-
-
33 m
0 m
0
0,6
1,2
2,31 km

2767 maal bekeken, 8 maal gedownload

nabij Gaanderen, Gelderland (Nederland)

wandelen rond klooster St. Willibrordsabdij Doetinchem

http://www.willibrords-abbey.nl/zen_meditatie.htm
PROGRAMMA

MEDITATIE-SESSIES

Programma 2012

Zenmeditatie is:
Eén zijn in veelheid.
Eenzaam in verbondenheid.
Samen vallen met de stilte.
Leeg worden in volheid.
Wachten zonder verwachting.
Het eeuwige proeven
In de volstrekte eenvoud
van dit moment.

(Greetje Limpens)


Het Stiltecentrum Betlehem is direct naast de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem gelegen. Het is een centrum voor christelijke spiritualiteit en geloofsverdieping waar ook niet kloosterlingen gebruik van kunnen maken.
Er is gelegenheid voor groepen van maximaal 22 personen voor het houden van bezinningsdagen.

Daarnaast organiseren de monniken zen-meditatie sessies in weekenden en midweken.
U wordt in deze brochure kort geïnformeerd over Benedictus en de Benedictijnen, de Benedictijnen en zen-meditatie en het Stilzwijgen.
Tot slot hoe u zich voor deelname aan een sessie aan kunt melden en het zen-meditatie programma voor het jaar 2012.

Spiritualiteit – een geestelijke levenshouding
In onze drukke, veeleisende samenleving zijn mensen op zoek naar een antwoord op dringende levensvraagstukken, naar zingeving en geloofsverdieping, naar rust in het hart. Het Stiltecentrum Betlehem wil ten dienste staan aan allen die zoeken naar innerlijke heelheid, naar groei en verdieping van hun geloof. De combinatie van zen-meditatie en het bijwonen van de dagelijkse liturgische vieringen van de monniken in de abdijkerk spreekt zeer veel mensen aan. De gebedsdiensten van de monniken behoren tot het spirituele westerse erfgoed en zijn voor de gasten van de abdij als zodanig herkenbaar. Tegelijk vinden ze in zen-meditatie een vorm van (diepte)inkeer die hen helpt werkelijk voorbij zichzelf, tot aan het diepste in henzelf te gaan.

Benedictijnse Spiritualiteit
Het Stiltecentrum Betlehem, als gastenhuis van de Sint Willibrordsabdij, stoelt op de christelijke fundamenten van de spiritualiteit van de westerse monnikenvader Benedictus. Benedictus leefde van ca. 480 tot 547. Hij trok zich in de eenzaamheid terug en leefde enige jaren als kluizenaar te Subiaco. Daar sloten de eerste leerlingen zich bij hem aan. Rond 529 stichtte hij op de Monte Cassino een klooster waar hij zijn Regel voor monniken schreef. Van Benedictus wordt gezegd dat “hij met zichzelf woonde onder het alziend oog van God”.

Benedictus moedigt mensen – monniken en leken - aan op zoek te gaan naar God door gebed en meditatie, geestelijke lezing en werk. Zo woont de mens met zichzelf: wordt hij wie hij is. Benedictus wil een “oefenschool stichten voor de dienst van de Heer”. Daarbij gaat het om het inoefenen van een levenshouding van ontvankelijkheid voor God die er ten diepste in bestaat “steeds in gedachten te houden wat God bevolen heeft”. Deze levenshouding is gebaseerd op het inzicht “dat God altijd aanwezig is in het binnenste van onze gedachten”. Het leven in Gods aanwezigheid vraagt om innerlijke en uiterlijke aandacht. Deze inspanning beoogt “de liefde van God te bereiken, die volmaakt is en de vrees buitensluit”. De inkeer betekent echter niet dat de buitenwereld genegeerd wordt. Integendeel: de verheldering van het innerlijke oog maakt de mens scherpzinniger om Gods aanwezigheid in de medemens te ontwaren en hem met de passende eerbied te bejegenen. En leidt zelfs tot respect voor alles wat bestaat. Daarom zegt Benedictus tot de econoom van het klooster dat hij “alle gerei en bezit van het klooster moet beschouwen als vaatwerk dat aan de altaardienst gewijd is”. De Benedictijnse spiritualiteit laat zich kernachtig samenvatten in deze ene zin: “Keer u af van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag hem na.” De toeleg die deze levenshouding vraagt typeert Benedictus als een ‘geestelijk ambacht’. Het vergt inspanning, maar wel met dien verstande dat de mens zich bewust is dat niet de eigen inspanning, maar alleen de genade van God de mens echt vrij maakt.

