutters.    De kerk telt twee rijkelijk versierde, barokke biechtstoelen (17de eeuw). De ene bevat een afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw met Kind en werd verder versierd met engeltjes. De andere beeldt Christus Verlosser af tussen engeltjes samen met de profeet Nathan, de heiligen Petrus en Paulus en Koning David.   Bekijk ook het indrukwekkende orgel dat in 1712 vervaardigd werd door Louis de la Haye en later vergroot werd door de beroemde orgelbouwer P. Van Peteghem.   Tot slot kan je ook nog de kruisweg met prachtige iconen bewonderen. Zij werden in 1986 geschilderd door de lokale kunstenares Margriet Goossens

Auteur: Wizpr.guide
Meer informatie
Zoals u aan het exterieur van de Sint-Denijskerk kunt zien, werd de kerk meermaals verbouwd en uitgebreid. Opgravingswerken bevestigen dat er al in de 12de eeuw een kerkje stond. Het romaanse kerkje werd omstreeks 1400 vergroot en van de huidige toren voorzien. De zuidelijke zijbeuk, die bouwkundig duidelijk afwijkt van de rest van de kerk, werd in de 18de eeuw toegevoegd. De patroonheilige van de kerk, Sint-Denijs, wordt meestal zeer bijzonder afgebeeld, namelijk met zijn hoofd in zijn handen. De heilige stierf een martelaarsdood door onthoofding. Hij bleek na zijn dood niet tevreden over zijn begraafplaats, dus nam hij zijn hoofd en ging naar zijn verkozen plekje in Saint-Denis in Parijs. In de kerk van Kalken hangt er een drieluik dat het woelige leven van deze heilige verbeeldt. Kalkendorp 9270 Laarne Open Kerk: Mei tot en met sept. Dagelijks: 09u-17u Auteur: Stichting Open KerkenMeer informatie
Voormalige hoeve met losse bestanddelen. Op de Ferrariskaart (1771-1778) werd al een dwars op de weg gelegen gebouw ter hoogte van het boerenhuis weergegeven. Het primitief kadasterplan (1835) geeft een dwars op de weg gelegen tweewoonst weer evenals een tweede gebouw parallel aan de straat aan de westzijde van het erf. De hoeve was in 1835 eigendom van landbouwer Jan Hoogewys. Volgens gegevens uit het kadasterarchief liet landbouwer Pierre-François Van Gendt in 1865 de twee aanpalende woningen verenigen.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Voormalige hoeve met losse bestanddelen, mogelijk opklimmend tot het midden van de 18de eeuw zie de (mogelijk gerecupereerde) balk in de huidige stal met inscriptie "1746". De Ferrariskaart (1771-1778) geeft vermoedelijk al het huidige boerenhuis en de huidige schuur weer. Volgens het kadasterarchief werd het boerenhuis in 1876 aan de achterzijde vergroot in opdracht van landbouwer Pierre Hullaert. De stal aan de zuidzijde van het erf werd opgetrokken in de jaren 1937-1938.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Voormalige hoeve, op de Ferrariskaart (1771-1778) weergegeven als hoeve met losse bestanddelen bestaande uit een boerenhuis en een thans verdwenen, L-vormig landgebouw aan de zuidzijde van het erf. De hoeve werd volgens gegevens uit het kadasterarchief in 1865 uitgebreid met een landgebouw aan de oostzijde van het erf. Deze schuur met geïncorporeerde stal is thans afgebroken en vervangen door een woning.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Voormalige hoeve met brouwershuis Verstraeten, gelegen tegenover de Hogendries. Naar verluidt bewoond door de familie Verstraeten sinds het laatste kwart van de 18de eeuw; op de Ferrariskaart (1771-1778) werd er slechts één volume tegenover de Hogendries weergegeven. Mogelijk hebben de huidige gebouwen een eind 18de-eeuwse of begin 19de-eeuwse kern. Het wagenhuis dateert wellicht uit de tweede helft van de 19de eeuw cf. nog niet weergegeven op Poppkaart (circa 1860). Volgens het kadasterarchief werd een moutmolen aangedreven door paarden in 1877 door Henri Verstraeten opgericht ten oosten achter de hoeve. Het aan de straat gelegen boerenhuis werd in 1909 herbouwd in opdracht van brouwer César Verstraeten. Eveneens in 1909 werd het brouwerijgebouw aan de zuidzijde van het erf met een aanbouw verlengd naar de straatkant toe. De brouwerij en mouterij bleven in bedrijf tot 1943. Thans bieruitzetterij. Hoeve met losse bestanddelen opgesteld in het vierkant rondom het verharde erf met aan de straat gelegen voormalig brouwershuis. Rechts van het huis, erftoegang met ijzeren hek tussen bakstenen pijlers en met links aansluitende bakstenen muur.