-
-
65 m
0 m
0
2,9
5,8
11,6 km

16 maal bekeken, 3 maal gedownload

nabij Bolderberg, Flanders (Belgique)

Het natuurgbebied Bolderberg vormt samen met de domeinen Terlaemen en Vogelsanck een natuurrijk landschap met vijvers, moerassen, bossen, graslanden en heide. Vanop de verschillende uitzichtspunten geniet je van een landschap met een rijk natuur- en cultuurhistorische verleden.
Hier en daar waren er nog restanten van heide. In 1989 kreeg Limburgs Landschap vzw de kans om enkele van deze percelen in beheer te nemen en te herstellen. De Gust Claesheide is het resultaat van dit heideherstel. Ooit wat een groot deel van Limburg bedekt met heidevegetatie. Dit landschap is ontstaan door een eeuwenoude landbouwcultuur. De mensen woonden als kleine boertjes in valleien, in de nabijheid van water, hooilanden en vruchtbare grond. Ze rooiden stukken bos om er akker van te maken. Snoeisel van oude heidestruiken werd in de stallen gelegd en vermengd met de mest. Zo vormde het compost avant la lettre. Het snoeien van de heidestruiken leverde dan meer heidebloesem op. En daar profiteerden de honingbijen van. Door de jarenlange verschaling van de heidegrond kon men hier vrij makkelijk aan heideherstel doen, met de gewenste soorten als resultaat.

Meer informatie
Op de open plekken op de heide wordt het zand niet meer vastgehouden en gaat stuiven. Hier kun je op micro-schaal extreme klimaatomstandigheden tegenkomen: kurkdroog en met middagtemperaturen tot 40°C. Een dergelijke 'woestijn' is ideaal voor grondborende insecten zoals graafwespen en loopkevers. Met z'n lichtgroene dekschilden en geelwitte vlekjes is ook de groene zandloopkever een opvallende bewoner van het Bolderbergse zand. Het is een hyperactief insect dat bij warm weer haastig over het zand rent en daarbij ook vaak opvliegt. Maar ook voor de zeldzame heivlinder zouden deze open plekken interessant kunnen zijn.

Meer informatie
Omdat ons huidig landbouwsysteem door o.a. kunstmest grondig gewijzigd is na WOII, is het in stand houden van de heide niet meer zo vanzelfsprekend. Terwijl het vroeger een manier van levensvoorziening was, is het nu gespecialiseerd werk voor natuurbeheerders geworden. Zoniet wordt de heide weer bos. De spontane opslag van bomen gaat snel. Door de heide op kleine schaal te maaien en af te plaggen (de bovenste laag afsteken) verjongt ze weer. Naast de stuikheide vind je hier ook schapenzuring en bijzondere mossen, zoals franjemos, bronsmos en heiklauwtjesmos. Ook kortsmossen, een samenlevingsvorm tussen een schimmel en een wier. Ook de levendbarende hagedis en verschillende heidelibellen hebben het naar hun zin op de Bolderbergse heide. Meer informatie
Natuurgebied Bolderberg grenst aan de adelijke domeinen Terlaemen en Vogelsanck. Het gebied en het dorp zijn genoemd naar de gelijknamige Bolderberg, een getuigenheuvel die zo'n 20 m boven de omgeving uitsteekt tussen de valleien van de Laambeek in het noorden en die van de Bolderbergbeek in het zuiden. Terwijl de Bolderberg overeind bleef door de overvloedige aanwezigheid van ijzerzandsteen, erodeerde het zachtere omliggende land. Ooit kreeg deze heuvel de naam Barreberg, wat zoveel betekent als kale, dorre berg. Op oude kaarten zoals de Ferrariskaart van rond 1780 kan je dit goed zien. Maar van die kaalheid bleef rond 1990 niet veel meer over. Er was volop grove en Corsicaanse den geplant voor de mijnbouw, exoten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers hadden zich eveneens gevestigd. Omdat er niets ondernomen werd, nam de verbossing nog extra toe en bleef van die kale, met heide begroeide, berg niet veel meer over.

Meer informatie
Bovenop de Bolderberg ligt de Kluis, een oude kluizenaarswoning. De Kluis dateert van 1673 en werd naar de plannen van de kapel van de O.L.Vrouw van Loreto en een paar woonvertrekken gebouwd. De eeuwenoude beuken in de buurt zijn indrukwekkend. De natuurlijke bossen op de heuvel bestaan hoofdzakelijk uit eik en berk-typisch voor de zure grond. In de buurt van de kluis heb je een prachtig uitzicht op het kasteel Terlaemen (privé-eigendom-niet toegankelijk). De tuin van de Kluis is omringd met oude haagbeuken die zeer verzorgd werden gesnoeid. De 7 linden geplant in een halve cirkel voor het gebouw symboliseren de 7 smarten van Maria. Dit beeld staat op de top van de voorgevel van de kapel.