Zen-meditatie
In het centrum gebeurt de inkeer via zen-meditatie. Zen-meditatie, op een kussentje, bankje of stoel, vormt een eenvoudige, transparante en directe vorm van inkeer, een mogelijkheid tot inwijding in het bestaansmysterie. Sinds het Vaticaans Concilie II in 1963 maken religieuze gebedsstromingen uit Oost en West vrijelijk kennis met elkaar waarbij ze elkaar vinden in de spirituele eenheidservaring. Zen-boeddhisme is een stroming van het boeddhisme (India ca. 450 v. Chr.). Via India, China (3e eeuw), Japan en Korea (10e eeuw) en Amerika (20e eeuw) bereikte zen Europa waar het zich in een grote en groeiende belangstelling kan verheugen. In zen staan ontwaken – opstaan uit het graf van onwetendheid - en leven in eenvoud en mededogen centraal. Zazen is Japans voor ‘zitten in zen’ wat verwijst naar een actieve toestand van innerlijk verstild verwijlen oftewel het rusten in zichzelve en van daaruit werkend en in mededogen (leren) leven.
Tijdens de meditatie is er de mogelijkheid van een kort persoonlijk onderhoud met de meditatiebegeleider. De beoefening en beleving van meditatie in een groep helpt het individu om zich de onverbrekelijke verbondenheid met en betrokkenheid op de ander bewust te worden. En gaandeweg het eigen alledaagse leven als de spirituele plaats te ervaren. Zoals de mystici in Oost en West aangeven, tussen de potten en pannen of, lopende over de markt met helpende, bevrijdende handen.

Stilzwijgen
Voortgang in het zoeken van God door gebed en meditatie vraagt om een loslaten van het ego: een houding die Benedictus ‘nederigheid’ noemt. Die wordt ingeoefend door ontvankelijkheid tegenover God in bewustzijn van de eigen beperktheid. Het stilzwijgen heeft daarbij een belangrijke plaats. De weekeinden en midweken in het programma van het Stiltecentrum worden in stilzwijgen doorgebracht. Het gaat er om dat we in ons de bron van stilte en schepping leren ervaren en laten spreken, en wel zo dat uiteindelijk zelfs ons spreken het innerlijke stilzwijgen niet onderbreekt, maar uitdrukking daarvan is. Spiritualiteit is in diepste zin ‘worden wat we in wezen zijn’. Het spirituele pad staat voor een weg tot zelfontmoeting en van loutering, helpt in het proces van loslaten en dient het gebed en leren leven in belangeloze solidariteit. Een weg van oprechte zelfconfrontatie en werkelijk mens worden waarbij de mens innerlijk tot wasdom komt en leert leven vanuit naastenliefde en verantwoordelijkheid voor het eigen denken en doen.

Belangrijke informatie voor deelname
De meditatieruimten en de kamers bevinden zich in het Stiltecentrum Betlehem naast de Sint Willibrords adbij.
Er zijn 14 één-persoonskamers en vier twee-persoonskamers ingericht met elk een douche en toilet. Lakenpakketten kunnen gehuurd worden à € 8,50. De maaltijden zijn vegetarisch.
De sessies beginnen op de aanvangsdag om 17.30 uur en eindigen op de laatste dag rond 16.30 uur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deelname door een e-mail te verzenden naar het secretariaat van het Stiltecentrum Betlehem, [email protected] Daarin vermeldt u uw naam, woonplaats, telefoonnummer en de sessie('s) waaraan u deel wilt nemen.
De aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst verwerkt. Indien er plaats is wordt u gevraagd binnen 14 dagen de inschrijfkosten, tevens borgsom, van € 15,00 te voldoen. Ontvangen wij niets dan vervalt uw aanmelding. Is er geen plaats beschikbaar dan worden uw gegevens, kosteloos, in de wachtlijst opgenomen.
Uiterlijk zes weken vóór aanvang van de sessie moet uw bijdrage voor deelname (totale bijdrage minus inschrijf-kosten) op de bankrekening van het Stiltecentrum overgeschreven zijn. Deelnemers wier bijdrage is ontvangen krijgen een bevestiging van deelname, het programma en de routebeschrijving. Wij raden u aan het secretariaat een mail te sturen als u een betaling heeft gedaan. Fouten in onze controle kunt u zo meehelpen te voorkomen. Alle betalingen graag doen door overschrijving naar rekeningnummer 38 43 50 259 t.n.v. Stiltecentrum Betlehem te Doetinchem o.v.v. uw naam, woonplaats en de datum(s) van de sesshin(s) waarvoor de betaling gedaan wordt.

Annuleringsregeling
U kunt uw deelname annuleren door een e-mail naar het secretariaat te sturen. In uw annulering staan uw naam, woonplaats en telefoonnummer en de datum(s) van de sessie('s) waarvoor u uw deelname wilt annuleren.
Als u binnen vijf weken vóór aanvang van de sessie annuleert, en uw plaats kan worden ingenomen door iemand van de wachtlijst, dan ontvangt u uw geld (minus inschrijfkosten) retour. Wenst u een factuur als bewijs van uw deelname dan worden aanvullend € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Uw vragen kunt u sturen naar [email protected]

Bekijk meer external

Commentaar