-
-
36 m
20 m
0
2,6
5,2
10,49 km

376 maal bekeken, 20 maal gedownload

nabij Helenaveen, Noord-Brabant (Nederland)

Bereikbaarheid
Vanuit Helenaveen de Soemeersingcl volgen. Ga na on¬geveer 1,8 km rechtsaf, bij bord: ‘Paal tussen Broemeer en Soemeer’, via een bruggetje over de Helenavaart rijden we dan naar het Beheerscentrum.

Begaanbaarheid
Onverharde paden, soms drassig. Waterdichte wandelschoenen zijn aanbevolen.

Korte beschrijving
De wandeling voert in zijn geheel door beschermd natuurgebied. We wandelen over onverharde paden door een weids heide- en waterlandschap.

Achtergrond
De Mariapeel is een ongeveer 1200 ha groot hoogveengebied dat in 1963 werd aangekocht door Staatsbosbeheer. In 1980/1981 werd het aangewezen als beschermd natuurmonument. Tegenwoordig is de Mariapeel een van de zogeheten Natura 2000-gebieden, het Europese netwerk van topnatuurgebieden.
Hoogveen is een grondsoort die bestaat uit resten van veenmos, een klein plantje zonder wortels dat van onderen afsterft, in de natte ondergrond terechtkomt en naar boven doorgroeit op de afgestorven resten. Doordat veenmos zeer veel water kan opnemen, drukt het gewicht van de met water verzadigde veenmosplanten op de afgestorven plantenresten. Deze plantenresten breken in het natte, zuurstofarme milieu slecht af, en worden samengedrukt tot een uiteindelijk dikke laag veen. De hoogveenvorming in dit deel van de Peel is tot in het midden van de 19e eeuw vrijwel ongehinderd doorgegaan; de dikte van de laag hoogveen varieerde toen van 2 tot meer dan 5 meter. In 1853 begonnen de gebroeders Jan en Nicolaas van der Griendt met het op industriële schaal afgraven van veen (turf), dat als brandstof in de industrie werd gebruikt. In 1951 werd het laatste veen afgegraven. In de Mariapeel zijn nog oude veenputten te zien. ontstaan bij het afgraven van turf.

Mariapeel
Landschappelijk gezien vormt het oorspronkelijke hoogveengebied de Mariapeel één van de hoogste punten in het omliggende landschap. Het ligt 16 meter hoger dan het waterpeil van de Maas bij Venlo. Vanwege de hoge ligging is het gebied zeer kwetsbaar door verdroging. Waterschap Peel en Maasvallei probeert het oorspronkelijke Peellandschap weer te herstellen door allerlei maatregelen op het gebied van waterpeilbeheer. Het waterschap heeft daartoe onder meer dammen en kades aangebracht, dijkjes verhoogd, stuwen en sluisjes geplaatst en sloten gedempt. De meest omvangrijke maatregel is een 13 kilometer lange kade die rondom de Mariapeel is aangebracht.
De resultaten zijn inmiddels duidelijk zichtbaar: het waterpeil in de Mariapeel is flink gestegen waardoor wortels van bomen langdurig in water staan en afsterven. Het oorspronkelijke hoogveenlandschap komt zodoende weer terug. Dit ‘bomen-kerkhof’ kunnen we tijdens de wandeling goed zien.

Commentaar