-
-
11 m
-1 m
0
5,1
10
20,57 km

6 maal bekeken, 0 maal gedownload

nabij Denderbelle, Flanders (Belgique)

Dijken van Dender de Bellekouter en de vallei van de Vondelbeek
De afbakening omvat de Dendermeersen tussen Wieze en Mespelare. Wieze is van de omliggende dorpen de enige plaatsnaam die al in de 5de eeuw wordt vermeld. De ouderdom van de kerk gaat vermoedelijk tot de Karolingische tijd of zelf vroeger terug.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Twee woningen ingeplant op de hoek van het kerkplein en de doorsteek naar de Nieuwstraat, volgens het kadasterarchief in 1923 gebouwd door gemeentesecretaris P. Cooreman, ter vervanging van zijn hier gelegen vroegere woning en de twee linker traveeën van het kapelaanshuis (nummer 9). Nu twee gekoppelde woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder leien zadel- en schilddak. Opgetrokken uit baksteen op een plint van hardsteen en afgewerkt met een bakstenen boogfries onder de houten kroonlijst. Getoogde muuropeningen met nieuw schrijnwerk. Zijgevel met aanbouw onder plat dak. Aansluitende blinde bakstenen tuinmuur onder pannen ezelsrug van de diepe achterliggende tuin grenzend aan de openbare weg (tot Wiezeplein nummer 1).

