-
-
3 m
-7 m
0
4,7
9,5
18,98 km

42 maal bekeken, 2 maal gedownload

nabij Gouwsluis, Zuid-Holland (Nederland)

De Nieuwkoopse Plassen en omringende polders bieden een uitzonderlijk grote afwisseling in landschapstypen. Van bijna elk stadium dat het landschap in Holland sinds de Middeleeuwen doormaakte, zijn hier voorbeelden te vinden. Broekbossen en moeras herinneren aan de tijd voordat Holland in cultuur werd gebracht. Veenweiden laten het resultaat zien.
Bushalte rijnbrug Voor meer informatie en haltetijden verwijzen wij u naar www.9292ov.nl
De Kerkvaart kende vroeger een druk verkeer van turfschepen van Aarlan-derveen naar de Oude Rijn. Nadat de door het turfbag-geren ontstane plassen rond dit dorp in de late 18e en vroege 19e eeuw waren drooggemaakt, werd het stil op de oude vaarweg. De oude Kerksluis werd in 1806 gesloopt.
Een knooppunt van transportlijnen hier, en dan te bedenken dat er vroeger ook nog een spoortje noordwaarts richting Uithoorn en Amsterdam aftakte, als onderdeel van de zogeheten'Haarlemmermeerspoorlijnen' aangelegd in 1915 en al opgeheven in 1936. De Treinweg markeert het tracé van de oude spoorweg; aan de zuidkant troont het stationsgebouw van Halte Gouwsluis boven op een merkwaardig soort terp, ontstaan doordat men de rest van het talud van de spoordraaibrug over de Oude Rijn later heeft afgegraven. Zand is in deze streken overal wel te gebruiken.
Vóór de droogmaking van de plas lag hier een vaart, de scheepvaartverbinding tussen de Oude Rijn en de Aar. De kerk van Aarlanderveen gaf de turfvaart zijn naam. Het oude voetpad langs de vaart ligt er nog en is nu opgenomen in het Groene Hartpad.
ANWB Wegwijzer Nr 10527/2
De eerste molen van de molenviergang van Aarlanderveen
Beide molens werken met schepraderen. De middenmolen staat vlak voor de steilrand van de droogmakerij.
De derde molen van de molenviergang van Aarlanderveen
De tweede molen van de molenviergang van Aarlanderveen
ANWB Wegwijzer Nr 4190
ANWB Wegwijzer Nr 6625
ANWB Wegwijzer Nr 7038
Een oud kerkepad dwars door de Nieuwkoopse Plassen, in de wandeling ook wel 'Papepad' of' Oortjespad' geheten. Hier gingen na de Reformatie in de 16e eeuw de katholieke of'paepse' Nieuwkopers overheen om te gaan kerken in het RK-bedehuis van het rivierdorpje Meije aan de overkant. Tenminste als ze er een halve stuiver of'oortje'voor over hadden. Een tolpad dus. Op sommige plekken is het pad danig versmald en aangetast door zuidwesters en golfslag. Niet voor niets zijn de oevers kortgeleden beschoeid en waar nodig van een groene vegetatiebuffer voorzien. Een natuurlijk soort oeververdediging. Er is een kort ommetje door Natuurreservaat De Meije mogelijk. Voetpad volgen.
De witte watertoren heet in de volksmond Het Potlood en is onmisbaar als baken in de verre omtrek.
ANWB Wegwijzer Nr 4189
Bushalte rk kerk Voor meer informatie en haltetijden verwijzen wij u naar www.9292ov.nl
ANWB Wegwijzer Nr 12535
ANWB Wegwijzer Nr 8108
Noorden - Meije Voor meer informatie over veerpont en vaartijden verwijzen wij u naar de website van Vrienden van de Voetveren: http://www.voetveren.nl/21-overzicht.php
Verende veenpaden maken het wandelen hier tot een lust voor de voeten, zeker na al dat asfalt! Dit natuurterrein hebben we te danken aan de Rotterdamse arts Teupken. Hij kocht in 1933 dit deels uitgeveende perceel in polder De Haak aan, plantte er wat inheemse en uitheemse bomen en struiken (populier, bamboe, rododendron, hulst) en verdeftigde de naam in 'De Haeck'. Maar verder liet hij het landschap voor wat het was: drassige veenmosland-jes, broekbosjes, rietvelden, schrale graslandjes, smalle legakkertjes.
Het nu doodlopende zijweggetje op de Hollandse Kade is waarschijnlijk het afgesneden noorddeel van een oud, middeleeuws kerkepad naar het vroegere Sint Maartenskerkje in het oude Miland, aan de Achttienho-vense kant van de Oude Meije. Deze in de 13e eeuw geheel verdwenen nederzetting was gegroepeerd rond het kerkje op een klei-rug van de rivier en is volgens sommigen de oudste in dit Meije- of Miland, samen met Kamerik-Mijzijde. In het landschap is er echter geen spoor meer van terug te vinden. Wel is een restant van het voetpad opgegraven tijdens graafwerkzaamhe-den voor de ruilverkaveling hier in de jaren '60. Op een 17e-eeuwse kaart van het Groot-Waterschap van Woerden staat het pad nog als 'St. Maartensdijck' ingetekend en sluit het bij het dan nog bestaande kerk-hofje aan op de weg 'Den Toegangh' (later als ruilver-kavelingsweg doorgetrokken langs de Oude Meije).

Commentaar