-
-
86 m
47 m
0
1,3
2,6
5,17 km

2080 maal bekeken, 38 maal gedownload

in de buurt Hooghalen, Drenthe (Nederland)

Vanuit Landgoed Het Grote Zand wandelen over de Heide van Stichting Het Drentse Landschap. langs Herinneringscentrum Kamp Westerbork, over de heide en door het bos.

Het Groote zand ligt langs de noordelijke rand van de Boswachterij Hooghalen.
Het dankt zijn naam aan de uitgestrekte zandwoestenij waar het ooit deel van uit maakte. Toch bestaat het Groote zand uit heel wat meer dan stuifzand. Het is een afwisselend heidelandschap. Opmerkelijk is dat de natste delen van het terrein vaak hoger liggen dan de drogere delen. Het zeer plaatselijk voorkomen van keileem in de ondergrond, dat het water belet weg te zakken, is hiervoor een verklaring. Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden.


Boomleeuwerikken

Tot ongeveer 1930 zijn de uitgestrekte ‘woeste gronden’, waarvan het Groote Zand een overblijfsel is, nog volop in gebruik als weidegrond voor de schapen. Als gevolg van overbe­weiding, overmatig plaggen en te vaak branden waren grote delen van de heide veranderd in dorre zandverstuivingen. De grond­eigenaren werden via provinciale verordeningen verplicht om hun gronden te bebossen om de uitgestrekte zand­verstuivin­gen te bedwingen. De hoge kosten die hier aan ver­bonden waren, deed veel eigenaren be­sluiten om hun grond te verkopen aan Staats­bosbeheer. Hierdoor konden de uitge­strekte Staats­bos­sen ont­staan, waarvan het Groote Zand de noordgrens vormt.

In dit heideveld worden vrij droge, overwe­gend met Struikhei begroeide delen afgewisseld met bijna volledig uit Dophei­ bestaande vlakken met veel Veenbies. Dit zijn ook de plek­ken waar de opvallend gele toortsen van de Beenbreek te zien zijn. Kraaihei is op veel plekken nadrukkelijk aanwe­zig, met name op de plaat­sen waar ooit bos heeft gestaan.

In het voorjaar stijgen de vrijwel staartloze Boom­leeuwerikken spiraalsgewijs op uit de verspreid staande bomen, onderwijl hun heldere melodieuze zang ten gehore brengend. Deze vogels zijn vooral te vinden in het overgangsgebied van bos naar heide. Om het gebied zijn oorspronke­lijke openheid terug te geven is een groot deel van het op de heide aange­plante naaldhout ver­wijderd. Hierdoor zijn de ontwikke­lings­kansen voor de vennen en veentjes met hun waarde­volle planten­groei beter gewaarborgd. Het gebied wordt be­graasd door Schot­se Hooglanders en Drentse heideschapen.
Witte zand

Vlak bij Het Groote zand maar dan aan de andere kant van Hooghalen, ligt een bosgebied dat bekend staat onder de naam Witte zand. Een deel van dit bos is in beheer bij Het Drentse Landschap. Het zand is hier nog altijd aan te treffen in de vorm van een zandvlakte midden in het bos. De rest van het stuifzand gaat schuil onder een bos met een gevarieerde samenstelling.


Bekijk meer external

Parkeren

www.hetgrotezand.nl/

Adres Landgoed Het Grote Zand Hof van Halenweg 2 9414 AG Hooghalen Telefoonnummer receptie: 0593-592480 Telefoonnummer restaurant: 0593-592857 Openingstijden Hoogseizoen Maandag Dinsdag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag en zondag09.00 - 20.00 uur 09.00 - 19.00 uur 09.00 - 21.00 uur 09.00 - 17.00 uur Laagseizoen Maandag Dinsdag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag en zondag09.00 - 17.00 uur 09.00 - 16.00 uur 09.00 - 19.00 uur 09.00 - 16.00 uur Het is mogelijk om aan te komen op bovengenoemde openingstijden. Indien u door omstandigheden niet in staat bent binnen deze openingstijden aan te komen dan dient u contact op te nemen met de receptie. Aankomst Uw accommodatie kunt u op de dag van aankomst na 15.00 uur betrekken. Vertrek De uiterste vertrektijd op de dag van vertrek is om 10.00 uur.
Meer