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Hoeve gelegen op de wijk Eethoek, aan het vroeger zogenaamde Nieuwstraatje, een grensstraat van Kalken met Lochristi (Beervelde), thans het laatste deel van de Brugstraat die als haakse afslag tot Eethoek leidt.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Hoeve met losse bestanddelen, in oorsprong opklimmend tot de 18de eeuw. Volgens de Ferrariskaart (1771-1778) omvatte de hoeve toen een dwars op elkaar gelegen boerenhuis en landgebouw. In de eerste helft van de 19de eeuw bezat de hoeve al een overeenkomstige aanleg als de huidige met achterin gelegen woning en twee haakse bedrijfsvleugels aan de straatzijde. Volgens de gegevens uit het kadasterarchief werd het boerenhuis in 1872 uitgebreid in opdracht van Theodore Goethals uit Gent.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Dwars op de straat ingeplant langgestrekt hoevetje, volgens het kadasterarchief ter vervanging van een bestaande woning nieuw gebouwd in 1878 door Cesar Dauwe en weduwe E. Dauwe-Huyghe. Rood geschilderd ijzeren toegangshek tussen betonnen pijlers en haag aan de straatkant. Verankerde baksteenbouw op gepikte plint en onder zadeldaken bedekt met pannen.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Boerenhuis met zijdelings aanpalend bijgebouw, volgens kadastergegevens opgericht in 1870 ter reconstructie van twee aaneen palende huisjes uit de eerste helft van de 19de eeuw, geteisterd door brand op 24.08.1870. Dwars op de weg gelegen woning en lager bijgebouw met aan de zuidzijde het voormalige erf, aan de straatkant afgesloten door ijzeren hekwerk tussen twee bakstenen pijlers onder pannen zadeldakje. Verankerde baksteenbouw onder overstekende zadeldaken met pannen.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Voormalige hoeve, gelegen aan een zandweg ten noorden van de Meersstraat. De hoeve klimt op tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie weergave van een boerenhuis met twee landgebouwen op de Ferrariskaart (1771-1778). In 1835 was de hoeve eigendom van notaris Casimir Bauwens. Volgens de gegevens uit het kadasterarchief werd de hoeve in 1869 verbouwd in opdracht van dokter Jean Baptiste Bertrand, waarbij de scheiding tussen het bestaande boerenhuis en de aanpalende stalling werd aangegeven. Deels bewaarde en gerenoveerde hoeve met nieuw aangelegde tuin, vergrote poel en gekasseide erfoprit. Rood- en witgeschilderd ijzeren toegangshek met hartmotieven tussen vierkante bakstenen hekpijlers onder pannen zadeldakje. Linkerpijler met beeldnisje en kruisbekroning van gesinterde baksteen.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Landelijk gelegen wegkapelletje, opgericht bij de kruising met de Lagen Heirweg. Wegkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Troost, centraal ingeplant op de rijweg met omgevende haag en voorafgegaan door aangelegd plantsoen en zitbank. Aangeduid op de topografische kaart van 1893. Zou opgericht zijn in 1890 naar verluidt om genezing te bekomen door Siska Schepers, dochter van Stien Schepers, bijgenaamd "Klopper".

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Aan de straat ingeplant boerenhuis met voortuintje en achter in L-vorm aansluitende hoevegebouwen uit het laatste kwart van de 19de eeuw (1885 volgens kadasterarchief). Links van het boerenhuis, recent aangelegde oprit leidend naar het roodgeschilderde decoratief uitgewerkt ijzeren toegangshek tussen gemetste palen. Hoevegebouwen gelegen rondom centraal verhard erf. Eenvoudig bakstenen dubbelhuis onder zadeldak (mechanische pannen). Lijstgevel met decoratieve ankers en op gecementeerde en grijsgeschilderde plint. Licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk (beluikte vensters). Gecementeerde zijgevels met rondboogvenster (rechts) of rondboogvormig laadluik (links).