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Gelegen aan de hoek met Schroverstraat. Voormalige kosterswoning en onderpastorie. Vrijstaande woning op de straathoek, ingeplant in het perspectief van de kerk tegenover het dorpsplein; volgens het kadasterarchief gebouwd in 1902 door koster-organist C. Cooreman-Van Assche. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met rechter aanbouw van één bouwlaag met trapgevelbekroning. Opgetrokken uit baksteen op hardstenen plint, horizontaal geleed door een hardstenen kordon op de bovenverdieping en aflijnende geprofileerde architraaf; nieuwe kroonlijst. Linker zijrisaliet, oorspronkelijk afgelijnd door gepleisterde hoekkettingen. Getoogde deur en vensters met sluitsteen; nieuw schrijnwerk. Decoratieve gekleurde tegels in panelen op de borstwering en in de fries. Originele deur met bovenlicht en twee deurlichten met ijzeren vulling.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Gelegen aan hoek Bovenhoek. Villa gebouwd in 1923 als brouwershuis van de familie J. Wagon (volgens het kadasterarchief). Gelegen in grote omhaagde tuin met blinde zijgevel gericht naar de straatkant. Fraai ijzeren toegangshek aan gietijzeren zuilen. Hoofdvolume in L-vorm van twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken (kunstleien). Baksteenbouw geleed door platte banden op een lage plint van hardsteen en voorzien van getoogde muuropeningen. Voorgevel gericht naar de tuin omvat rechts een vooruitspringende venstertravee met puntgevel onder overstekende kroonlijst. Zelfde puntgevel met brede vensteropeningen waaronder een halfrond zoldervenster hernomen in de achtergevel. Overige vensters smal van vorm. Deurportiek onder leien dakje in de oksel van beide vleugels van de woning. Dubbele deur met twee deurlichten en fraaie smeedijzeren vulling. Zijdelings aanleunend volume van één bouwlaag.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Voormalige kloosterschool, nu Vrije Basisschool Wieze. Op initiatief van de pastoor opgerichte parochiale lagere meisjesschool en door tussenkomst van de lokale adellijke familie de Clerque-Wissocq de Sousberghe gerealiseerd. Er werd door hen een stuk grond ter beschikking gesteld palend aan de hovingen van hun kasteeldomein. De gravin de Clerque-Wissocq, geboren M.H. Pieters, financierde de bouw van het kloosterhuis en de kloosterschool; opgericht in 1899 door de firma Ed. & L. Van Herrewege frères, architecten en constructeurs uit Gent. De zusters Maricolen van Deinze bestuurden de onderwijsinstelling waarin naast een lagere school ook een eerder, in 1889 door de mevrouw de Clerque-Wissocq gestichte bewaarschool werd ondergebracht. Klooster ingewijd op 9 oktober 1899, opgeheven in 1973.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Villa Cecilea, opgericht begin jaren 1920 (1923/24 als nieuw gebouw gekadastreerd) door brouwer Callebaut-Blanquaert van Wieze. Volgens een nazaat van de bouwheer ontworpen door architect Valentin Vaerwyck (Gent) als woning voor een "chef de culture" die zou instaan voor het onderhoud van de fruitboomkwekerij of boomgaard bij het huis. Pittoreske villa met elementen ontleend aan de cottagestijl. Onderkelderde baksteenbouw met verhoogde begane grond en zolderverdieping onder mank zadeldak; aanvankelijke betonnen afdekking door metalen bekleding vervangen. Tijdseigen halfronde klimmende dakkapelletjes op het zuidelijke dakschild. Verhoogde begane grond opengewerkt door brede rondboogvormige deuren en benedenvensters van verschillend formaat met toepassing van markerende gewitte booglijsten. Sommige vensters met tussendorpel, enkele nog met hun originele kozijnen met roedeverdeling. Voordeur met klein zijvenster en voorafgegaan door trap. Bepleisterde zolderverdieping in imitatievakwerkbouw met rechthoekige vensters. Huisnaam "Villa Cecilea" in paneel op top van de voorpuntgevel.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Hoeve Motteken of "Het Motteken". Omgracht semi-gesloten hoevecomplex op het einde van de straat gelegen in het landelijke zuidoosten van Denderbelle, palend aan de grens met de deelgemeente Wieze. Als omgrachte hoevesite naast de Meysbeek teruggaand op het vroegere "Hof te Meys", als dusdanig al vermeld in 1572/1577. Een oude oorsprong van de site wordt verondersteld omwille van een mogelijke relatie met de locatie op de grensscheiding van het land van Dendermonde en het land van Aalst. Op de tiendekaart van de abdij van Zwijveke (Dendermonde) van 1737 weergegeven als hoeve met losse bestanddelen met enkelvoudige omgrachting; de onregelmatige vijfhoekige vorm is in de huidige site met walgrachten nog herkenbaar aanwezig. In de 19de eeuw is de benaming het Motteken als hoevenaam in gebruik (zie onder meer op kadastraal plan van 1817). Door huwelijk in 1825 ging de hoeve van de familie Beeckman over in handen van Van Roy. Volgens archiefsukken werd in 1858 aan Pierre Joseph Van Roy vergund om een jeneverstokerij op te richten (in 1858 gekadastreerd nieuw afzonderlijk gebouw in de zuidwestelijke erfhoek, nog vergroot in 1866). Daarnaast kwam nadien een drafrosmolen tot stand (1873 volgens kadasterarchief). De stokerij was in 1897 uitgerust met een stoommachine. In 1903 zou de stokerij zou volgens gegevens van het kadasterarchief omgevormd zijn tot een stoombrouwerij. Deze brouwerij werd in 1911 vergroot na de bouw van de nieuwe woning (1905). De "Brouwerij Het Motteken" van de familie Van Roy hield in 1937 op te bestaan. In 1946 werd de hoeve aangekocht door de benedictijnenabdij van Dendermonde, sindsdien uitbater van het landbouwbedrijf. Hoevegebouwen ingeplant op de voorste helft van het omgrachte erf, dat versmalt aan de straatkant (noordwestzijde) waar zich de erftoegang bevindt. Oprit tussen afbuigend laag ijzeren hekwerk naast de voorste walgrachten. IJzeren toegangshek aan hoge vierkante hekpijlers in geblokt metselwerk (bak- en hardsteen) met ijzeren ornament als bekroning op de afdekplaat. In de rechter pijler uitgespaarde kleine rechthoekige beeldnis met beeldje van zittende gekroonde Onze-Lieve-Vrouw met Kind. IJzeren omlijsting met letter M in de sierlijke bekroning en in het traliewerk verwerkt wapen van de Sint-Pieters- en Paulusabdij van de benedictijnen te Dendermonde (twee gekruiste sleutels en een zwaard).