Ven

Groote Zand Ten oosten van Hooghalen, aansluitend op de Staatsbossen, bevindt zich het Groote Zand. Door het markante reliëf bestaat er een sterke afwisseling tussen nat en droog. Dit laatste aspect vindt zijn bekroning in een deels nog onbegroeid stuifzand, het feitelijke 'Groote Zand'. Op veel plaatsen is sprake van bos, meestal in de vorm van spontaan opgekomen opslag van Grove den, Zomereik en Berk. Ook hoort bij dit gebied het ten noorden van Hooghalen gelegen Witte Zand. Anders dan de naam doet vermoeden, is hier sprake van een fraai en gevarieerd bos waarbinnen echter nog wel een stukje open zandverstuiving is terug te vinden. Overigens is slechts een deel van dit bos eigendom van 'Het Drentse Landschap'. Geschiedenis In de directe omgeving van het Groote Zand zijn meerdere sporen van prehistorische bewoning aangetroffen. In het bos ten zuiden van de heide van het Groote Zand hebben ooit twee hunebedden gelegen. De stenen van deze hunebedden zijn in een ver verleden weggehaald, waarschijnlijk met de bedoeling om ze te gebruiken voor wegverharding of dijkversteviging. Op deze manier zijn veel hunebedden in de loop van de tijd verdwenen. Direct ten oosten van het Groote Zand zijn een urnenveld en een grafheuvel gevonden. Tot ongeveer 1930 zijn de uitgestrekte 'woeste gronden', waarvan het Groote Zand een overblijfsel is, nog volop in gebruik als weidegrond voor de schapen. Als gevolg van overbeweiding, overmatig plaggen en te vaak branden waren grote delen van de heide veranderd in dorre zandverstuivingen. De grondeigenaren werden via provinciale verordeningen verplicht om hun gronden te bebossen om de uitgestrekte zandverstuivingen te bedwingen. De hoge kosten die hier aan verbonden waren, deed veel eigenaren besluiten om hun grond te verkopen aan Staatsbosbeheer. Hierdoor konden de uitgestrekte Staatsbossen ontstaan, waarvan het Groote Zand de noordgrens vormt. Plantenwereld In dit heideveld worden vrij droge, overwegend met Struikhei begroeide delen afgewisseld met bijna volledig uit Dophei bestaande vlakken met veel Veenbies. Dit zijn ook de plekken waar de opvallend gele toortsen van de Beenbreek te zien zijn. Kraaihei is op veel plekken nadrukkelijk aanwezig, met name op de plaatsen waar ooit bos heeft gestaan. De watervlooien en andere microscopisch kleine waterdiertjes in de vennetjes zijn hun leven niet zeker als gevolg van de massale aanwezigheid van Klein blaasjeskruid. Dit fraai geel bloeiende plantje, dat drijvend in de vennetjes groeit, is onder de waterspiegel in staat kleine waterdiertjes te vangen. Dierenleven In het voorjaar stijgen de vrijwel staartloze Boomleeuwerikken spiraalsgewijs op uit de verspreid staande bomen, onderwijl hun heldere melodieuze zang ten gehore brengend. Deze vogels zijn vooral te vinden in het overgangsgebied van bos naar heide. Ook de Tapuit is een karakteristieke vogelsoort van het Groote Zand. Tapuiten zitten graag op een klein verhoginkje in het open landschap, vanwaar ze de omgeving goed in de gaten kunnen houden. Vaak vallen ze pas op wanneer ze laag over de grond weg vliegen, omdat juist dan hun opvallende witte stuit zichtbaar is. Tapuiten leggen hun eieren graag in verlaten konijneholen. Het Groote Zand is rijk aan Levendbarende hagedissen, die zich op zonnige dagen graag komen opwarmen op het warme asfalt van het fietspad. Beheer Behoud en ontwikkeling van het gevarieerde heidelandschap wordt nagestreefd. Om het gebied zijn oorspronkelijke openheid terug te geven is een groot deel van het op de heide aangeplante naaldhout verwijderd. Hierdoor zijn de ontwikkelingskansen voor de vennen en veentjes met hun waardevolle plantengroei beter gewaarborgd. Het gebied wordt begraasd door Schotse Hooglanders en Drentse heideschapen. Toegankelijkheid Door het Groote Zand en de aangrenzende Boswachterij Hooghalen is een gemarkeerde wandelroute uitgezet die zijn start- en eindpunt heeft bij de parkeerplaats van het Herinneringscentrum van het voormalige Kamp Westerbork. De parkeerplaats ligt aan de weg Hooghalen-Amen-Grolloo. De route begint aan de overzijde van de weg en is gemarkeerd met paarse paalkoppen. Door het Groote Zand loopt het aantrekkelijke fietspad van Oosthalen naar Ekehaar. Het meenemen van honden is alleen toegestaan in het Witte zand, grenzend aan de noordrand van het dorp Hooghalen.

Opmerkingen