Puntxat Parapent Club

Puntxat Parapent Club

374

Rutes especifiques per caminar i volar.
Els nivells de dificultat els determina no tant la ruta d'accés si no l'enlairament.

Lid sinds december 2013