Meer informatie
Aan de overkant van deze weg zie je een oude toegang naar het kasteel en de domeinen van Vogelsanck. Dit kasteel en de domeinen zijn eigendom van de familie de Villenfagne de Vogelsanck. Deze familie was in het verleden ook eigenaar van het Domherenhuis (zie foto) in Heusden-Zolder, het huidige kantoor van Limburgs Landschap vzw. Het domein rond het kasteel de Villenfagne bestaat uit naald- en loofbossen, vijvers en een Engelse tuin met arboretum. Samen met de omliggende natuurgebieden waarvan er een aantal in beheer zijn van Limburgs Landschap vzw vormt het domein een groene long van wel 2500 ha.

Meer informatie
Ter hoogte van de Weyerman liet Limburgs Landschap vzw ondiepe plassen uitgraven met glooiende oevers. Onmiddellijk na de aanleg verscheen de boomkikker. Dat is een kleine en zeldzame kikkersoort die met behulp van zuignapjes op de tenen tussen de begroeiing klautert. Omdat Limburgs Landschap vzw de vijvers en de aanpalende vochtige graslanden beheert, werd het beheer volledig op deze kikker toegespitst. De zonrijke plassen kunnen vanaf augustus droogvallen zodat de vijandige vispopulaties zich niet kunnen ontwikkelen. De omliggende graslanden worden extensief door paarden begraasd zodat een structuurrijke bosrand met bramen blijft staan. Dat is namelijk een favoriete plant voor boomkikkers: als schuilplaats, maar ze doen zich ook te goed aan de insecten die afkomen op de bloemen en bessen.

Meer informatie
Een van de voormalige vijvers in het Sneppekot. Het is een van de waardevolste delen van het vijvergebied in Midden-Limburg, maar...niet als vijver! Door afgestorven planten groeide de vijver dicht, maar hij bleef moerassig onder invloed van regenwater en voedselarm kwelwater. Op die manier ontstond hier een hoogveen, met pareltjes als veenmossen, gewone dopheide, veenpluis en beenbreek. Daarboven flitsen 's zomers de gevlekte glanslibel en de bijna volledig rode koraaljuffer. De rietgors, blauwborst en waterral voelen zich in de met riet begroeide stukken thuis. Door beheerwerken probeert Limburgs Landschap vzw de verbossing van het Sneppekot tegen te gaan, waardoor de zeldzame soorten een kans blijven krijgen.

Meer informatie
De vijvers zijn het handelsmerk van de Wijers. Ze halen hun water uit de Laambeek en de Echelbeek via een trappensysteem en een netwerk van aan- en afvoersloten. Sommige vijvers worden nog steeds gebruikt voor de viskweek. Vaak hebben de oevers steile wanden en is van water- en oeverbegroeiing nauwelijks sprake. De grotere vijvers (zoals de Zarenvijver bij het kasteel van Terlaemen) hebben door hun omvang toch nog een behoorlijk natuurlijke structuur. Ze zijn een natuurlijk biotoop voor watervogels zoals fuut, dodaars en allerlei soorten eenden. Op andere vijvers gebeurt al sinds jaar en dag niets meer, sommige zijn zelfs alleen nog te herkennen aan overblijfselen van dijken en drooggevallen aan-en afvoersloten. Langs de Laambeek beheert Limburgs Landschap vzw verschillende natuurgebieden zoals Thiewinkel, Kolveren, Laambroeken met hier en daar voor de natuur heringgerichte vijvers.

Meer informatie
Bedankt voor je bezoek aan natuurgebied Bolderberg! We hopen dat je hebt genoten van deze wandeling.
Steun de Limburgs natuur door ook lid te worden (15 euro per jaar) van Limburgs Landschap vzw!

Meer informatie over hoe je lid kan worden, onze werking en onze andere natuurgebieden, vind je op http://www.limburgs-landschap.be

Limburgs Landschap vzw
Dekenstraat 39
3550 Heusden-Zolder
011 53 02 50

[email protected]
Facebook: "Ik hou van het Limburgs Landschap"

Auteur: Limburgs Landschap vzw


Lees meer via http://www.routeyou.com/nl-be/location/view/48868686/tot-ziens#hqJOZ6QSYZCUU2P5.99

Meer informatie

Commentaar