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Voormalige hoeve genaamd "Hof ter Meys", als hoevenaam hier naar verluidt gebruikt van in 1982 (de benaming had vroeger betrekking op een verderop gelegen omgrachte hoeve "Motteken" genaamd. Gebouwd in 1867 ter vervanging van een bestaande hoeve links van een onbebouwd omgracht perceel (volgens kadasterarchief). De hardstenen gevelsteen in het boerenhuis rechts van de voordeur vertoont een inscriptie met het bouwjaar 1867 en de namen van de bouwheren, het echtpaar P.J. Hofman R. Dierickx. Aan de straat ingeplant boerenhuis met dubbelhuisopstand, één bouwlaag en vijf traveeën tellend onder pannen zadeldak. Verankerde bakstenen lijstgevel gekenmerkt door rechthoekige muuropeningen met tijdseigen afgeronde bovenhoeken. Vensters met luiken en op hardstenen lekdorpel. Voordeur geaccentueerd door een hardstenen omlijsting en behouden paneeldeur; in het bovenlicht een voorstelling in gegraveerd glas van een boer ploegend met paard. Bepleisterde getrapte daklijst onder houten dakzool op een rij van fraai uitgesneden consoles. Linker zijpuntgevel met opkamervenster bij de achtergevelhoek; bezit in de geveltop twee rondbogige zoldervensters met bakstenen druiplijstje en typerende ramen met getraceerd bovenlicht.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Hoeve, naar verluidt bekend als "Hof van Ringoet" en ook wel als "Pannenhoeve". Teruggaand op een oudere hofstede die al vermeld werd in de 16de eeuw: in 1577 "de honspanne" genaamd, in 1650 "de hondtspanne". Aangegeven op de Ferrariskaart (1771-1778). De jongere benaming "Hof van Ringoet" verwijst naar de nieuwe eigenaars die midden 19de eeuw op de familie Beeckman volgden. Volgens gegevens van het kadasterarchief werd de hoeve met U-vormige aanleg in deze periode van de opvolging uitgebreid en deels vernieuwd. Vergroting van landgebouw en toevoeging aan de straatkant van een nieuwe woning, als eigendom van J. Beeckman geregistreerd in 1858. In 1864 genoteerde reconstructie na brand, eigendom van burgemeester P.-J. Ringoet. Volgens mondelinge overlevering werd bij de brand van 1860 het dak van de woning vernield. Auteur: Onroerend erfgoed VlaanderenMeer in for plombmatie
Hoeve genaamd " 't Hof te Voorde", een achterin gelegen voormalige site met walgrachten van wellicht laatmiddeleeuwse oorsprong aan de Voordedries. Immers teruggaand op het gelijknamige "goedeken" (1594) en leen waarvan melding bekend uit 1430 en 1469. De benaming zou verwijzen naar de voorheen nabije doorwaadbare plaats (voorde) in de Kerselaar- of Vondelbeek. De daar gelegen hofstede wordt nog vermeld in 1572, 1651. Op de kaart van Denderbelle van 1765 door B. Peelman is 't hof te Voorde nog aangegeven als "Pachthof van den Heer van Beirleir" en omvatte de enkelvoudig omgrachte hofstede met toegangspoort ook nog een achterliggend gebouw. Op de Ferrariskaart (1771-1778) als campagne "Ter Veurde" aangegeven. De configuratie van de huidige, vermoedelijk laat 19de-eeuwse bedrijfsgebouwen in U-vorm, gaat nog terug op de voordien al bestaande semi-gesloten aanleg van de grote pachthoeve; deze landgebouwen werden volgens het kadasterarchief vervangen tussen omstreeks 1860 en 1894. In 1864 deed de toenmalige eigenaar J.B. Beeckman een aanvraag om een stokerij op te richten bij zijn hofstede. Volgens het kadasterarchief bestonden de stokerij en aanpalende maalderij gelegen aan de noordelijke walgracht al niet meer in 1894. Naar verluidt diende na brand in 1946 het dak van de dwarsschuur te worden vernieuwd. Het ten noordwesten ingeplante boerenhuis werd in 1973 (volgens kadasterarchief) vervangen door een dichter bij de straat ingeplante villa, naast de bewaarde toegangsdreef. Van de vroegere waterpartijen bleef enkel een achter de hoeve gelegen vijver over. Bakhuis in puin.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Dorpshuis van één bouwlaag en vier traveeën teruggaand op het boerenhuis van een voormalige hoeve (van 1846 volgens kadasterarchief). Huidig voorkomen sinds aanpassing daterend van tijdens het interbellum. Verankerde lijstgevel voorzien van een decoratieve cementering met schijnvoegen en opvallend door het originele, groen- en wit geschilderd houtwerk. Centrale dubbele deur met getraliede deurlichten, benedenvensters met luiken, mansardevensters met kleine roedeverdeling in de smalle bovenlichten.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Half vrijstaand burgerhuis met voortuin, daterend van 1929 (volgens kadasterarchief daterend van 1929), vrij traditioneel opgevat voor de bouwperiode. Hoog bouwvolume van twee bouwlagen en twee traveeën onder leien mansardedak en rechts aanleunende lage venstertravee van één bouwlaag. Bakstenen lijstgevel met knipvoegen op breukstenen sokkel, verrijkt met hardsteen voor dorpels en platte banden. De brede vooruitspringende venstertravee links bezit een over twee bouwlagen doorlopende trapezoïdale erker. Rondboogdeur onder brede houten luifel op decoratieve schoren. Bovenverdieping afgelijnd door omlopende houten kroonlijst op klossen.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Boerenarbeidershuis met omhaagd voortuintje aan hoek Hooistraat, in oorsprong opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw en laatst gewijzigd begin 20ste eeuw. Vrijstaand huisje van één bouwlaag en drie traveeën, onder zadeldak (mechanische pannen). Bepleisterde lijstgevel begrensd door imitatiehoekkettingen en afgelijnd door geprofileerde daklijst met gootlijst. Rechthoekige vensters met luiken; centrale voordeur gevat in geprofileerde rechthoekige omlijsting op gecementeerde neuten. Rechts aan de straat palende voormalige stal, thans garage. Witgeschilderd verankerd bakstenen gebouw onder pannen zadeldak.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Het Sint-Alexiusbegijnhof is een pleinbegijnhof dat dateert van 1288. De 61 woningen, gegroepeerd rond een grasplein met een kerkje, vormen een oase van rust in het hart van de stad. Net als het Belfort werd ook het begijnhof in 1999 door UNESCO geklasseerd als Werelderfgoed. Begijnhofmuseum Om de herinnering aan de begijnen levendig te houden werd een kleine woning (nr. 11 - H. Bonifacius) ingericht als begijnenwoning. In 1975 is het laatste begijntje, Grootjuffrouw Ernestine De Bruyne, gestorven. Haar voormalige woning (nr. 25 - H. Begga) werd ingericht als het tweede luik van het begijnhofmuseum. Volkskundemuseum Het begijnhof herbergt ook een Museum voor Volkskunde. Verspreid over drie verdiepingen en talrijke kamers, maken we hier kennis met het huishoudelijke, het arbeids- en het ontspanningsleven van vorige generaties.

