Toon stijging

971 maal bekeken, 9 maal gedownload

nabij Oksdonk, Flemish Region (Belgique)

Kapelle-op-den-Bos -Oxdonk wandelpad

De 1 Echelput zorgde voor een volkse remedie. Te hoge bloeddruk? Destijds
bediende men zich van echels (bloedzuigers). Deze waterdiertjes trof men
veelvuldig aan in de nu gedempte “echelput”. De diertjes werden achter de
oren van de patiënt gehangen. Een paar flinke speldenprikken in de huid en
de diertjes konden starten met het bloed te zuigen. Algemeen was men van
mening dat, zodra de beestjes hun bekomst hadden, de bloeddruk weer op zijn
gewenst niveau was gedaald.

Deze 2 heide van “Hoksdonk” was een onontgonnen gebied met bossen, heiden, putten en poelen destijds gekend als de “wastina de Hoxdonk”. Oxdonk was moeilijk bereikbaar en afgelegen, naar alle waarschijnlijkheid is de woonkern van Oxdonk ontstaan rond het Koningsteen.

De 4-rijige platanen-eikendreef naar het kasteel De Meester de Ravenstein lag 300 jaar geleden midden in het Bretogne Bosch. Links van de populierendreef zie je het Kollintenbos, een 35 ha nat gemengd bos. Het is het restant van het voornoemde groter bos dat in het alluvium van de Laarbeek lag. De populierenaanplanting wordt vervangen door de vroegere begroeiing met inheemse loofbomen. Door een aangepast beheer vind je er nu zeldzame planten en diersoorten.

Twee voorbeelden van stapstenen die ontstonden na exploitatie van de bodem zijn het 3 Bos van Aa (138 ha) en de vijvers van Weerde. Het bos van Aa is een natuurgebied, ontstaan rond putten die overbleven na zandwinning. Wanneer er een einde komt aan de zandexploitatie zal het gehele gebied overgelaten worden aan de natuur. Nu al is er een rijke faune en flora. Er zijn reeds 120 nesten van oeverzwaluwen geteld.

De ware oorsprong van het 4 Koningsteen is onbekend. Algemeen wordt verondersteld dat het oorspronkelijk een jachtpaviljoen was van de Hertogen van Brabant en bewoond werd door een jachtopziener. De naam “Coninckxsteen” dag- tekent pas uit 1671 en betekent Kasteel van de Koning. In de loop der jaren werd het domein eigendom I.andschap
van verschillende families.
Het Coninckxsteen’ is nu een centrum waar genezend werk vanuit de eenheid van lichaam, ziel en geest centraal staat.

5 Onze-Lieve-Vrouwkapel te Oksdonk
Het was de toenmalige pastoor, eerwaarde heer Magnus, die het initiatief nam om een kapel te bouwen in Oxdonk. In 1954 waren de nodige fondsen ingezameld en nog hetzelfde jaar werd onder grote belangstelling deze moderne kapel ingewijd.

Een Mariabeeld, dat destijds nog heeft toebehoord aan wijlen kanunnik Muyldermans - bekend van zijn hoogstaande taal- en opvoedkundige werken - siert het mooie geheel. Gedurende enkele jaren, en dit vanaf 1995, verzamelden de Kapelse bedevaarders voor Scherpenheuvel bij deze kapel in de Vierkantshoeve vroege ochtenduren van de zaterdagnacht voor Pinksteren.

In 1969 werd begonnen met de bouw van de 6 sluis van Zemst. Drie jaar later in 1972 werd zij in dienst gesteld. Deze constructie vervangt de oude sluizen van Kapelle en Willebroek en verhoogt door een groter verval de capaciteit voor de duwvaart tot 10.000 ton. De sluis is 205 m lang en 24 m breed.
Het 7 Zeekanaal Brussel-Schelde behoort tot de oudste kanalen van Europa. Door de jaren werd het steeds verbreed en uitgediept. De huidige diepte is 6,5 m. In 1997 werd door de aanleg van de sluis van Wintam een rechtstreekse Scheldeverbinding gerealiseerd.
De windturbines verrezen in 2001 in het landschap. Zij zetten windenergie om in “groene elektriciteit”. Zij leveren stroom aan 450 gezinnen en zorgen voor een vermindering van 978 ton C02-uitstoot.


Commentaar