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Deze ankerplaats bevindt zich op het grondgebied van de gemeenten Destelbergen en Laarne. De zuidoostelijke hoek van de Damvallei (dat door de autosnelwegen van de rest is afgesneden) ligt in de afbakening. Een moerassige strook toont de voormalige ligging van de Schelde aan. In deze strook loopt nu de Mostbeek en komen vele turfputjes voor. Op de natte gronden ten noordwesten ervan komt een bos voor, de 'Houw' genaamd. Ten zuiden van de Damvallei ligt het cultuurlandschap rond de historische hoeven Katteneie en Schalieveld. Dit gebied wordt door twee beken, de Maan- en Kolkbeek, doorsneden. In de beekvalleitjes komen vele knotbomen voor. Op het hogergelegen stuk tussen de valleitjes komt akkerland voor. Hier en daar ligt een bosperceeltje, dat hoofdzakelijk uit hooghout bestaat.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Schuin achterin gelegen boerenburgerhuis van voormalige hoeve, schuilgaand achter jongere huizen die een vroeger bijhorend bedrijfsgebouw vervangen. Bakstenen dubbelhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder kunstleien zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd door Seraphin Van Damme in 1861 (registratie 1866). Voorgevel met kenmerkende dubbelhuisopstand. Lijstgevel met imitatie hoekkettingen, geriemde vensteromlijstingen en typische deuromlijsting van gesinterde baksteen met kroonlijst en imposten. Houtwerk uit het interbellum met typische schuiframen. Gevel afgelijnd door architraaflijstje en daklijst met goot.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Brouwershuis in de volksmond ook bijgenaamd het kasteeltje van de brouwersfamilie Walrave, gelegen in de oude bebouwde dorpskom midden zijn omringende tuin, tussen Lepelstraat, Ooststraat en Molenstraat. Tuin aan de noordkant (Ooststraat) met een bakstenen muur. Ten zuidwesten achter het brouwershuis grenzend aan de tuin, bedrijfsgebouw van de brouwerij-mouterij in binnenblok, bereikbaar met een rechte toegangsweg tussen Molenstraat 23 en 25. Site deels teruggaand op een vroegere hofstede, in 1742 aangekocht door Guillaume Van der Moere, griffier van de parochie en baronie van Laarne.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Laatgotische hallenkerk centraal ingeplant op het dorpsplein, oorspronkelijk omringd door een ovaalvormig ommuurd kerkhof, gebruikelijk bij middeleeuwse dorpskerken. Het vroegere kerkhofareaal werd na de afschaffing ervan in 1878 bij de openbare weg rondom de kerk gevoegd.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Achterin gelegen herenhuis (nummer 7) met bijhorend gebouw aan de straatkant (nummer 11). Herenhuis teruggaand op een woning met haaks bijgebouw dwars op de straat, wellicht opklimmend tot de 18de eeuw, zie weergave op de Ferrariskaart (1771-1778). In 1862 waren de gebouwen eigendom van Marie Peeters. Haar echtgenoot, dokter Jean Baptiste Bertrand, liet volgens gegevens uit het kadasterarchief in 1873 het magazijn aan de straatkant optrekken (nummer 11). Het magazijn werd in opdracht van de heer De Vijlder in 1897 vergroot tot stokerij, in 1900 vergroot tot een stoomstokerij en in 1903 omgevormd in een stoommaalderij (volgens kadasterarchief). Later werd het gebouw nog omgevormd in een mouterij, houtzagerij en wasserij. De wasserij Ideal bleef bestaan tot in de jaren 1960. Sinds 1987 is het café "De Wastobbe" er gevestigd (nummer 11). Thans dieper gelegen en deels gerecupereerd ijzeren hek tussen nieuwe bakstenen pijlers, ter vervanging van het oorspronkelijke hek aan de straatkant. Deels gekasseide oprit rond "De Wastobbe".

