-
-
20 m
-11 m
0
1,8
3,5
7,03 km

63 maal bekeken, 3 maal gedownload

nabij Wildenburg, Flanders (Belgique)

Mooie wandeling, bvb in de herfst met sfeervolle verkleuring van de natuur. Makkelijke wandelwegen. Horeca begin/einde van de wandeling.
De Zande Bruggesteenweg Ruiselede Parking Drankgelegenheid
Auteur: Bloso
Meer informatie
Dit heideperceel wordt sinds 2006 begraasd door schapen. Heideherstel biedt de resterende plukjes heide van de historische veldgebieden enkele kansen. Gelukkig helpt de natuur ons daarbij een handje. Heide legt namelijk een zaadbank aan van langlevende zaden. Die blijven verschillende decennia levenskrachtig en wachten in de bodem op een goede gelegenheid om te kiemen. De begrazing door schapen vormt een belangrijke beheermaatregel. Door de heide te begrazen en open plekken in het bos te behouden, hopen we op een geschikte biotoop voor zeldzame vogels, zoals de boompieper en de boomleeuwerik.
Auteur: Agentschap voor Natuur en Bos
Meer informatie
Het Sint-Pietersveld bestaat enerzijds uit een groot gebouwencomplex (De Zande en Penitentiair Landbouwcentrum) ten noordoosten van de verbindingsweg Ruiselede-Beernem met aanpalend grootschalig landbouwareaal, en anderzijds uit een strak geometrisch verkaveld drevenlandschap met een wisselende invulling van bos, bebouwing en landbouw aan de andere zijde van de verbindingsweg. Het Sint-Pietersveld is een stuk veldgebied binnen het Bulskampveld dat toebehoorde aan de Sint-Pietersabdij van Gent. Al in 1221 kocht de abdij een eerste stuk veld aan. In 1836 werd op het Sint-Pietersveld een suikerfabriek opgericht. Omdat de fabriek niet rendeerde, werd ze al snel verkocht aan de staat om er een heropvoedingsgesticht in onder te brengen. De oprichting van de "Ecole de Reforme de Ruysselede moet gezien worden in het kader van de economische crisis in de negentiende eeuw. Die crisis had een sterke uitbreiding van landloperij en bedelarij tot gevolg. De Eerste Wereldoorlog had belangrijke landschappelijke gevolgen voor het Sint-Pietersveld. In 1916 legden de Duitse legers er een vliegveld voor bommenwerpers aan. Daardoor is het drevenlandschap achter de instelling volledig weggevaagd. In 1934 werden de boerderij en een deel van de gebouwen overgedragen aan het Ministerie van Justitie om dienst te doen als landloperkolonie. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de instelling het statuut van gevangenis. Momenteel wordt de gevangenis gebruikt als Penitentiair Landbouwcentrum. De gedetineerden werken op het veld, de boerderij of maken zich nuttig in de andere diensten van de gevangenis in een open regime. In de overige gebouwen bevindt zich de gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg De Zande. Het volledige gebouwencomplex is beschermd als monument en ligt in het beschermde landschap Sint-Pietersveld.
Auteur: Agentschap voor Natuur en Bos
Meer informatie
Kasteel Carpentier kwam in het nieuws in 2012 door de Kasteelmoord op de eigenaar Stijn Saelens. Na enige tijd werd het lijk gevonden in de naburige bossen van Maria-Aalter.
Auteur: Dromos
Meer informatie
Hier kun je uitrusten op een bank in de huisstijl van het landschapspark Bulskampveld. Het landschapspark Bulskampveld, dat in het najaar van 2011 werd opgericht, omvat het historische veldgebied dat zich destijds uitstrekte over de gemeenten Beernem, Oostkamp, Ruiselede, Wingene en Aalter, en een totale oppervlakte heeft van 75 vierkante kilometer. Het vormt een historische, culturele en landschappelijke eenheid, die in de loop van de jaren echter wat verloren is gegaan, onder meer omdat het gebied doorsneden werd door een snelweg, kanaal, spoorweg en enkele grote wegen. Er werd ook een nieuw logo ontworpen met als baseline 'Mis geen enkel stukje!'. Met die slagzin verwijst men naar de eenheid in verscheidenheid, en de diverse natuurlijke en landschappelijke entiteiten die samen het gebied markeren. Tegelijk is het een oproep om alle facetten van het landschapspark Bulskampveld te ontdekken: een stukje natuur, een stukje cultuur en erfgoed, een stukje landschap en een stukje ontspanning en recreatie. In de komende jaren worden nog initiatieven ontwikkeld om de toegankelijkheid van het gebied voor recreanten te verbeteren. Door de diverse delen beter met elkaar te verbinden, wil men komen tot één grote recreatieve zone, die over heel Vlaanderen en ook daarbuiten meer bekend raakt.
Auteur: Agentschap voor Natuur en Bos
Meer informatie
Dit gebied is gelegen langs de Wildenburg en Parochieveldwandelroute, dus ideaal om te bezoeken als wandelaar. Natuurreservaat de Gulke Putten is rijk aan resten natte en droge heide, graslanden, hakhout met bloemenrijke paden en open plekken met orchideeën. Dit is een schoolvoorbeeld van een ideale combinatie tussen natuur en techniek. Extra informatie: -Groepsrondleiding Contactgegevens: - Natuurreservaat Gulke Putten - Boskapelledreef 6, 8750 Wingene - Tel: +32 50 78 94 63 - Om veiligheidsredenen – het zendstation is nog steeds actief – is het hart van het natuurgebied niet toegankelijk. Geleide wandelingen op aanvraag.
Auteur: Westtoer POIs
Meer informatie
Gelegen langs de Wildenburg en Parochieveldwandelroute Extra informatie: -Groepsrondleiding Contactgegevens: - Natuurreservaat Gulke Putten - Boskapeldreef 6, 8750 Wingene - Tel: +32 50 78 94 63
Auteur: Westtoer POIs
Meer informatie
Dit is het oudste bosgedeelte van de Vagevuurbossen. Het was al bos op de kaart van Ferraris (rond 1775). Bossen die sinds de tijd van Ferraris onafgebroken als bos bestaan, worden aangeduid met de term oud bos. In oud bos komt vaak een zeer specifieke flora voor. Kenmerkende soorten voor oud bos noemt men oudbosindicatoren. Hier is onder andere adelaarsvaren, bosanemoon, dubbelloof en gewone salomonszegel terug te vinden.
Auteur: Agentschap voor Natuur en Bos
Meer informatie
Parking Wingene, West Flanders, BEL
Gebied: Vagevuurbos Eigenaar: Vlaams Gewest Toegang: 1 juli - 31 augustus 2013
Auteur: Bouwen aan groen speelweefsel
Meer informatie

Commentaar