Auteur: Stichting Open Kerken
Meer informatie
Het Sint-Alexiusbegijnhof in Dendermonde telt 61 huizen die rond een trapeziumvormig binnenplein zijn opgetrokken. Het bestaat op deze plaats sinds 1288. De oorspronkelijke kapel werd in 1914 verwoest en vervangen door een die minder eenvoudig is. De geuzen staken het begijnhof in 1579 in brand; de meeste van de huidige huizen dateren uit het begin van de 17e eeuw. Elk jaar worden hier eind augustus de Begijnhoffeesten gehouden. Oorspronkelijk werden deze feesten georganiseerd om geld in te zamelen voor de restauratie van het begijnhof.

Auteur: Dromos
Meer informatie
De benedictijnengemeenschap (5) in Dendermonde werd opgericht in 1837 door één van de monniken van de aloude abdij van Affligem. Zij vestigt zich in het oude klooster van de kapucijnen. In de jaren die hier op volgden werd het oude klooster aangepast en herbouwd naar de noden van de nieuwe gemeenschap. Een grote brand tijdens WOI die Dendermonde in zijn greep hield, verwoestte een groot gedeelte van de abdij en zijn schatten. Ze werd heropgebouwd in neo-Vlaamse renaissancestijl (6) door de Gentse architect V. Vaerwijck. De kerk van de abdij is een basiliek. Deze eretitel wordt door de paus toegewezen aan bijzondere kerken. U kan een basiliek o.a. herkennen aan de afbeelding van de gekruiste sleutels van Petrus. Sint-Pieters en Paulusbasiliek Vlasmarkt 23 9200 Dendermonde Te bezoeken: Dagelijks: 06u30-12u en 14u-18u30. U kan steeds een pater bellen voor een gesprek of om de biecht af te nemen. Eén maal per jaar krijgt u de unieke kans om de abdij te bezoeken, namelijk op Pinkstermaandag van 14u-18u. Benedictijnen (5) De orde van de benedictijnen wordt gezien als de oercongregatie van waaruit alle ander bestaande kloosterordes zijn voortgevloeid. De heilige Benedictus leefde tijdens de 5de-6de eeuw in het huidige Italië. Reeds op 14-jarige leeftijd trad hij toe tot een groep kluizenaars. Maar hij ervoer dat de regels veel te streng waren en het zijn medekluizenaars zelfs aanzette een moordpoging te ondernemen op hun abt, wat Benedictus op wonderbaarlijke wijze kon voorkomen. Hij besloot zijn eigen regel op te stellen. Kenmerkend voor de regel is het belang van ora et labora, gebed en handenarbeid, maar ook maat en evenwicht. Veralgemeend kan men stellen dat de paters 8 uur bidden, 8 uur werken en 8 uur rusten. Neo-Vlaamse renaissancestijl (6) Laat ons beginnen met de Vlaamse-Renaissancestijl toe te lichten. Deze stijl uit de 16de eeuw combineert de Italiaanse renaissancestijl, geïnspireerd op gebouwen uit de klassieke oudheid, met een traditionele Vlaamse stijl gekenmerkt door trapgevels en een gemengd gebruik van bak- en zandsteen. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw werd deze stijl terug razend populair. Zowel voor politieke en religieuze gebouwen, burgerhuizen en hoeves. Vaak is de terugkeer naar oudere stijlen gelinkt met een gevoel van nationalisme en nostalgie naar welvarende tijden uit de geschiedenis van een regio of land.