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Twee gekoppelde arbeidershuisjes hoek Hoogstraat, behorend tot een aanvankelijke rij van drie werkmanswoningen, volgens bouwplan van 1927 gelijktijdig gebouwd in 1928 door mevrouw I. Pyfferoen (zie kadasterarchief). Verankerde bakstenen enkelhuizen van één bouwlaag onder zadeldak (kunstleien en mechanische pannen). Lijstgevel op grijs geschilderde gecementeerde plint, verlevendigd door gele bakstenen geveldecoratie in banden en ter markering van de smalle muuropeningen met tijdseigen afgeschuinde bovenhoeken. Beide klimmende dakvensters boven de venstertraveeën met golvende houten dakrand onder dakoverstek.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Hoeve met losse bestanddelen, volgens de gegevens uit het kadasterarchief daterend van vóór 1861 wanneer landbouwer Bernard Matthijs een in 1835 al bestaande constructie liet herbouwen en de huidige schuur toevoegde (registratie in 1866). Thans geïsoleerd gelegen hoeve in landelijke context. Erf aan de straatkant tegenover de woning afgesloten door een ijzeren toegangshek tussen twee witgeschilderde bakstenen pijlers met getrapte hoeken onder pannen zadeldakje. Links van het toegangshek is het erf omhaagd, rechts afgesloten door een hoge, bakstenen muur.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Wegkapel toegewijd aan Sint-Antonius, aangebouwd tegen de linkerzijgevel van de woning nummer 45 en gelegen in een bocht van de Termstraat. Voormalige boerenarbeiderswoning volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1846 door Dominique Van Acker en vergroot in 1887 door landbouwer Jozef van Acker (registratie in 1894). Volgens de huidige eigenaar is de kapel opgetrokken in 1913 na het overlijden van zijn grootvader, volgens het kadasterarchief werd de kapel echter gebouwd in 1906 door Jozef Van Acker.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Hoeve op L-vormig grondplan, bestaande uit een dwars op de straat gelegen boerenhuis van vijf traveeën met zuidelijk gerichte erfgevel en een haaks aanpalend bijgebouw evenwijdig de straat. Gekasseid erf, aan de straatkant afgesloten door een ijzeren hek tussen dito pijlers. Laag zuidelijk gericht huis opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; bebouwing op deze locatie ook aangegeven op de Ferrariskaart (1771-1778). Witgeschilderde, verankerde baksteenbouw op gepikte plint en onder zadeldak met pannen. Rechthoekige vensteropeningen met luiken onder de daklijst. Twee gekoppelde lagere korfboogdeuren (voormalige tweewoonst ?). Achtergevel met opkamer- en keldervenster. Jonger bijgebouw met poorten aan de erfzijde.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
't Groene Genoegen, op wandelafstand van het middeleeuws kasteel van Laarne, telt 3 gastenkamers; elk met een eigen badkamer, tv en internetaansluiting. Het uitzicht op de akkers, weiden en bossen is er adembenemend; de stilte verrassend. Verschillende wandel- en fietsroutes doorkruisen de omgeving, het fietsknoopnetwerk Scheldeland, traject tussen nummers 24 en 28 loopt zelfs voorbij de deur. Voor natuurliefhebbers is het nabijgelegen natuurgebied 'Kalkense Meersen' een must. Een bezoek aan de privaatsauna en bubbelbad geeft je verblijf een extra ontspannende toets.

Voor bijkomende informatie klik hier.

Auteur: MeetjeslandPubliek
Meer informatie
Café genaamd "Molenhuis". Voormalig molenaarshuis volgens het kadasterarchief gebouwd in 1877 door molenaar Auguste Drieghe. Gelegen naast de oudere windmolensite van de verdwenen Schattemansmolen bij de hoek met Molenstraat. Deze windmolensite met vroegere banmolen van de heer van Laarne, zou in oorsprong minstens opklimmen tot de 15de eeuw. De Ferrariskaart (1771-1778) geeft een houten staakmolen aan de oostzijde van de Wegvoeringstraat. Op het kadastraal plan van Laarne van 1815 is de houten staakmolen echter aangeduid op de westzijde van de huidige Wegvoeringstraat, standplaats waarnaast het nieuwe molenaarshuis later werd opgericht. In de 19de eeuw (zeker vanaf 1835) was de molen eigendom van de familie de Ribaucourt, kasteelheer van Laarne. De korenwindmolen werd in 1902 verkocht aan molenaar Theophile Schatteman, vandaar de benaming "Schattemansmolen", en werd in 1930 afgebroken. Het nieuwe molenaarshuis is thans in gebruik als café van de brouwerij Walrave.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie

Commentaar