Auteur: Stichting Open Kerken
Meer informatie
De voormalige Lakenhalle is een juweeltje van Vlaamse middeleeuwse bouwkunst dat in het gracieuze kader van de Grote Markt werd opgetrokken. Vooral tijdens de zomermaanden, wanneer het Stadhuis getooid is met de elf heraldische vlaggen en versierd met kleurrijke bloementuilen, vormt het een prachtige aanblik. Het Belfort, dat in 1999 door UNESCO beschermd werd als Werelderfgoed, herbergt sedert de 16e eeuw een beiaard. Deze beiaard, die onlangs gerestaureerd werd, telt 49 klokken met een totaal gewicht van 6.800 kg. Daarmee bezit Dendermonde een zogenaamde volledige beiaard naar de Mechelse standaard. In het Stadhuis kan de bezoeker kennismaken met het prachtige interieur en de talrijke schilderijen van de 'Dendermondse schilderschool'. Met het werk van actuele schilders, beeldhouwers en ceramisten kunnen we kennismaken in het Administratief Centrum en het cultuurcentrum Belgica.

Auteur: Stichting Open Kerken
Meer informatie
Op de Grote Markt is elke tien jaar de groter Ros Beiaard Ommegang (2010,2020,2030,...). Dan komt het Ros Beiaard weer van stal. En dat gebeurt dus maar om de 10 jaar. Wist je dat de 4 "heemskinderen" die op het paard zitten vanzelfsprekend kinderen van Dendermonde moeten zijn. Maar daar bovenop moeten het 4 opeenvolgend geboren broers zijn, zonder daartussen een zus. De folkore rond deze gebeurtenis is erkend door UNESCO en staat op de Worldheritage List.

Auteur: Dromos
Meer informatie
Ensemble van vijf burgerhuizen, gebouwd naar ontwerp van 1923 in opdracht van de "Hoge Koninklijke Commissaris der verwoeste Gewesten" voor de heer Poirier en de heer Blomme. Rijhuizen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Doorlopende bakstenen lijstgevels, nummer 15 één bouwlaag hoger en gecementeerd, nummer 17 en 19 beraapt, nummer 21 geel geschilderd en nummer 23 ontpleisterd. Gecementeerde plinten met schijnvoegen voorzien van drie gekoppelde keldergaten in hardstenen omlijsting. Nummer 15 in de venstertraveeën voorzien van een rechthoekige houten loggia op dito consoles. Rechthoekige bovenvensters met arduinen lekdrempel op consoles. Telkens één breed benedenvenster met houten vierlichtkozijn. Lage deuropeningen in divers uitgewerkte omlijsting: nummer 15 en 17 met barok geïnspireerde spiegelboogvormige deuromlijstingen in arduin met bovenlicht onder kroonlijst; nummer 19, 21 en 23 gevat in gecementeerde omlijstingen met pilastervormige rechtstanden.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Burgerhuis, vermoedelijk uit de eerste decennia van de 20ste eeuw. Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (kunstleien). Vernieuwde gootlijst in kunststof. Roodbakstenen lijstgevel met sierankers, verlevendigd door gebruik van gesinterde bakstenen voor banden en in de ontlastingsbogen (ter hoogte van de hoek- en sluitstenen). Gevel verfraaid door tegeltableaus onder de daklijst en de borstweringen. Getoogde muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk, rechts in de gevel een doorrit naar een achtergelegen parkeerterrein.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Burgerhuis, teruggaand op in 1889 nieuw gebouwde woning, waarschijnlijk in de jaren 1920 hersteld en gewijzigd. Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pseudomansardedak (kunstleien), voorzien van drie houten dakkapellen. Ontpleisterde bakstenen lijstgevel op plint van blauwe hardsteen, afgelijnd door onder houten kroonlijst op klossen en tandlijst. Licht vooruitspringende deurtravee met rechthoekige arduinen deuromlijsting onder gebogen balkon met ijzeren leuning. Rechthoekige en getoogde vensteropeningen op doorlopende lekdrempels, op de benedenverdieping steunend op consoles met trigliefen. Voordeur uit het interbellum met ruim gedeeld deurlicht voorzien van decoratief traliewerk en gestructureerd glas.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
Burgerhuis bestaande uit twee samengevoegde rijhuizen (zie bouwnaad) van elk twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Volgens het kadasterarchief twee huizen ter vervanging een bestaand huis met kolenmagazijn gebouwd in 1890 door de familie Hye en in 1911 verenigd tot één woning. Baksteenbouw verlevendigd met horizontale banden, vensteromlijstingen, hoek- en negblokken van vensters en plint uit blauwe hardsteen. Lijstgevel voorzien van rechthoekige en getoogde muuropeningen, met doorlopende lekdrempels op de lagere derde bouwlaag. In de twee rechter traveeën: gevelbreed, rechthoekig balkon met hardstenen balkonplaat op vier consoles en decoratieve ijzeren balkonleuning en pui verbouwd tot garagepoort.

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie
In de 11de eeuw werd er een romaanse kerk gebouwd in opdracht van, Ringoot II, de heer van Dendermonde. De welvarende 13de eeuw zorgde voor een grote bevolkingstoename. De oude kerk werd vanaf de 14de eeuw uitgebreid en omgevormd tot een heiligdom in scheldegotiek (7) met de vorm van een Latijns kruis. De 15de eeuw stond in het teken van verschillende verbouwing- en uitbreidingcampagnes. Het is in deze periode, namelijk in 1468, dat de kerk het hoog bezoek mocht ontvangen van Margaretha van York, de derde vrouw van de Bourgondische hertog Karel de Stoute. De gotische kerk bewaart enkele waardevolle kunstschatten zoals schilderijen van o.a. Antoon van Dijck en Gaspard de Craeyer. Onze Lieve Vrouwkerkplein 9200 Dendermonde Open Kerk: 1 april-30 sept.: zat, zon- en feestdagen: 14u-16u45. Juli en aug.: din.-zon.: 14u-16u45. Gids aanwezig. Scheldegotiek (7) Dit is een vroeggotische bouwstijl die ontstond op het einde van de 12de eeuw in Doornik. Kenmerkend is de combinatie van romaanse elementen, zoals een toren op de kruising van de kerk, en gotische elementen, spitsbogen en verticaliteit evenals het gebruik van Doornikse (blauwe) kalksteen. De architectuurstijl verspreidde zich vanuit Doornik, waar de steen ontgonnen werd, langs de Schelde.

Auteur: Stichting Open Kerken
Meer informatie
De Begraafplaats van Dendermonde is een gemeentelijke begraafplaats in de Belgische stad Dendermonde. De begraafplaats ligt aan de Kerkhofweg, dicht bij de grens met Appels op bijna 2 km ten westen van het stadscentrum .

Het oorspronkelijke centrale gedeelte van de begraafplaats werd ontworpen door architect Edouard Bouwens. Ze heeft een rechthoekig grondplan, verdeeld in vier sectoren met centraal een Calvariekapel en wordt omsloten door een muur. Een monumentaal poortgebouw met een dubbel metalen hek, geflankeerd door twee metalen poortjes in bakstenen pijlers vormt de toegang. Later werd de begraafplaats in zuidelijke en oostelijke richting uitgebreid.


Auteur: Wikipedia
Meer informatie
In straatbocht gelegen ensemble van twee enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema in cottagegetinte stijl. Volgens kadasterarchief gebouwd in 1928 in opdracht van de familie Heyvaert uitbaters van de achterliggende suikerij- of cichoreifabriek "De Vlaanders NV" (Hof ten Bos).

Auteur: Onroerend erfgoed Vlaanderen
Meer informatie

Commentaar